Magazyny energii

Komentarz Krzysztofa Puczki, dyrektora zarządzającego Delta Electronics Poland

Magazyny energii były dotychczas instalowane przez operatorów sieci energetycznych jako element infrastruktury sieci pełniący funkcję rezerwowych źródeł energii, używanych w celu zabezpieczenia poborów szczytowych lub regulacji częstotliwości. Coraz częściej jednak widoczna jest tendencja do łączenia magazynów z instalacjami przemysłowymi, budynkami komercyjnymi czy nawet mieszkalnymi. Magazyny różnej mocy mogą być wraz z nimi objęte wspólnym systemem nadzoru, tworząc wirtualne elektrownie.

Barierą w efektywnym magazynowaniu energii jest głównie koszt tego procesu i trudno spodziewać się rewolucji w tym obszarze. Oczekiwałbym raczej zmian ewolucyjnych, chyba że do zastosowań przemysłowych wejdą całkowicie nowe technologie wytwarzania energii. Dziś rozproszona generacja i lokalne magazyny energii stanowią zasadniczy element inteligentnych sieci energetycznych (smart grids), które niewątpliwie są przyszłością energetyki. Magazynowanie energii ogranicza pobory szczytowe i redukuje koszty przesyłu, a także prawdopodobieństwo awarii sieci. Oczekiwałbym zatem rozwoju tych technologii.


MM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.