Konferencja Naukowo-Techniczna w Toruniu

©

Udostępnij:

W dniach 21 - 22 maja 2009 roku odbyła się VI Toruńska Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Nowoczesne technologie i materiały w przemyśle" organizowana przez firmę SINOGRAF. SINOGRAF znany jest w kraju jako czołowy dostawca zaawansowanych materiałów przemysłowych. Firma w swej działalności popularyzuje wiedzę na temat nowych technologii, efektywnego wykorzystania surowców i materiałów oraz optymalizacji ekonomicznej procesów produkcyjnych. Raz w roku, zawsze w maju, zaprasza przedstawicieli największych polskich przedsiębiorstw produkcyjnych do Torunia na spotkania ze światem nauki.

Organizowane przez SINOGRAF spotkania są doskonałą okazją do poszerzenie wiedzy dotyczącej nowoczesnych materiałów, ich zastosowania, a także zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi. Są ponadto świetnym forum do wymiany doświadczeń. Konferencje firmy SINOGRAF kierowane są do kadry zarządzającej przedsiębiorstw oraz wszystkich osób związanych z przemysłem, otwartych na nowości techniczne i zaawansowane materiały.Wysoka ranga organizowanych corocznie potkań naukowych spowodowała, iż tegoroczna edycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. W VI Toruńskiej Konferencji Naukowo-Technicznej udział wzięło ponad 50 osób reprezentujących ponad 30 najlepszych polskich przedsiębiorstw oraz pracownicy naukowi 4 placówek naukowo-badawczych.

Zgromadzonych uczestników powitał Prezes SINOGRAF Jacek Łuczak, podkreślając fakt, iż tego typu spotkania są bardzo istotne zarówno dla świata nauki, jak i praktyków wykorzystujących najnowsze osiągnięcia naukowe, co potwierdza duża liczba uczestników spotkania.

Tegoroczne spotkanie podzielone zostało na 3 sesje. W pierwszej części dr Marcin Stawarz z Politechniki Śląskiej przybliżył uczestnikom metodę PE w obróbce żeliwa w warunkach polskich odlewni, zaś dr Jan Jezierski z Politechniki Śląskiej zaprezentował referat dotyczący Systemu zarządzania jakością w zakładzie przemysłu metalowego. W drugiej części spotkania, dr Marta Rauchfleisz z Wydziału Chemii UMK zaprezentowała właściwości i zastosowania PTFE oraz innych fluoropolimerów, zaś dr Paweł Szroeder z Wydziału Fizyki UMK wygłosił prelekcję dotyczącą nowych materiałów węglowych i grafitowych wykorzystywanych w przemyśle. Zwieńczeniem tegorocznego spotkania był referat wygłoszony przez dra Jana Jezierskiego dotyczący stopów na bazie tytanu wykorzystywanych do produkcji żeliwa jakościowego oraz wystąpienie dra Kazimierza Retela dotyczące nowoczesnego systemu nawęglania w żeliwiakach.Sympozjum zwieńczyła ogólna dyskusja oraz wymiana poglądów.
Mając na uwadze tak duże zainteresowanie uczestnictwem oraz widząc potrzebę spotykania się przedstawicieli branży, firma SINOGRAF już planuje przyszłoroczne spotkanie.
Informacje dotyczące terminu oraz tematyki kolejnej edycji konferencji znajdą się z początkiem przyszłego roku na stronie internetowej SINOGRAF oraz w najważniejszych czasopismach branżowych.

www.sinograf.com.pl

Udostępnij:

DrukujAneta Głodowska
TOP w kategoriiChcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również