Koronawirus przemodeluje strategie

tabliczka Covid-19 © Adobe Stock – Maridav

Udostępnij:

Epidemia sparaliżowała światową gospodarkę i finanse, uderzając w sposób bezwzględny w niemal każdą branżę, a najdotkliwiej w usługi, handel i produkcję. O to, przed jakimi wyzwaniami stanęli menedżerowie firm w dobie epidemii Covid-19 i jak wpłynie ona na światowy i polski przemysł, zapytaliśmy przedstawicieli firm działających w branży przemysłowej.

Z badania przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny wynika, że tylko w marcu przez ograniczenia spowodowane pandemią koronawirusa ponad połowa przedsiębiorstw (57%) odnotowała spadek przychodów w porównaniu z sytuacją z lutego. Najbardziej ucierpiała branża usług, w której aż 63% firm zanotowało mniejszą sprzedaż. Gorsze wyniki miało także 55% firm z sektora handlu i 49% z produkcji.Na spadek popytu na oferowane usługi narzeka 62% wszystkich firm. Jeżeli weźmiemy pod uwagę ich wielkość, to największego spadku doświadczyły mikrofirmy (71%), a następnie firmy małe (69%), średnie (48%) i duże (46%). Z kolei przy uwzględnieniu rodzaju działalności największy spadek popytu zanotowano w sektorach usług (68%), handlu (56%) oraz produkcji (55%).

Wnioski dla przemysłu

Epidemia Covid-19 – jak zauważa Jędrzej Kowalczyk, prezes zarządu Fanuc Polska – sprawiła, że dziś wszystkie firmy, zarówno te działające na rynku globalnym, jak i przedsiębiorstwa o zasięgu lokalnym, stoją w obliczu tych samych wyzwań: – Wiele firm zostało zmuszonych do przeanalizowania, a niejednokrotnie także przewartościowania dotychczasowych modeli produkcji. Menedżerowie postawieni przed faktem zerwania łańcuchów dostaw lub braków kadrowych boleśnie przekonali się, że o rozwoju linii produkcyjnych warto myśleć bardziej długofalowo, uwzględniać w tym różne scenariusze, a do tego mieć jak największą kontrolę i niezależność w obszarze realizacji poszczególnych procesów wytwórczych – mówi Jędrzej Kowalczyk.

Jak dodaje, po pierwszych, najtrudniejszych dla przemysłu, tygodniach epidemii fabryki z wysoko zrobotyzowanych branż, takich jak motoryzacja czy AGD, powoli zaczynają wznawiać produkcję. – To niesie nadzieję, że firmy z innych sektorów przemysłu zauważą, że to właśnie roboty i zautomatyzowane linie produkcyjne, cechujące się wysokim stopniem elastyczności, są za to odpowiedzialne. Mechaniczni pracownicy są odporni na wirusy i mogą realizować produkcję zgodnie z założonymi planami, o ile tylko dostaną pracę do wykonania – podkreśla prezes zarządu Fanuc Polska.

Kolejną zmianą wywołaną epidemią, którą wskazuje, może być powrót produkcji na rodzime rynki. Przedsiębiorstwa produkcyjne w toku analiz mogą dojść do wniosku, że niski koszt wytworzenia komponentu (np. w Azji) nie jest jedynym liczącym się czynnikiem sukcesu. – W obliczu zagrożenia liczy się dostępność surowców czy półproduktów umożliwiających kontynuowanie produkcji, dlatego lepiej jest je mieć jak najbliżej siebie. Roboty, zapewniające niższe koszty produkcji, mogą odegrać w tym kontekście znaczącą rolę – zaznacza Jędrzej Kowalczyk.

Według ekspertów firmy Fanuc nastał koniec produkcji just-in-time. Ten model wytwarzania w obecnych, bardzo niepewnych, warunkach rynkowych będzie ich zdaniem niósł zbyt duże ryzyko dla producentów, na które nikt nie będzie się chciał zgodzić.W oczekiwaniu na normalność

Przyszłość na razie wydaje się sporą niewiadomą. Nikt nie zna odpowiedzi na pytanie, kiedy nastąpi całkowite odmrożenie gospodarki. Są przecież prognozy nawrotu epidemii w trzecim kwartale tego roku.

Marek Czarnecki, szef Działu Sprzedaży w Eagle Group, nie ma wątpliwości, że im dłuższy to będzie okres, tym dotkliwsza będzie zmiana. – Kryzys pokazał, że światowa gospodarka nie może opierać się tylko na jednym źródle dostaw półproduktów (Chinach). Obecna sytuacja spowoduje znaczące zwiększenie dywersyfikacji miejsc produkcji – uważa i przekonuje – Przemysł polski oraz przemysł światowy jest w stanie bardzo szybko wrócić do dawnego poziomu, o ile wróci aktywność konsumencka.

