Leasing dobrze się komponuje z dotacjami

pieczątka z napisem leasing © SXC

Udostępnij:

W tym roku ruszą ostatnie już nabory wniosków o unijne dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) na lata 2007-2013. Czasu nie jest wiele dlatego tym rozważniej należy przyjrzeć się narzędziom zapewniającym finansowanie inwestycji podejmowanych w ramach działań POIG.

Ubiegając się o dofinansowanie ze środków unijnych, przedsiębiorcy mogą wykorzystać leasing operacyjny albo finansowy na zakup nowych i używanych środków trwałych, w tym wykorzystać środki na pokrycie inwestycji związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Sama procedura jest niezwykle prosta. Przedsiębiorca, który chce skorzystać z finansowania leasingiem projektów unijnych w POIG powinien na wstępie podpisać porozumienie z firmą leasingowa. W dokumencie tym wskazuje tę firmę jako podmiot upoważniony do podnoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach projektu. Dodatkowo firma leasingowa wystawia promesę leasingową, która staje się gwarantem finansowania projektu uznawanym przez PARP oraz podstawą refundacji. Promesa jest wydawana na podstawie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorcy. Jest ważna przez okres do 9 miesięcy od momentu wystawienia, z zastrzeżeniem, że sytuacja finansowa wnioskującego i inne warunki zawarte w promesie nie ulegną zmianie.W przypadku wygrania konkursu oraz podpisania umowy na dofinansowanie, beneficjent kontaktuje się z firmą leasingową i podpisuje umowę leasingową na warunkach zawartych w promesie.

Dzięki wprowadzeniu wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego dla POIG, rozliczanie projektu finansowanego leasingiem może nastąpić jednorazowo po przekazaniu środka trwałego w użytkowanie leasingobiorcy, co znacznie upraszcza procedurę rozliczenia. W ten sposób unijna dotacja trafia do beneficjenta od razu po jego odbiorze, a przedsiębiorca kontynuuje umowę leasingową oraz spłaca raty w umownych terminach.

„Uzyskanie dofinansowania ze środków UE przy wsparciu firmy leasingowej nie jest skomplikowane. Natomiast korzyści płynące z tego tytułu są dla klienta bardzo szerokie. Jego kondycja finansowa oraz potrzeby są dodatkowo zweryfikowane przez leasingodawcę, dając tym samym większą wiarygodność urzędnikom. Ważny jest również fakt, że leasingodawcy nie wymagają dużego udziału środków własnych w finansowaniu leasingowanego dobra"- stwierdza Arkadiusz Ziółkowski, Menedżer Rynku Nowoczesnych Technologii w Europejskim Funduszu Leasingowym.

Kluczowe daty
3 kwietnia w ramach programu POIG rozpoczyna się nabór wniosków na pierwszą, natomiast 17 czerwca 2013 r. na drugą rundę działania 8.2 - wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu b2b dla przedsiębiorców z sektora MSP.

Z kolei 18 lutego 2013 r. startuje pierwsza tura naboru na działania 8.1 - wspierających działalność gospodarczą w dziedzinie gospodarki elektronicznej. W tym przypadku mikro i mali przedsiębiorcy, działający na rynku przynajmniej rok, a krócej niż dwa lata, mogą starać się o dofinansowanie projektów związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym usług cyfrowych. Kolejne tury naboru wniosków do tego programu odbędą się 6 maja oraz 8 lipca 2013 r.

Więcej informacji: www.efl.pl 

Udostępnij:

Drukuj
MM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również