Konferencja UDT z licznymi dyskusjami

© UDT

Udostępnij:

Urząd Dozoru Technicznego zorganizował już trzecią konferencję "Nauka, technika, gospodarka – doświadczenia i perspektywy rozwoju".

Trzecia konferencja Urzędu Dozoru Technicznego odbyła się 24 listopada tego roku w Ożarowie Mazowieckim. W corocznym spotkaniu wzięli udział klienci i partnerzy UDT z branż: chemicznej, paliwowej, gazowej, hutniczej, energetycznej, budowlanej, spożywczej i finansowej. Głównymi tematami konferencji były rola państwa w gospodarce, cyberbezpieczeństwo i nowoczesne metody badawcze. Podczas paneli dyskusyjnych, głos zabrali eksperci, którzy szczegółowo wyjaśniali problemy oraz perspektywy rozwoju dla nauki, techniki i gospodarki.Konferencję otworzył prezes UDT Mieczysław Borowski, przedstawiając tematykę tegorocznej edycji. - UDT stawia na partnerstwo i współpracę wspierającą rozwój i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Chcemy wychodzić naprzeciw oczekiwaniom firm w kwestii zmniejszania kosztów dozoru poprzez chociażby wdrażanie zastępczych metod badawczych, badań materiałowych, kompleksowej diagnostyki instalacji przemysłowych i innych rozwiązań popularyzujących bezpieczeństwo techniczne - powiedział prezes Mieczysław Borowski.

Pierwszy panel pt. Rola państwa w gospodarce rozpoczął się od prezentacji wiceprezesa UDT Przemysława Ligenzy. Specjaliści podjęli próbę odpowiedzi na pytania: jaką rolę państwo może odegrać w gospodarce z pożytkiem dla niego samego i dla gospodarki, oraz które modele państwa sprawiają, że ich gospodarki mają się lepiej od innych.

Przemysław Ligenza zwrócił uwagę na zagadnienia godnego życia, dobrobytu oraz wolności człowieka. Z kolei Andrzej Sadowski zauważył, że w dzisiejszym świecie, pełnym ludzkiej wolności, człowiek ujawnia złą część swojej natury. - Cały czas mamy do czynienia z aktami barbarzyństwa, które nie mieszczą się w naszym systemie wartości i zasadach, którymi się kierujemy. Obraz człowieka dzisiaj jest taki sam, jaki był zawsze. Zło jest elementem wolności jaki został nam dany. Każdy z nas ma w sobie dobro i zło, a to co wybierzemy zależy od nas i od naszego systemu wartości - komentował Andrzej Sadowski. Stwierdził, że ludzie na świecie nie różnią się od siebie zasadniczo. Kwestia znalezienia miary prawdy i dobra to kwestie filozoficzne. Do dziś nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi i miary - zaznacza Andrzej Sadowski.

W drugim panelu dyskusyjnym, na temat cyberbezpieczeństwa, wzięli udział: Andrzej Sadłowski, niezależny ekspert, Rafał Jaczyński, dyrektor, lider PwC Cyber Security na Europę Środkową i Waldemar Pakos, dyrektor Centrum Realizacji Projektów Bezpieczeństwa Funkcjonalnego w ABB. Dyrektor Departamentu Certyfikacji i Oceny Zgodności w UDT Michał Karolak rozpoczął dyskusję pytaniem o to, jakie firmy i organizacje są najbardziej narażone na ataki cyberprzestępców i czym są one spowodowane.

- Przyczyny ataków są różne – stwierdził Rafał Jaczyński, dyrektor, lider PwC Cyber Security na Europę Środkową – W mediach brakuje informacji o tych atakach. W Polsce nie ma jeszcze kultury ujawniania informacji o atakach w cyberprzestrzeni. Firmy powinny prowadzić szkolenia i stale informować pracowników o zagrożeniach cybernetycznych, ćwiczyć i uczyć właściwych zachowań, obserwować reakcje pracowników np. po otrzymaniu maili phishingowych, a potem analizować ich zachowania i informować ich o tym, co zrobili źle. Metodę ataku poprzez phishing można wykorzystać jako narzędzie prewencyjne - dodał Jaczyński.

Na pytanie moderatora o typowe metody ataku hakerskiego Andrzej Sadłowski wymienił jako jeden z nich umieszczanie na pendrive’ach utajonego programu, który po podłączeniu do komputera może pobierać informacje z danymi, hasłami dostępu itp. powodując wyprowadzenie z firmy wrażliwych danych, pieniędzy lub skutkować wewnętrznym paraliżem organizacji. Jako najgroźniejsze określił intencjonalne działania hakerów, wymierzone w daną firmę lub instytucję.

We współczesnym przemyśle, w sterowanych komputerowo instalacjach, cyberatak może spowodować bardzo poważne awarie i straty. - Technik hakerskich mogą używać państwa, a także przedsiębiorstwa wobec firm konkurencyjnych, aby spowodować u nich realne szkody materialne – potwierdził Rafał Jaczyński.