Zdaniem Marcina Kozłowskiego, prezesa spółki Baumalog, w najbliższych miesiącach należy się spodziewać recesji na wszystkich rynkach światowych, co przełoży się również w pewnym stopniu na branżę przemysłową. Jednak – jak przekonuje – na razie ten sektor wydaje się radzić sobie z sytuacją całkiem nieźle.

Najgorzej sytuacja wygląda w branży motoryzacyjnej, gdzie wiele łańcuchów dostaw zostało przerwanych, głównie transkontynentalnych, ale niekiedy też lokalnych, oraz w sektorze turystyki – ze względu na obowiązujące zakazy przemieszczania się. Jeśli chodzi o firmy z branży przetwórstwa stali, z którymi współpracujemy, to nie notują one obecnie drastycznych spadków zamówień. W przypadku firm zajmujących się obróbką stali nierdzewnej widoczny jest spadek zamówień z branży HoReCa, jednak nie słabnie produkcja dla sektorów FMCG i farmaceutycznego, które generują obecnie sporo zamówień – analizuje Marcin Kozłowski.

Sergiusz Sobieski, CEO w TIZ Implements, zwraca natomiast uwagę na to, że epidemia koronawirusa odciśnie największe piętno na rynku pracy – będziemy mieli do czynienia ze spadkiem zatrudnienia i wzrostem bezrobocia. Jego zdaniem nie wszyscy wrócą do swoich wcześniejszych zajęć, a niektórzy będą musieli się przekwalifikować.

Obecnie w Polsce mamy 4,5 mln „zamrożonych”, czyli aktywnych zawodowo, jeszcze nie bezrobotnych, ale niemogących wykonywać swojej pracy. To prawie 30% wszystkich pracujących w Polsce. Pod koniec roku możemy mieć 3 mln bezrobotnych w kraju, w którym jeszcze w ubiegłym roku zatrudnionych było 16 mln osób (czyli niemal 20%) – wylicza i dodaje, że obecny kryzys to szansa na szybszą budowę zielonej gospodarki.

Dużo bardziej ostrożna w ocenach jest Karolina Lisiecka, Head of PR and Marketing Department w ZPAS. – Dopóty, dopóki nie będziemy wiedzieli, ile ta sytuacja będzie trwała, określanie procentowe spadków PKB czy obniżenia produkcji przemysłowej jest obarczone zbyt dużym błędem. Oczywiste jest również i to, że wiele gałęzi przemysłu się rozwinie i wyjdzie po epidemii silniejszych i z nowymi innowacyjnymi produktami. Pamiętać należy, że niewykorzystanych mocy produkcyjnych nie da się odzyskać – zaznacza.

Wyzwania branży produkcyjnej

W dobie epidemii przedsiębiorstwa zmuszone są do zmierzenia się z całą masą wyzwań. Zapewnienie ciągłości funkcjonowania zakładu oraz miejsc pracy przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa swoim pracownikom – to, jak zgodnie podkreślają wszyscy nasi rozmówcy, największe wyzwania, przed którymi stanęli.

Jest to szczególnie trudne w przypadku polskich fabryk realizujących produkcję w tradycyjnych modelach, czyli z dużym wykorzystaniem czynnika ludzkiego. W swoim naturalnym kształcie są one dużymi skupiskami ludzi, co jest dziś bardzo dużym problemem. Niestety, również niska elastyczność tego modelu dziś daje o sobie wyraźnie znać – analizuje Jędrzej Kowalczyk z Fanuc Polska. Jak dodaje, część firm została zmuszona do zatrzymania produkcji, a niektóre stanęły w obliczu załamania łańcucha dostaw, co uniemożliwiło kontynuację produkcji. Dla takich firm ogromnym wyzwaniem staje się dziś utrzymanie fabryk i ich pracowników.

Szybkie wdrożenie nowych procedur bezpieczeństwa, systemów online, pracy zdalnej oraz zarządzanie rozproszonymi zespołami to tylko niektóre z wyzwań, jakim musimy obecnie stawić czoła – mówi Karolina Lisiecka i dodaje: – My w ZPAS codziennie monitorujemy rozwój epidemii w rejonie i w Polsce. Powołaliśmy zespół, którego celem jest stworzenie systemu prewencyjnego. Wszystko po to, aby każdy pracownik otrzymywał rzetelną wiedzę i nie utracił zaufania do firmy.

Podobnie wypowiada się Marcin Kozłowski z Baumalog: – Dla wielu przedsiębiorstw jest to test sprawnego radzenia sobie z kryzysową sytuacją i wdrożenia nowych procedur organizacji pracy i bezpieczeństwa. Umożliwienie pracy zdalnej i zapewnienie instrumentów do jej wykonywania oraz skuteczna i regularna komunikacja z pracownikami są bardzo ważne w takiej sytuacji. Oczywiście mówimy tutaj o pracownikach, których charakter pracy pozwala na wykonywanie obowiązków służbowych z domu.

