LOTOS taniej odsiarczy produkty Projektu EFRA

© Lotos

Udostępnij:

Grupa LOTOS unowocześni cztery działające w rafinerii w Gdańsku instalacje produkcji siarki. Dzięki temu możliwe będzie odsiarczenie 900 tys. ton paliw rocznie, jakie w ramach Projektu EFRA zostaną odzyskane z mocno zasiarczonej ciężkiej pozostałości z przerobu ropy.

Modernizacja działających instalacji odsiarczania (instalacje Clausa) jest znacznie tańsza niż wybudowanie nowej i zapewni takie same efekty. Prace modernizacyjne przygotowują specjalizujące się w technologiach rafineryjnych firmy Kinetics Technology S.p.A. (KT) i Parsons.350 ton siarki na dobę

Dzięki modernizacji, produkcja czterech instalacji Clausa wytwarzających siarkę z siarkowodoru zwiększy się w sumie o 80 ton na dobę. Z obecnych 270 ton siarki do 350 ton. Aby było to możliwe niezbędne jest dostarczenie tlenu, który zintensyfikuje przerób instalacji Clausa.

Zastosowanie w tej instalacji tlenu jest dla nas bardzo opłacalne. Decyzja o modernizacji „clausów” do „oxyclausów” została poprzedzona specjalnymi testami produkcji z udziałem tlenu przez firmę Linde. Testy wypadły pozytywnie i rozpoczęły się rozmowy na temat modernizacji z licencjodawcami tych instalacji – mówi Tadeusz Wróbel z Biura Wsparcia Inżynierskiego Projektu EFRA.

Firma Linde zbuduje w rafinerii wytwórnię tlenu, który trafi do instalacji Clausa. Dzięki temu odbywający się w nich przerób siarkowodoru, w temperaturze ok. 1400°C, będzie bardziej wydajny.

Produkcję siarki ogranicza ciśnienie w reaktorach termicznych, którego nie możemy już zwiększać. Jednak, gdy w powietrzu dostarczanym do instalacji będzie więcej tlenu (a mniej azotu), to będzie można przerobić więcej wsadu i zwiększyć produkcję siarki – wyjaśnia Tomasz Klonowski z Biura Inżynieryjnego Produkcji w Grupie LOTOS.

Planowana modernizacja czterech instalacji Clausa w efekcie zintensyfikuje przerób siarkowodoru. Prace polegać będą m.in. na wymianie palników w reaktorach termicznych i dopalaczach oraz podgrzewaczy gazów procesowych. Zmodernizowane będą też dwie instalacje oczyszczania tzw. gazów resztkowych.Trzy etapy odsiarczania

Część produktów instalacji koksowania (DCU) powstającej w ramach ciągu technologicznego Projektu EFRA będzie odsiarczanych już na samej instalacji DCU, gdzie w sekcji mycia aminowego będą oczyszczane gazy suche oraz LPG. Frakcja benzynowa trafi na pobliską, nową instalację hydroodsiarczania benzyny – CNHT. Główne produkty koksowania – frakcje napędowe popłyną dwoma strumieniami na instalacje hydrokrakingu MHC oraz hydroodsiarczania – 520, gdzie zostaną przetworzone na paliwa i odsiarczone. Powstały w tych procesach siarkowodór to wsad na instalacje Clausa. Instalacje Clausa będą gotowe do zwiększenia produkcji siarki po postoju remontowym rafinerii wiosną 2017 roku.

Źródło: Lotos

Udostępnij:

DrukujMM
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również