Konkurs Autodesk Inventor – Projekty Dekady – tylko do 30 listopada

©

Udostępnij:

Do końca listopada użytkownicy oprogramowania Autodesk Inventor mogą wziąć udział w konkursie i przesłać swoje projekty na adres www.autodesk.pl/10latinventor.  

To ostatni moment, aby zaprezentować swoje innowacyjne projekty, które powstały przy wykorzystaniu Autodesk Inventor w ostatnich dziesięciu latach, szerokiemu kręgowi odbiorców. Udział w konkursie stwarza okazję do promocji innowacyjności polskich inżynierów i polskiej myśli technicznej. Dodatkowo na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne nagrody, m.in.: wyjazd na Autodesk University w Las Vegas, pełna, komercyjna wersja oprogramowania Autodesk Inventor Professional, komputer, aparaty cyfrowe.
Projekty oceniane będą w dwóch kategoriach - profesjonalnej oraz studenckiej, swoich faworytów wskażą również internauci. Szybkie przesłanie prac zwiększa zatem szanse na głosy internautów. Przy wyborze zwycięzców pod uwagę będą brane następujące elementy: innowacyjność produktu, innowacyjność procesu, stopień złożoności projektu od strony liczby elementów i kształtu produktu, w tym atrakcyjność design, a także strona wizualizacyjna, atrakcyjność przesłanych materiałów. Szczegóły określa regulamin konkursu.
Zwycięzców konkursu wyłoni jury złożone z przedstawicieli kadry naukowej Politechniki Warszawskiej i Wrocławskiej, ekspertów z branży oraz reprezentantów Autodesk. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w styczniu 2011. Zachęcamy do udziału!Informacje o Patronach Honorowych
Akcelerator Designu
Akcelerator Designu jest inicjatywą skupiającą partnerów z różnych środowisk, w tym: Autodesk, Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia, Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA, Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Design, odnosząc się zarówno do procesu tworzenia przedmiotów (projektowanie), jak i jego rezultatów, czyli projektów wzorniczych, jest pojęciem nierozerwalnie związanym z biznesem. Celem inicjatywy jest propagowanie idei designu jako formy innowacji, przy czym tylko współpraca między światem biznesu a projektantami nowych wzorów przemysłowych może wpływać na podniesienie konkurencyjności i wspierać zastosowanie nowych technologii. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.aglomeracja-wroclawska.pl

 

Instytut Wzornictwa Przemysłowego
Strategiczny doradca przedsiębiorstw, administracji publicznej i projektantów. Członek International Council of Societes of Industrial Design (ICSID), wiodącej międzynarodowej organizacji non-profit, promującej design, skupiającej ponad 150 instytucji z ponad 50 krajów. Prowadzi działalność w obszarach: CENTRUM DESIGN - organizacja polskich i międzynarodowych wystaw dobrych praktyk, wydarzeń design, konkursów i programów wzorniczych dla projektantów i przedsiębiorstw ; DESIGN LAB - doradztwo w zakresie wprowadzania na rynek nowych produktów wzorniczych, badania ergonomiczne, organizacja konkursów projektowych; EDUSIGN - szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców i projektantów z zakresu zarządzania wprowadzaniem nowych produktów wzorniczych na rynek; studia podyplomowe. Kluczowym projektem Instytutu jest „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wzornictwo", którego skrócona nazwa brzmi „Zaprojektuj Swój Zysk". Celem tego przedsięwzięcia jest dostarczenie wiedzy i praktycznych rozwiązań jak skutecznie tworzyć innowacyjne wzorniczo produkty oraz zarządzać procesem wprowadzania ich na rynek. Szczegółowe informacje dostępne są na stornie www.iwp.com.plPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich. Celem działania Agencji, która w 2010 r. obchodzi dziesięciolecie istnienia, jest realizacja programów rozwoju gospodarki wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii. W perspektywie finansowej obejmującej lata 2007-2013 Agencja jest odpowiedzialna za wdrażanie działań w ramach trzech programów operacyjnych Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki i Rozwój Polski Wschodniej. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.parp.gov.pl

Informacje o Autodesk
Autodesk, Inc. jest jednym z liderów na rynku oprogramowania do projektowania 3D, konstruowania i rozrywki. Klienci z branży przemysłowej, architektonicznej, budowlanej, konstrukcyjnej oraz sektorów mediów i rozrywki - w tym ostatnich 15 laureatów Oskara za najlepsze efekty wizualne - używają programów Autodesk do projektowania, wizualizacji i sprawdzenia swoich pomysłów. Od wprowadzenia na rynek w 1982 roku programu AutoCAD, Autodesk nieustannie rozwija swoją ofertę nowoczesnego oprogramowania na rynki całego świata. Dodatkowe informacje o Autodesk można uzyskać z witryny www.autodesk.com, www.autodesk.pl

Udostępnij:

DrukujAneta Głodowska
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również