Marcin Kozłowski dodaje, że zarządzający musieli często przeanalizować swoje łańcuchy dostaw i wprowadzić ewentualne zmiany, a także skorygować swoje plany sprzedażowe i kryzysowe. 

Czas pokaże, kto zda ten swego rodzaju test szybkiego dostosowania się do pracy w nowych warunkach – twierdzi Marek Czarnecki z Eagle Group. – Elastyczność, kreatywność, kultura organizacyjna, dobra komunikacja, zgrany zespół oraz mądre decyzje mogą zdecydować o być albo nie być firmy. Kluczowe dla zapewnienia ciągłości biznesu jest wspieranie pracy zdalnej pracowników, a tam, gdzie to nie jest możliwe – zapewnienie bezpiecznych warunków pracy.

Które gałęzie przemysłu ucierpią najbardziej

Epidemia koronawirusa wciąż w wielu miejscach się rozwija i perspektywy rozwoju sytuacji nie są do końca znane, tymczasem już dziś wiele branż zmaga się z jej skutkami. Najszybciej i najdotkliwiej odczuły je te sektory, których działalność wiąże się z bezpośrednim kontaktem z klientem oraz mobilnością: turystyczna, gastronomiczna, motoryzacyjna oraz rozrywkowa i lotnicza – ale nie tylko.

Pierwsza fala kryzysu dotknęła również przemysł. Cały czas docierają do nas informacje o zamykaniu całych fabryk. Spory problem stanowią zerwane łańcuchy dostaw. Z powodu braku jednej części z Chin produkty nie mogą opuścić linii produkcyjnej – wyjaśnia Marek Czarnecki.

Według Marcina Kozłowskiego trudno jest teraz wskazać konkretne branże przemysłu, które najdotkliwiej odczują skutki epidemii, ponieważ wpływ na to będzie mieć czas obowiązywania różnego rodzaju obostrzeń. – Z naszych obserwacji wynika, że większa część sektora przemysłowego radzi sobie dobrze. Zresztą możemy to również zauważyć w gospodarce chińskiej, gdzie proces odmrażania rynku zaczął się już jakiś czas temu i tamtejszy przemysł i eksport dość sprawnie wracają do normalnego funkcjonowania – dodaje.

Według Jędrzeja Kowalczyka sprostanie obecnym wyzwaniom najtrudniej będzie dla firm, które dotychczas bazowały na krótkookresowych strategiach i nie miały planów inwestycji w nowoczesne technologie. Są one dziś najmniej elastyczne i nieprzygotowane do nieprzewidzianych warunków rynkowych.

Tego typu firmy mogą odczuć również pogłębienie problemów kadrowych, ponieważ wiele wskazuje na to, że pracownicy będą obawiali się powrotu do pracy w środowiskach, gdzie inni, blisko współpracujący z nimi pracownicy mogą stanowić potencjalne źródło zarażenia wirusem. Ta sytuacja może sprzyjać chęci przekwalifikowania się do innych zadań – tłumaczy Kowalczyk. Kolejną kwestią – jak kontynuuje – są problemy techniczne często występujące w momencie ponownego rozruchu produkcji. Kłopoty z obsługą maszyn, a nawet robotów zdarzają się najczęściej w wyniku błędów ludzkich, np. kiedy pracownicy wracają po dłuższym weekendzie lub urlopie. Skala tych błędów po kilkutygodniowym wstrzymaniu produkcji może być znacznie większa.

Przedsiębiorstwa z wysoko zrobotyzowanych branż (takich jak np. motoryzacja, elektronika, AGD) szybciej poradzą sobie z ponownym uruchomieniem produkcji, ponieważ wysoki współczynnik robotyzacji umożliwia przywrócenie pracy linii za pomocą „guzika”. W takich firmach ludzie, z ich przygotowaniem i przeszkoleniem do pracy, odgrywają znacznie mniejszą rolę niż w przedsiębiorstwach o niskim nasyceniu technologią – mówi Kowalczyk. W jego opinii stosunkowo dobrze powinny poradzić sobie przedsiębiorstwa ze strategicznych sektorów przemysłu, a więc z branż spożywczej, farmaceutycznej, medycznej czy też szeroko rozumianego sektora retail.

Gospodarka jest jak ekosystem. Działa dobrze, gdy wszystkie elementy łańcucha są sprawne i dostarczają „pokarm” kolejnym. Dlatego wszystkie gałęzie przemysłu ucierpią na pandemii koronawirusa, bo wiele decyzji biznesowych nie zostanie podjętych w zakładanym czasie, wiele będzie przesuniętych, a to już spowoduje zawirowania. Zwiększona ostrożność inwestorów bezpośrednio wpłynie na całą naszą gospodarkę – podsumowuje Karolina Lisiecka.

Artykuł ten ukazał się w czasopiśmie

Udostępnij:

DrukujDariusz Łuciów
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również