Kredyt technologiczny – sposób finansowania innowacji dla MŚP

© Pixabay

Udostępnij:

Kredyt technologiczny był jednym z najpopularniejszych konkursów organizowanych w ramach unijnej perspektywy na lata 2007-2013. W nowej perspektywie budżetu unijnego na lata 2014-2020 będzie on kontynuowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w poddziałaniu 3.2.2 pod nieco zmienioną nazwą „kredyt na innowacje technologiczne”. Celem poddziałania będzie dofinansowanie inwestycji technologicznych wdrażających nowe technologie oraz prowadzących do wytwarzania nowych produktów lub usług.

Są dwa podstawowe warunki uzyskania kredytu: przedsiębiorstwo powinno być z sektora MŚP, a technologia innowacyjna powinna dotyczyć prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo- rozwojowej lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, której okres stosowania na świecie jest nie dłuższy niż 5 lat.Kto może starać się o dofinansowanie
Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój skierowane jest do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizujących inwestycje na terenie Polski. Firmy ubiegające się o środki finansowa w ramach kredytu technologicznego muszą spełniać następujące kryteria: 1) posiadać zdolność kredytową – weryfikacji dokonuje bank komercyjny, 2) uzyskać promesę kredytową, czyli pisemne przyrzeczenie udzielenia kredytu – promesy również udziela bank komercyjny. Spełnienie tych dwóch kryteriów gwarantuje przedsiębiorcom, że uzyskane w przyszłości dofinansowanie może zostać wykorzystane na spłatę części kapitału.

 

KOSZTY KWALIFIKOWANE PODDZIAŁANIA 3.2.2.

POIR przewiduje wsparcie finansowe przede wszystkim na:

• zakup środków trwałych, maszyn i urządzeń,

• zakup nieruchomości i budynków, materiałów i prac budowlanych,

• zakup wartości niematerialnych i prawnych, patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, oprogramowania.

 Maksymalna kwota dofinansowania z unii a kwota kredytu
Wielkość otrzymanego dofinansowania w ramach poddziałania 3.2.2 POIR może osiągnąć poziom nawet 70% kosztów kwalifikowanych, a maksymalna kwota dotacji (premii technologicznej) to nawet 6 mln złotych. Sam kredyt natomiast może pokryć do 75% wartości planowanej inwestycji. BGK rozdysponuje poprzez kredyt na innowacje technologiczne dla MŚP aż 422,05 mln euro. Mapa na ilustracji 1 obrazuje maksymalne intensywności pomocy, które stosuje się do inwestycji małych przedsiębiorstw. W przypadku realizacji inwestycji przez średnich przedsiębiorstw odejmowanych jest 10 punktów procentowych.

