Magazyny energii ważnym elementem instalacji przemysłowych

stadion, system magazynowania energii © Nissan

Udostępnij:

Magazyny energii były dotychczas instalowane przez operatorów sieci energetycznych jako element infrastruktury sieci pełniący funkcję rezerwowych źródeł energii, używanych w celu zabezpieczenia poborów szczytowych lub regulacji częstotliwości. Coraz częściej jednak widoczna jest tendencja do łączenia magazynów z instalacjami przemysłowymi, budynkami komercyjnymi czy nawet mieszkalnymi. Magazyny różnej mocy mogą być wraz z nimi objęte wspólnym systemem nadzoru, tworząc wirtualne elektrownie.


TOP w kategorii
Barierą w efektywnym magazynowaniu energii jest głównie koszt tego procesu i trudno spodziewać się rewolucji w tym obszarze. Oczekiwałbym raczej zmian ewolucyjnych, chyba że do zastosowań przemysłowych wejdą całkowicie nowe technologie wytwarzania energii. Dziś rozproszona generacja i lokalne magazyny energii stanowią zasadniczy element inteligentnych sieci energetycznych (smart grids), które niewątpliwie stanowią przyszłość energetyki. Magazynowanie energii ogranicza pobory szczytowe i redukuje koszty przesyłu, a także prawdopodobieństwo awarii sieci. Oczekiwałbym zatem rozwoju tych technologii.

Udostępnij:

Drukuj

MMChcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również