Konferencja NanoTox 2017

© Raven Media

Udostępnij:

We wtorek, 24 października we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ odbyła się konferencja NanoTox poświęcona zagadnieniom bezpieczeństwa nanocząstek, które stanowią elementy nowych materiałów. 

W konferencji wzięło udział ok. 200 osób, a swoje wykłady zaprezentowało 10 prelegentów, wśród których byli przedstawiciele ze świata nauki: z Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ i Polskiej Akademii Nauk oraz biznesu: firma Nanowave i TUV Sud Polska.Podczas konferencji przedstawili oni swoje prezentacje między innymi na takie tematy jak: "Zastosowania nanomateriałów w przemyśle" o możliwych drogach wykorzystania nanomateriałów jako dodatków nadających nowe cechy produktom, "Charakterystyka fizykochemiczna nanomateriałów" o metodach badania nanomateriałów dla poznania ich właściwości fizykochemicznych, „Cytotoksyczność nanomateriałów: zagrożenia i szanse” podczas którego przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z cytotoksycznością nanomateriałów i sposobami ich oddziaływania na komórki eukariotyczne czy „Wytwarzanie i zastosowanie nanocząstek o określonych właściwościach takich jak kształt, wielkość oraz samoorganizacja na powierzchni.- Wierzymy, że wydarzenie przyczyni się do lepszego zrozumienia potrzeby współpracy przedstawicieli przemysłu i nauki oraz stanie się impulsem do rozpoczęcia partnerskiego dialogu merytorycznego dotyczącego zapewnienia najwyższych standardów badań materiałów wykorzystywanych do celów przemysłowych i zapewnienia bezpieczeństwa pracy z nimi - liczą organizatorzy konferencji.

Udostępnij:

DrukujMM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również