Wskazówki
Przygotowując wniosek o dofinansowanie projektu, należy dokładnie scharakteryzować pomysł na innowację technologiczną. Trzeba sprecyzować, czy pomysł jest własnym rozwiązaniem opartym na pracach badawczych, czekającym na opatentowanie, czy też wdrażana technologia zakupiona zostanie od podmiotów trzecich. Już w fazie składania wniosku o dofinansowanie niezbędne jest zadeklarowanie gotowości do realizacji planowanej inwestycji. Jeśli projekt przewiduje wprowadzenie technologii własnej, warto już wcześniej uruchomić procedurę ochronną, np. zgłoszenie patentowe lub zastrzec wzór użytkowy dla wprowadzanej technologii. Takie działania gwarantują zabezpieczenie technologii podczas oczekiwania na rozpatrzenie aplikacji przez instytucję udzielającą dofinansowania – należy brać pod uwagę fakt, że proces ten może zająć nawet kilka miesięcy. Należy również liczyć się z tym, że skomplikowane procedury i restrykcyjna ocena projektów przez ekspertów BGK sprawiają, że duża liczba przedsiębiorstw decyduje się na skorzystanie z usług firm konsultingowych wyspecjalizowanych w pozyskiwaniu dotacji. W tym kontekście skorzystanie z pomocy firmy doradczej ma istotne znaczenie zwłaszcza w zakresie know-how, jaką oferują zwłaszcza przy opracowywaniu założeń innowacji produktów czy technologii oraz wypracowanych relacji z wieloma jednostkami naukowymi, badawczo-rozwojowymi, rzecznikami patentowymi, wynalazcami oraz ekspertami, co przekłada się na wysoką jakość merytoryczną projektu. Sporządzając dokumentację aplikacyjną wnioskodawca zazwyczaj nie myśli o jego późniejszym rozliczeniu, a o zdobyciu jak największej ilości punktów. Jednak należy pamiętać, że z założeń dotyczących innowacyjności produktów czy technologii będzie trzeba się wywiązać, stąd należy odpowiednio wyważyć szczegółowość opisu przedsięwzięcia. Przykładowo firma EDORADCA, która zajęła czołowe miejsce w ogólnopolskim rankingu firm doradczych organizowanym przez czasopismo „Fundusze Europejskie” w kategorii Kredyt Technologiczny, może pomóc w wyborze odpowiedniej technologii, przygotować zgłoszenie patentowe, pomóc w pozyskaniu opinii o nowej technologii wystawianej przez jednostki naukowe, a także wesprzeć w przygotowaniu całej dokumentacji aplikacyjnej jak i wszystkich pozostałych potrzebnych dokumentów. Profesjonalnie przygotowany projekt ma ogromne znaczenie w odniesieniu sukcesu. Jak wykazują listy rankingowe, jest wiele projektów odrzucanych z powodu występujących błędów formalnych czy braku spełnienia wszystkich kryteriów merytorycznych.

Aby otrzymać dopłaty, niezbędne jest przygotowanie następującej dokumentacji:

  • wniosku o przyznanie premii technologicznej,
  • opinii o nowej technologii potwierdzającej, że technologia będąca przedmiotem wniosku jest w rozumieniu prawa technologią innowacyjną,
  • szczegółowej charakterystyki technologii,
  • opisu produktów i usług, które stanowią efekt zastosowania opisanej technologii,
  • biznesplanu przygotowanego dla całej inwestycji.

 

Planowany termin ogłoszenia najbliższego konkursu to III kwartał 2015 roku. Nowa perspektywa stanowi potężny zastrzyk dla polskiej gospodarki, a na unijnych dotacjach skorzysta cały polski rynek. W ciągu najbliższych kilku miesięcy uruchomi się machina, której działanie wpłynie na pozycję polskich przedsiębiorstw na rynku oraz ich konkurencyjność. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój daje szansę polskim przedsiębiorcom, którzy mają pomysł na rozwój innowacyjnego biznesu, ale nie są w stanie samodzielnie go sfinansować. Warto już teraz podjąć kroki w kierunku realizacji kreatywnej idei.

 

FUNDUSZE UNIJNE
Od uruchomienia programów unijnych na lata 2007-2013 Polska wydała 321,5 mld zł, z czego dofinansowanie UE wyniosło 227,6 mld zł - podał na początku 2015 r. resort infrastruktury i rozwoju. W tym czasie podpisano ponad 105 tys. umów o wsparcie UE na 410,2 mld zł. Z tego wkład unijny wyniósł 287,1 mld zł, czyli 101,1% dostępnych pieniędzy unijnych dla Polski na lata 2007-2013. Z budżetu UE na lata 2014-2020 - na realizację polityki spójności - do Polski trafi ponad 82 mld euro. Pieniądze mają być wydane m.in. na badania naukowe, budowę dróg, koleje, transport publiczny, rozwój przedsiębiorczości czy infrastruktury szerokopasmowego internetu oraz aktywizację zawodową bezrobotnych.

 

www.edoradca.pl

Udostępnij:

DrukujMM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również