Konferencja "Polish Scientific Networks: Science&Business"

Preview
EIT+
Reklama
Reklama

 

W dniach 30 czerwca – 2 lipca we Wrocławiu spotkali się przedstawiciele nauki, biznesu, władz i agend finansujących naukę, by rozmawiać o wpieraniu wzajemnej współpracy.

Trzydniową konferencję otworzył wykład "2+2 = 5? Czy synergia między nauką i biznesem w Polsce jest możliwa?" Grzegorza Brony z firmy Creotech S.A. i Uniwersytetu Warszawskiego oraz wystawa "MATH-ART", prezentująca prace Jakuba Jernajczyka, artysty wizualnego, matematyka i popularyzatora nauki.

W drugim dniu konferencji oficjalnego otwarcia obrad dokonali Przewodnicząca Komitetu Programowego PSN dr Anna Ajduk i Przewodniczący Akademii Młodych Uczonych prof. Jakub Fichna. Dr Piotr Dardziński, Podsekretarz Staniu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przypomniał, że jednym z priorytetów rządu jest rozwój innowacji i wyraził nadzieję, że deklaracja ta zostanie przekuta w konkretne działania.

- Rząd jest w stanie pomóc, rząd nie jest w stanie zrobić – przekonywał minister Dardziński. – Bo rząd nie jest po to, by zastępować oddolną, samodzielną i kompetentną inicjatywę. We współpracy, żeby ten priorytet osiągnąć, konieczne jest "sieciowanie" i to, że Państwo już drugi raz się spotykają, a do tego jeszcze dedykują to sieciowanie nauce oraz współpracy nauki z biznesem, to jest to, za co możemy wszystkim z Państwa raz jeszcze podziękować.

Reklama

Innowacje społeczne a problemy cywilizacyjne

Sesje wykładowe PSN przeplatane panelami dyskusyjnymi dotyczyły nie tylko nowoczesnych technologii, lecz także innowacji społecznych. W swojej wypowiedzi przed panelem poświęconym właśnie temu zagadnieniu, reprezentujący Polską Akademię Nauk prof. Edward Nęcka zapowiedział, że będziemy rozmawiać, w jaki sposób innowacje społeczne mogą być realizowane, w jaki sposób nauki społeczne i humanistyczne mogą przyczynić się do rozwoju innowacyjności w kraju. – Mam nadzieję, że wyklują się tu pomysły. Pomysły, które pozwolą rozegrać dobry mecz. – zachęcał prof. Nęcka.

Do udziału w panelach dyskusyjnych zaproszenie przyjęli między innymi: dr Tomasz Perkowski, Wiceprezes Zarządu FNP, Monika Groszkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju, prof. Elżbieta Frąckowiak, Wiceprezes PAN, prof. Maciej Chorowski, Dyrektor NCBiR, Sarai Kemp, Wiceprezes Trendlines Agtech (Izrael) oraz dr Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP.

Reklama

Klimat dla innowacji w Polsce

Uczestnicy konferencji dużo czasu poświęcili też dyskusji nad konsekwencjami zmian społecznych i postępującej informatyzacji społeczeństwa. Rewolucja informacyjna, którą wg panelistów obecnie przeżywamy, niesie ze sobą szereg zagrożeń, np. problemy z wyłowieniem z nadmiaru otaczających nas informacji tych ważnych i prawdziwych, czy z zachowaniem prywatności w silnie zinformatyzowanym społeczeństwie. Uczestnicy poszukiwali również recept na stworzenie lepszego klimatu dla innowacji. Wśród przeszkód dla jego powstania wskazali brak zaufania zarówno między naukowcami a biznesem, jak i między społeczeństwem a instytucjami rządowymi. Także lęk przed podejmowaniem ryzyka przez uczelnie i inne instytucje naukowe, ale i przedsiębiorstwa, wymieniany był jako bariera, którą trzeba pokonać. Wielokrotnie odnoszono się do pozytywnych skutków mobilności i przenoszenia pozytywnych wzorców z zagranicy do Polski. Pojawiło się także szereg rad dla osób rozpoczynających pracę łączącą naukę i biznes, prelegenci chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. Porad jak wystartować ze start-upem, jak łączyć komercjalizację ze strategią ochrony własności intelektualnej oraz dotyczących dobrej komunikacji między naukowcem a biznesmenem udzielano podczas warsztatów.

Podczas konferencji zainteresowani mogli uzyskać informacje na temat programów finansujących badania naukowe i rozwojowe na stoiskach przygotowanych przez: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Regionalny Punkt Kontaktowy programu Horyzont 2020 (Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii) oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu. Swoje stanowisko przygotowało także Biuro Doskonałości Naukowej PAN.

Źródło: Informacja prasowa EIT+

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama