Magazyn wieżowy zwiększa produktywny czas pracy

© Heckert

Udostępnij:

 

Jeżeli możliwości łańcuchowego magazynu narzędziowego odnośnie geometrii, masy i pojemności narzędzi stają się niewystarczające, alternatywnym rozwiązaniem jest magazyn wieżowy. Umożliwia on konserwację i wymianę narzędzi w czasie obróbki oraz zwiększa produktywność maszyny.

Jednym z głównych celów automatyzacji obsługi narzędzi w centrach obróbczych jest zwiększenie produktywnego czasu działania maszyn. Narzędzia są przechowywane i obsługiwane w magazynach narzędzi i w zależności od potrzeb pobierane do wrzeciona w celu obróbki elementu.Jak większość producentów, Heckert oferuje wraz z łańcuchowym magazynem niezawodne i opłacalne rozwiązanie standardowe do przechowywania narzędzi. Jednak możliwości takiego magazynu odnośnie geometrii, masy i pojemności narzędzi są ograniczone. Klientom z większymi wymaganiami dotyczącymi obsługi i wymiany narzędzi firma proponuje magazyn wieżowy jako alternatywę do łańcuchowego. Magazyn wieżowy nie ma ograniczeń magazynu łańcuchowego i oferuje pod względem właściwości narzędzi dodatkowe zalety w zakresie produktywności maszyn i ich obsługi, które stanowią unikatowe cechy tego rozwiązania.

Narzędzia w grzebieniach w pozycji poziomej
Narzędzia w takim magazynie przechowywane są jedno nad drugim w grzebieniach, zgodnie z położeniem głównego wrzeciona, w poziomie. Tworzą one integralną część wieży narzędziowej, która wyposażona jest w napędzaną, położoną pionowo oś obrotową, wokół której ułożone są pod kątem określone liczby grzebieni.

Jeden grzebień danej wieży znajduje się zawsze w zasięgu podajnika, który – przemieszczając się przez trzy osie – może przenieść narzędzia z grzebienia do zmieniarki. Jednocześnie jeden grzebień jest tak ustawiony, że operator przez drzwi ma wgląd i dostęp do wszystkich znajdujących się w nim narzędzi.

Jeśli maszyna nie wymaga do planowanej obróbki żadnego konkretnego narzędziaz danego grzebienia i ustawi właściwą wieżę, w trybie automatycznym – w odpowiednim położeniu w celu uzyskania dostępu do podajnika – operator może, poprzez obracanie wieży, przenieść każde narzędzie przechowywane w magazynie do obszaru kontrolowanego przez niego. To oznacza, że magazyn wieżowy umożliwia konserwację i wymianę narzędzi bez ograniczania procesu obróbki obrabianego przedmiotu, co jest pożądaną cechą w koncepcji wysokowydajnej obróbki.

Podczas opracowywania nowej, zintegrowanej koncepcji przechowywania narzędzi, korzyści te były ważnymi argumentami za tym, aby także w przyszłości dążyć do upowszechniania magazynów wieżowych na rynku. Poza podstawowymi wymogami oraz koniecznością zachowaniem już wypracowanych zalet, pracom nad udoskonalonym prototypem nie wyznaczono żadnych granic. Najnowsze rozwiązanie jest pod względem konstrukcji nieporównywalne z wieżą magazynową pierwszej generacji. Podkreślanym szczegółem jest to, że nowy magazyn podstawowy może być rozbudowany poprzez wewnętrzne, trwałe grzebienie, dzięki czemu możliwe jest przechowywanie narzędzi przekraczających standardowe rozmiary.Modułowa konstrukcja magazynu wieżowego
Nowy magazyn wieżowy jest skonstruowana, jak elastyczna skrzynka modułowa i nadaje się do wykorzystania we wszystkich lokalizacjach w wielu centrach obróbczych Starrag Group. Jest odpowiedzią na nowe potrzeby rynku pod względem większych geometrii narzędzi, większych pojemności przechowywania, ulepszonej ergonomii, większej dynamiki i bardziej efektywnego wykorzystania energii, przy czym ceny wahają się w granicach cen za magazyn pierwszej generacji. Dzięki osiągnięciu założonego celu przechowywania – w najbardziej rozbudowanej opcji – aż 570 narzędzi, nowy magazyn zastąpił swojego poprzednika już w połowie 2014 roku. Warto nadmienić, że poprzednia generacja tego typu magazynu oferowana była już ponad 10 lat temu.

Magazyn wieżowy ma od 180 do 450 miejsc do przechowywania narzędzi, podzielonych na dwie do pięciu wież. Maksymalna średnica narzędzi wynosi 340 mm, maksymalna długość narzędzi w wieży to 450 mm. Opcjonalnie możliwa jest wielkość 500 lub 800 mm. Maksymalna długość narzędzi w stałych grzebieniach wynosi 1400 mm, maksymalna masa narzędzi to 35 kg (opcjonalnie 50 kg).

Udostępnij:

DrukujMM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również