Konferencja Bezpieczeństwa Maszyn, Urządzeń i Instalacji Przemysłowych za nami

© MM Magazyn Przemysłowy

Udostępnij:

W dniach 17-18 listopada 2016 roku w kieleckim Hotelu Binkowski odbyło się wydarzenie skierowane do specjalistów branży przemysłowej. Konferencja Bezpieczeństwa Maszyn, Urządzeń i Instalacji Przemysłowych zgromadziła ponad 100 gości, którzy mieli okazję wysłuchać interesujących prelekcji oraz warsztatów doświadczonych praktyków.

Głównym celem konferencji było podniesienie poziomu wiedzy o wymaganiach bezpieczeństwa dotyczących maszyn i urządzeń będących w eksploatacji. W wydarzeniu uczestniczyli przede wszystkim przedstawiciele środowiska pracodawców, osób zajmujących się systemami zarządzania bezpieczeństwem, inwestycjami oraz pracownicy działów utrzymania ruchu. Wszystkie wymienione osoby są najbliżej zawodowo związane z problemami bezpieczeństwa maszyn w zakładach przemysłowych, a mogą osiągać na tym polu znaczące efekty jedynie ściśle ze sobą współpracując.- Atutem konferencji jest bogactwo tematów: od metodologii zapewniania zgodności maszyn z wymogami minimalnymi po cyberbezpieczeństwo instalacji przemysłowych - mówi Wojciech Szczepka z Klubu Paragraf 34.

Podczas konferencji poruszona została następująca tematyka:

- Analiza i ocena ryzyka maszyn zespolonych,
- Funkcja bezpieczeństwa awaryjnego w systemach sterowania,
- Oprogramowanie usprawniające ocenę ryzyka,
- Praktyczna realizacja zagadnień LVD, EMC i MD,
- Dyrektywa ATEX - zmiany w przepisach,
- Prasy - wymagania związane z bezpieczeństwem,
- Zagadnienia prawne, odpowiedzialność prawna w świetle Dyrektywy Maszynowej,
- Projektowanie AKP oraz systemów rozdziału energii,
- Cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo IT w przemyśle,
- Certyfikaty ATEX, certyfikacja, Lean managment,
- Wymagania w zakresie dokumentowania maszyn.Wśród prelegentów znaleźli się:

 • dr Zygmunt Niechoda, Polski Komitet Normalizacyjny,
 • dr Michał Górny, Urząd Dozoru Technicznego,
 • Jerzy Gierasimiuk, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,
 • Małgorzata Męcik, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • Andrzej Cyganik, Siemens,
 • Daniel Małż, Siemens,
 • Robert Skibiński, Stoltronic,
 • Łukasz Bancarzewski, Siemens
 • Wiesław Monkiewicz, Siemens
 • Marek Dźwiarek, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy,
 • Zygmunt Niechoda, Polski Komitet Normalizacyjny,
 • Marek Trajdos, Cert Partner,
 • Jan Auguściuk, Automatech,
 • Radosław Gonet, Państwowa Inspekcja Pracy,
 • Wojciech Szczepka, Siemens,
 • Łukasz Surowy, Ex Solution,
 • Marek Trajdos, Szymon Gryc, Cert Partner,
 • Adrian Skrobek, Ex Solution,
 • Tomasz Otrębski, Elokon,
 • Marcin Lis, KUKA,
 • Piotr Dzierżak, Mirosław Przeliorz, MDJ Elcetronic.


Patronat honorowy nad konferencją objęli: Ministerstwo Rozwoju, Polski Komitet Normalizacyjny, Urząd Dozoru Technicznego oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Partnerem Merytorycznym konferencji było Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Przemysłowego Klub Paragraf 34.

Partnerami Konferencji były firmy Automatech, Cert Partner, Elokon, Ex Solution, KUKA, MDJ Electronic oraz Stoltronic, a Partnerem Technologicznym konferencji firma SIEMENS.

Udostępnij:

DrukujMM
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również