Lubuskie stawia na "inteligentne specjalizacje"

©

Udostępnij:

Zielona gospodarka, zdrowie i jakość życia, innowacyjny przemysł oraz kooperacja biznesowa – to obszary tzw. inteligentnych specjalizacji, które zamierza rozwijać samorząd województwa lubuskiego.

Jak powiedział PAP rzecznik zarządu woj. lubuskiego Michał Iwanowski, "obejmują one nie tylko nowoczesne technologie czy usługi, ale również innowacje społeczne, naukę i edukację". Dodał, że wybór lubuskich priorytetów w tym zakresie poprzedziły wielomiesięczne badania i konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami m.in. biznesu, nauki i instytucji otoczenia biznesu.W pojęciu zielonej gospodarki znalazło się kilka bardziej szczegółowych specjalizacji, m.in. technologie środowiskowe i biogospodarka. W ramach pojęcia zdrowie i jakość życia mieści się rozwój technologii medycznych, usług medycznych, profilaktyki i rehabilitacji oraz zdrowa i bezpieczna żywność, czyli wykorzystanie potencjału rolniczego regionu.

W specjalizacji nazwanej innowacyjnym przemysłem wymienia się wiele branż, m.in.: ICT, przemysł wydobywczy, przemysł motoryzacyjny, metalowy, drzewny i papierniczy.

Według władz regionu perspektywicznym przemysłem, mogącym znacząco wpłynąć na przyszły rozwój gospodarczy całego województwa lubuskiego jest sektor wydobywczy, bazujący na naturalnych złożach – pokładach węgla brunatnego, ropy naftowej, gazu ziemnego i eksploatacji złóż miedzi. Wymaga on jednak potężnych inwestycji zewnętrznych.

W tym zakresie lubuski samorząd od dłuższego czasu lobbuje na rzecz powstania w regionie kompleksu wydobywczo-energetycznego Gubin, do budowy którego przymierza się PGE SA.

Trwają też rozmowy między KGHM Polska Miedź SA i kanadyjską spółką Miedzi Copper Corporation, które zabiegają o możliwość wydobywania miedzi i srebra z lubuskich złóż. Samorząd regionu mocno angażuje się w działania na rzecz uruchomienia w regionie kopalni miedzi.

Współpraca i kooperacja biznesowa – to specjalizacja mająca na celu rozwój usług doradczych i konsultingowych, intensyfikację kooperacji świata biznesu i nauki, wspieranie parków przemysłowo-naukowych i ośrodków badawczych zajmujących się opracowywaniem nowych technologii dla lokalnego biznesu. Ponadto samorząd chce wspierać tworzenie i działalność tzw. klastrów różnych branż gospodarki.

„W wielu branżach możemy pokazać inteligentne specjalizacje, które w naszym regionie już są. Jednak zdajemy sobie sprawę, że te specjalizacje muszą wyprzedzać czas, dlatego nie możemy ograniczać się do tego, co mamy, ale sięgać w przyszłość. Trzeba jednak poprawić kształcenie na poziomie zawodowym w taki sposób, by odpowiadało na zapotrzebowanie rynku pracy. Inżynierów już mamy takich, jakich gospodarka potrzebuje” - ocenia marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak.Przyjęte inteligentne specjalizacje staną się częścią polityki innowacyjnej regionu, którą jeszcze bardziej szczegółowo określi powstający Program Rozwoju Innowacji do 2020 roku. Łączyć on będzie narzędzia służące wsparciu innowacji, przedsiębiorczości, wiedzy i kapitału społecznego.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Udostępnij:

DrukujMM
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również