Konsultacje zmian wzmacniających wymianę informacji gospodarczych

© Ministerstwo Gospodarki

Udostępnij:

Upowszechnienie systemu wymiany informacji o wiarygodności płatniczej i obniżenie kosztów jego użytkowania to główne cele przygotowanego przez Ministerstwo Gospodarki projektu ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Dokument został 18 czerwca 2015 r. skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Projekt zawiera m.in rozwiązania służące wzmocnieniu ochrony dłużnika przed niesłusznym wpisem oraz podniesieniu pewności co do wpisów. Propozycje w tym zakresie to m.in wprowadzenie postępowania reklamacyjnego przed wpisem do rejestru, opracowanie katalogu zdarzeń, które zwykle dają podstawę do aktualizacji wpisu, oraz ograniczenie czasu na wpis – do 10 lat od dnia wymagalności długu.Ponadto nowe przepisy mają również usprawnić obecnie obowiązujące rozwiązania w zakresie przekazywania danych gospodarczych pomiędzy biurami informacji gospodarczej.

Zmiany opracowane przez resort gospodarki mają obniżyć ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zwiększyć bezpieczeństwo obrotu i podnieść poziom konkurencyjności polskiej gospodarki.

 Uwagi można zgłaszać w ramach konsultacji on-line.

Udostępnij:

DrukujMM
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również