LOTOS potwierdza dobrą kondycję finansową

wydobycie ropy © Lotos

Udostępnij:

W 2014 r. LOTOS uzyskał ponad 28,5 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Jest to wynik dobry, zbliżony do ubiegłorocznego, osiągnięty pomimo głębokiego spadku notowań cen ropy naftowej i produktów naftowych.

Oczyszczona z wpływu otoczenia EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wg metodologii LIFO wyniosła niemal 1,4 mld zł – o 300 mln więcej niż w roku 2013.W 2014 roku rafineria Grupy LOTOS w Gdańsku osiągnęła historycznie rekordowy przerób ropy. Przerobiono 9,89 mln ton surowca. Wolumen sprzedaży produktów LOTOSU w 2014 roku wzrósł o ok. 11% r./r. Największy wzrost zanotowano dla ciężkiego oleju opałowego, paliwa lotniczego, grupy olejów napędowych. O ponad 110% r./r. wzrosło też roczne wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej osiągając poziom 3,8 mln boe (ponad 500 tys. ton). Pokazuje to wysoką efektywność operacyjną i handlową spółki.

W 2014 r. spółka wygenerowała ponad 1,4 mld zł przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, co w najlepszy sposób potwierdza dobrą kondycję finansową LOTOSU.

Otoczenie makroekonomiczne, zwłaszcza w drugim półroczu 2014, było wyjątkowo trudne dla firm naftowych – podkreśla Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS S.A.Mimo to LOTOS utrzymał stabilną pozycję na rynku. A dzięki sukcesowi ubiegłorocznej emisji akcji i pozyskaniu blisko 1 mld zł mamy szansę zrealizować szczegółowo przenalizowane inwestycje, które przyniosą dodatkową wartość dla akcjonariuszy.

Udostępnij:

Drukuj
MM
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również