Kolejne znaczące kontrakty FAMUR-a z Kompanią Węglową

© Famur

Udostępnij:

FAMUR zawarł w okresie od 5 stycznia do 2 lutego 2012 roku szereg umów jednostkowych z Kompanią Węglową na łączną kwotę ponad 85,4 mln zł. Przedmiotem największej z nich, o wartości 69,1 mln zł, jest dostawa obudów zmechanizowanych do dwóch kopalń „Marcel" i „Jankowice".

Największa z umów - dotycząca dostawy zmechanizowanych obudów ścianowych do kopalń „Marcel" i „Jankowice" - została zawarta przez konsorcjum spółek FAMUR i Fabryka Maszyn GLINIK. Firmy dostarczą do kopalń Kompanii Węglowej 265 nowych sekcji ścianowych obudów zmechanizowanych, przeznaczonych do pracy w zakresie od 1,6 do 3,3 metra miąższości pokładu.



Dostawa sprzętu przez FAMUR i FM GLINIK w ramach umowy z KW odbędzie się w dwóch turach:
· do KWK „Marcel" konsorcjum dostarczy 95 sekcji nowych zmechanizowanych obudów ścianowych,
· do KWK „Jankowice" zostanie dostarczonych 170 sekcji nowych zmechanizowanych obudów ścianowych.

Ponadto, FAMUR zawarł w okresie od 1 grudnia 2011 do 5 stycznia 2012 roku szereg umów jednostkowych z Kompanią Węglową na łączną kwotę ponad 179 mln zł. Przedmiotem największej z nich, o wartości 147 mln zł, jest dzierżawa 82 kombajnów chodnikowych produkcji REMAG - spółki zależnej FAMUR-u.

www.famur.com.pl

Udostępnij:

Drukuj




Aneta Głodowska




TOP w kategorii






Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również