Jak sterować hamulcem pneumatycznym przy pomocy uchwytu funkcyjnego EBR-PN?

Inmed, Uchwyty EBR-PN – sterowanie kolumną anestezjologiczną LISSAclassic-lift © Inmed-Karczewscy

Udostępnij:

Uchwyty funkcyjne serii EBR-PN oferowane przez firmę ELESA+GANTER są stosowane od lat w różnych gałęziach przemysłu. Rekomenduje się je do urządzeń, w których głównym źródłem zasilania i sterowania jest sprężone powietrze. Najistotniejszym elementem całej konstrukcji jest pneumatyczny zawór rozdzielający sterowany mechanicznie, tj. za pomocą przycisku wbudowanego w uchwycie. 

Rys. 1 Uchwyt z zaworem pneumatycznym EBR-PN 

Jednym z interesujących przykładów zastosowania uchwytu EBR-PN jest aplikacja naszego klienta, w której wspomniany uchwyt służy do sterowania hamulcem pneumatycznym.


Firma INMED-Karczewscy sp. z o.o. specjalizująca się w projektowaniu i produkcji instalacji gazów medycznych, a także sprzętu do wyposażenia bloków operacyjnych, sal OIOM/OIT czy sal chorych, w swojej ofercie posiada szeroką gamę zasilających kolumn chirurgicznych i anestezjologicznych (rys. 2). Dzięki kolumnom możliwe jest ergonomiczne ustawienie sprzętu medycznego na sali operacyjnej. Dodatkowo zwiększają one bezpieczeństwo, eliminując konieczność ustawiania aparatury medycznej na podłodze.

 

Rys. 2 Kolumna anestezjologiczna LISSAclassic-lift

 

W projekcie kolumny anestezjologicznej LISSAclassic-lift zostały zastosowane dwa uchwyty EBR-PN-3/2-NO do sterowania pneumatycznym hamulcem obrotu ramion (rys. 3). Główną zaletą takiego rozwiązania jest możliwość precyzyjnego i niemal bezwysiłkowego przesuwania ramion w trakcie przeprowadzania zabiegu.

 

Rys. 3 Uchwyty EBR-PN – sterowanie kolumną anestezjologiczną LISSAclassic-lift

 

Uchwyt z serii EBR-PN standardowo został wyposażony w pneumatyczny zawór rozdzielający, sterowany mechanicznie za pomocą przycisku. Połączenie tych dwóch elementów umożliwia sprawne sterowanie w tym samym czasie zarówno uchwytem jak i zaworem, co w efekcie umożliwia operatorowi łatwe zwolnienie hamulca blokady i przestawienie kolumny.

Zawory rozdzielające uchwytu EBR-PN są elementami sterującymi kierunkiem przepływu powietrza. Najczęściej spełniają rolę prostych sterowników dla elementów wykonawczych np. przełączanie położenia siłowników pneumatycznych.Funkcję sterowania hamulcem realizować można w dwojaki sposób:

1. Budując układ pneumatyczny bazujący na zasadzie pracy siłownika jednostronnego działania. W układach pneumatycznych z takim siłownikiem ruch tłoczyska w jedną stronę wymuszany jest podaniem sprężonego powietrza, natomiast powrót do pozycji wyjściowej jest realizowany mechanicznie np. poprzez sprężynę zamontowaną w siłowniku.

Układ taki można zbudować dwojako, stosując uchwyty:

• EBR-PN-3/2-NO, gdzie zawór pneumatyczny jest normalnie otwarty, a hamulce jest zaciskany sprężonym powietrzem. Wciśnięcie przycisku odcina napływ powietrza i powoduje odpływ powietrza do atmosfery (rys. 4).

 

 

Rys. 4 Uchwyty EBR-PN-3/2-NO – schemat dróg przepływu czynnika roboczego

 

• EBR-PN-3/2-NC, gdzie zawór pneumatyczny jest normalnie zamknięty, a hamulec jest zaciskany przez sprężynę siłownika. Wciśnięcie przycisku powoduje napływ sprężonego powietrza do siłownika, zwalniając tym samym hamulec (rys. 5).

 

 

Rys. 5 Uchwyty EBR-PN-3/2-NC – schemat dróg przepływu czynnika roboczego

 


2. Budując układ pneumatyczny bazujący na zasadzie pracy siłownika dwustronnego działania, dla którego zmiana pozycji wymuszana jest podaniem powietrza do jednej z komór przy jednoczesnym odprowadzeniu z drugiej. Układ taki można zbudować stosując uchwyty:

• EBR-PN-5/2: uruchomienie przycisku przełącza jednocześnie napływ i odpływ powietrza pomiędzy dwoma dostępnymi przyłączami (rys. 6).

 

 

Rys. 6 Uchwyty EBR-PN-5/2– schemat dróg przepływu czynnika roboczego

 


Stosując układy pneumatyczne do sterowania w urządzeniach medycznych użytkownik zyskuje czystość i bezpieczeństwo eksploatacji (wyeliminowanie ryzyka pożaru) oraz zanieczyszczenia otoczenia w razie uszkodzenia instalacji. Dodatkowo obsługa elementów sterowniczych jest łatwa dla operatora i nie wymaga od niego nakładu sił.

Linki do stron katalogowych opisywanych produktów znajdują się poniżej:

Karta katalogowa uchwytu EBR-PN

 

 

Parametry techniczne
Czynnik zasilający   Filtrowane powietrze
Ciśnienie pracy   2-10 bar
Temperatura pracy   -20° – +80°C: suche powietrze; 0° – +80°C: powietrze z olejem 
Swobodny wydatek powietrza   130 Nl/min (6 bar, swobodny wypływ)
Siła uruchamiająca zawór   22 N (niezależnie od ciśnienia pracy)
Nominalna średnica przepływu powietrza    2,5 mm

Tabela przedstawiająca parametry techniczne zaworu EBR-PN

 

Redakcja: Elesa+Ganter Polska
Informacje o pełnej ofercie produktowej znajdują się w katalogu:
Katalog główny 048 (wersja polskojęzyczna)
lub na stronie: www.elesa-ganter.pl
Jeśli nie posiadasz katalogu – zamów!

Kontakt:
Centrala: +48 22 737 70 47
Pomoc techniczna: +48 885 020 800

W artykule wykorzystano zdjęcia kolumn, które pochodzą ze strony producenta: www.inmed.pl

Udostępnij:

DrukujMMTOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również