Na pytanie w jaki sposób producenci sterujących systemów informatycznych są przygotowani na cyberataki Waldemar Pakos odpowiedział, że istnieje szereg sposobów zabezpieczania sieci sterującej przed wprowadzaniem danych z zewnątrz, jednak firmy, z oczywistych powodów, utajniają te sposoby.

- 70 proc. ataków wiąże się z nieostrożnością pracowników i nie aktualizowaniem programów antywirusowych – powiedział Rafał Jaczyński.

Trzeci panel konferencji poświęcony nowym metodom badawczym poprowadził Marek Wilmanowicz, dyrektor Pionu Bezpieczeństwa Technicznego w UDT. Przedstawił stan krajowej energetyki, w większości korzystającej z węgla kamiennego, zagajając dyskusję stwierdzeniem, że inwestycja w energetyce zaczyna się dużo wcześniej niż przed wbiciem pierwszej łopaty.

Dr hab. inż. Janusz Dobrzański, prof. nzw. reprezentujący Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica zwrócił uwagę na to, że już na wstępnym etapie przygotowania inwestycji powinno się korzystać z wiedzy specjalistów, ponieważ interesy inwestorów byłyby wówczas lepiej chronione. Niestety, inwestorzy nie zawsze z tej wiedzy korzystają. Pomiędzy dostawcą a inwestorem istnieje zasadnicza nierównowaga. Dodatkowo nie dysponujemy zbyt liczną kadrą przygotowaną do tego typu działań.

Lesław J. Kwiatkowski, prezes Zarządu EUROL Innovative Technology Solutions Sp. z o.o., zwrócił uwagę, że inwestor często dopłaca głównemu wykonawcy, aby otrzymać inwestycję pod klucz, choć taka filozofia nie da się obronić.

- Inwestor powinien lokować wszelkie elementy swoich technicznych oczekiwań w treści zamówienia publicznego – powiedział Lesław Kwiatkowski.

Prof. Janusz Dobrzański stwierdził, że bloki energetyczne eksploatujemy dłużej niż ich założony czas życia dzięki temu, że do ich budowy stosowano materiały o parametrach wyższych od niezbędnych i zakładano wyższe parametry ich pracy. Dodał także, że zamówienia publiczne na inwestycje energetyczne powinny być realizowane przez niezależne jednostki i byłaby to forma obrony interesów państwa.

Lesław J. Kwiatkowski uznał, że za dokumentację techniczną powinien odpowiadać generalny wykonawca, a także że należy mówić o tym jakie są długofalowe skutki oszczędności. Natomiast prof. Janusz Dobrzański stwierdził, że nadal mamy do czynienia z prymatem ekonomii, czyli niskiej ceny nad bezpieczeństwem.

Nagrody UDT dla Lidera Bezpieczeństwa Technicznego


Podczas III Konferencji Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) "Nauka, technika, gospodarka - doświadczenia i perspektywy rozwoju" w Ożarowie Mazowieckim odbyła się gala przyznania tytułów Lidera Bezpieczeństwa Technicznego.

Ogólnopolski ranking Lider Bezpieczeństwa Technicznego to inicjatywa UDT honorująca przedsiębiorstwa wyróżniające się w skali kraju wysokim standardem bezpieczeństwa technicznego, innowacyjnością oraz wkładem w rozwój gospodarczy Polski.

Kapituła rankingu ocenia firmy zajmujące się projektowaniem, wytwarzaniem, instalacją, eksploatacją, naprawą i modernizacją urządzeń technicznych. Przedsiębiorstwa nominowane są w trzech kategoriach: wytwórca, użytkownik i modernizujący. Do finału kwalifikują się firmy, które uzyskały najwyższe oceny we wszystkich kryteriach rankingu.

Liderami Bezpieczeństwa Technicznego 2015 są:W kategorii „modernizujący”:
REMY Sp. z o.o.
REMZAP Sp. z o.o.

W kategorii „użytkownik” w sektorze dużych przedsiębiorstw:

KGHM Polska Miedź SA Oddział Huta Miedzi „Głogów”

W kategorii „użytkownik” w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw:
Elektrociepłownia „Zielona Góra” SA

W kategorii „wytwórca” w sektorze dużych przedsiębiorstw:
Ferrum SA

W kategorii „wytwórca” w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe NIWA J.J. Niwa Sp.j.

Specjalne wyróżnienie w uznaniu efektywnej współpracy w obszarze minimalizowania ryzyka eksploatacji urządzeń technicznych oraz za innowacyjność i wdrożenie metody punktowej oceny stanu technicznego gazociągów przesyłowych otrzymał Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA. Tytuł i statuetkę Lidera Bezpieczeństwa Technicznego odebrał Wojciech Kowalski, członek Zarządu ds. technicznych i eksploatacji w GAZ-SYSTEM SA.

Źródło: Materiał organizatora

Udostępnij:

DrukujMM
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również