Konferencja Bezpieczeństwa Przemysłowego

© MM Magazyn Przemysłowy

Udostępnij:

 

W dniach 4 i 5 grudnia w Łodzi odbyła się Konferencja Bezpieczeństwa Przemysłowego, celem której było podnoszenie poziomu wiedzy na temat bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeń. Konferencja adresowana była do projektantów maszyn, służb BHP i osób odpowiedzialnych za systemy zarządzania bezpieczeństwem, a także pracowników działów utrzymania ruchu, jakości, inwestycji.

Konferencja gościła projektantów maszyn, służby BHP i osoby odpowiedzialne za systemy zarządzania bezpieczeństwem, a także pracowników działów utrzymania ruchu, jakości, inwestycji. Wśród prelegentów znaleźli się reprezentanci m.in.: Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Dozoru Technicznego, Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów, a także firm: SIEMENS, LappKabel, LUC - CE Consulting i Stoltronic Polska. Wykładów i prelekcji wysłuchało ponad 100 uczestników.W pierwszym dniu uczestnicy konferencji wysłuchali inspektora Andrzeja Miderę z Państwowej Inspekcji Pracy, który nakreślił cele kontroli, zadania organów kontrolnych i procedury z tym związane.

Prof. Marek Dźwiarek z CIOP-PIB omawiał problemy wynikające z omijaniem zabezpieczeń i urządzeń ochronnych przy maszynach, co wzbudziło dyskusję o błędach konstrukcyjnych systemów ochronnych, błędach pracodawców, dających możliwość obchodzenia zabezpieczeń i winie samych pracowników, którzy nie stosują się do procedur.

Marek Trjados z LUC-CE Cousulting opowiadał o monitorowaniu, zatrzymaniu i prędkości bezpiecznej, a Tadeusz Missala z PIAP-u
w swoim wykładzie wskazywał na problem robotów społecznych, które
w przyszłości zyskaja na znaczeniu i w których nie jest jeszcze rozwiązany problem bezpieczeństwa. Z kolei Marcin Malinowski z firmy SIEMENS zaprezentował nowoczesne, inteligentne systemy gaśnicze.

Jednak najwięcej dyskusji wzbudził wykład Anny Sójki z Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS. Przedstawiła ona program dofinansowania działań skierowanych na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w celu zmniejszenia zagrożenia chorobami zawodowymi i wypadkami przy pracy.

Dofinansowaniu mogą podlegać projekty o charakterze doradczym, inwestycyjnym lub doradczo-inwestycyjnym. Najwięcej mogą na tym skorzystać mikroprzedsiębiorstwa, które otrzymają 90% dofinansowania. Szczegóły projektu można znaleźć na www.zus.pl/prewencja.

 

Drugiego dnia doradcy techniczni firmy SIEMENS przedstawili szereg wykładów na takie tematy, jak systemy sterowania i bezpieczeństwa SIMATIC, aplikacje bezpieczeństwa dla układów napędowych
czy z nowymi przekaźnikami 3SK.
Łukasz Majcher z Urzędu Dozoru Techicznego zaprezentował kompleksowy system zapewnienia bezpiecznej ekspoloatacji urządzeń w oparciu o metody zarządzania ryzykiem, a Dariusz Bończyk w swoim wykładzie wskazywał niespełnienie wymagań minimalnych BHP lub wymagań zasadniczych maszun jako przyczyny wypadków przy pracy. Tomasz Strawiński z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy przedstawił możliwości wykorzystania techniki RFID do ograniczenia ryzyka użytkowania maszyn

 

Patronem merytorycznym konferencji jest Stowarzyszenie Klub Paragraf34, a patronem strategicznym SIEMENS. 

MM Magazyn Przemysłowy jest patronem medialnym tej konferencji.

Galeria zdjęć z tego wydarzenia dostępna jest na naszym profilu na Facebooku.

Udostępnij:

DrukujMM
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również