Mali przedsiębiorczy czekają na płatności

© Idea Bank

Udostępnij:

Idea Money jako pierwsza w Polsce udostępnia obsługę faktoringu poprzez urządzenia mobilne. Powstała ona głównie z myślą
o małych firmach, które choć są rentowne, to mają coraz większe problemy z płynnością.
87 proc. przedsiębiorców w badaniu OBOAK przeprowadzonym na zlecenie Idea Money
w październiku i listopadzie br. czekało na przeterminowane płatności od swoich klientów.

Faktoring to usługa kojarzona przede wszystkim z dużymi firmami. Niektóre banki dostrzegły jednak korzyści skali z zaoferowania usług płatności za wystawione faktury również małym przedsiębiorcom, którzy często mają mniejsze możliwości kredytowania swoich bieżących działań w oczekiwaniu na opłacenie faktur przez klientów. Naturalną konsekwencją rozszerzenia usługi na rynek MŚP jest zapewnienie mobilnego dostępu i pełnej obsługi poprzez smartfony i tablety. Na takie rozwiązanie jako pierwsza zdecydowała się Idea Money z platformą IdeaFaktor24. W tej chwili obok niej na rynku funkcjonują dwie platformy dostępu do faktoringu online. Są to Faktor 3 firmy Asseco oraz ComarchFactoring firmy Comarch. IdeaFaktor24 jest jednak jedyną mobilną platformą przygotowaną do ergonomicznej obsługi na smartfonach, tabletach, a nawet telewizorach. 

Czy mali przedsiębiorcy potrzebują faktoringu – badania OBOAK
Ośrodek Badań Opinii Adama Kowalskiego przeprowadził w październiku i listopadzie badanie ankietowe w formie telefonicznej na próbie 368 przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze oraz firm zatrudniających do 10 osób.

87 proc. z nich ma stałe problemy wynikające z oczekiwania na przeterminowane płatności od swoich klientów. Co gorsza, większość badanych przyznaje, że z płatnościami spóźnia się od 50 do nawet 90 proc. ich klientów, a płacenie przed czasem stanowi wyjątek. Spóźnienia wahają się od kilku dni do nawet
4 miesięcy.

Ankietowani przedsiębiorcy równocześnie nie wiedzą, co to jest faktoring i jak działa. Co prawda 23 proc. badanych rozpoznało samą nazwę, czasami również w formie „fakturing”, ale jedynie 7 proc. było w stanie wyjaśnić, jak to działa. Jeszcze mniej, bo tylko 3 proc. wiedziało, że może z takiej usługi skorzystać jako osoba prowadząca swoją działalność lub małą firmę.

Faktoring jest obok kredytu skutecznym narzędziem zachowania płynności finansowej firm. Jest to produkt zwłaszcza dla przedsiębiorców, którzy wystawiają faktury z długimi terminami płatności. 

Faktoring stary jak świat
Początki faktoringu, czyli specyficznego zarządzania wierzytelnościami, datuje się już na 3 tysiące lat przed naszą erą. Na terenach dzisiejszego Iranu działali przedsiębiorcy zabezpieczający i finansujący należności swoich klientów. Stanowili inspirację dla podobnych działań Babilończyków, Fenicjan, Greków i Rzymian. Faktoring we współczesnej formie trafił do Europy z Ameryki w czasie odbudowy gospodarczej kontynentu po II wojnie światowej. Oferowany był najpierw przez biznes amerykański, a następnie przez banki europejskie. Faktoring jest od lat dobrze znany dużym firmom, przedsiębiorstwom produkcyjnym działającym na dużą skalę i obracającą dużymi pieniędzmi. To one w największym stopniu potrzebują zachowania płynności finansowej niezbędnej do realizowania dużych inwestycji, kontraktów, utrzymania dużych zasobów ludzkich, sprzętowych etc. Stosunkowo niedawno faktoring zaczął poszukiwać klientów również wśród małych i średnich firm. Kwoty potrzebne do finansowania ich działalności są znacznie mniejsze, ale rynek jest znacznie liczniejszy i w wyniku kryzysu gospodarczego bardziej podatny na problemy z płynnością finansową. Mały biznes również czeka na pieniądze, a jeśli czeka na nie jedna firma, to czekają również podwykonawcy i klienci tej firmy.

Dotychczas za najprostszy sposób rozwiązywania problemu niedoboru gotówki w małych biznesach uważany był kredyt. Od niedawna jednak banki oraz wyspecjalizowane spółki nabywają w drodze cesji od przedsiębiorstw nieprzeterminowane roszczenia o zapłatę kwot należnych z tytułu prowadzonej działalności (faktury). Innymi słowy: firma zewnętrzna ściąga należności w imieniu przedsiębiorcy, kredytując jego działalność na podstawie faktur. Faktoring pozwala uzyskać pieniądze z faktury zaraz po jej wystawieniu, ponieważ firmy świadczące te usługi wykładają część pieniędzy z faktury dla przedsiębiorcy od razu, pozostałą kwotę klient (faktorant) otrzymuje po zapłacie odbiorcy na konto pośrednika (faktora). Czasami faktor bierze na siebie również ryzyko związane ze ściąganiem należności.– Warto podkreślić, że korzystanie z usługi faktoringu nie wpływa na zdolność kredytową – mówi Monika Woźniak, dyrektor zarządzający w Idea Money. – Z tego względu wiele firm traktuje faktoring jako sposób na efektywne zarządzanie płynnością swojej firmy – tłumaczy.

Dzięki takiej usłudze przedsiębiorstwo może m.in. na bieżąco spłacać swoje zobowiązania, utrzymywać płynność finansową oraz minimalizować ryzyko niespłaconych faktur, ponieważ banki i wyspecjalizowane instytucje faktoringowe mają większe możliwości egzekwowania takich należności. Jest to rozwiązanie przede wszystkim dla firm, które wystawiają faktury z długim terminem płatności. Korzystają z niego głównie branże spożywcza i budowlana, hurtownie oraz przedsiębiorstwa produkcyjne, które mają wielu odbiorców wyprodukowanych przez siebie dóbr.

Faktoring ma kilka odmian, ale zawsze polega na skupowaniu nieprzeterminowanych należności. Kiedy skup uwzględnia przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta, mówimy o faktoringu pełnym. Jeśli faktor nie przejmuje ryzyka niewypłacalności kontrahenta, to jest to faktoring z regresem. W takim przypadku kiedy termin płatności minie, a faktorowi nie uda się wyegzekwować zaległych należności, klient zobowiązany jest zwrócić „pożyczone” pieniądze.

 

Po co komu faktoring?
Jedną z możliwych form dostępu do usług faktoringu stają się urządzenia mobilne, dlatego coraz łatwiej jest korzystać z niego małych przedsiębiorcom, którzy sami zajmują się finansami w swoich firmach. – Dzięki dostępowi mobilnemu przedsiębiorca jest w stanie szybko przekazać fakturę pośrednikowi, sprawdzić limit faktoringowy oraz wpłaty od kontrahentów. Wszystkie te czynności można wykonać
o dowolnej porze z dowolnego miejsca– mówi Monika Woźniak, dyrektor zarządzający w Idea Money.

– Obsługa konta mobilnego musi być niezwykle szybka i prosta – tłumaczy z kolei Marek Talik ze spółki Coderion wdrażającej mobilną platformę faktoringową Idea Faktor 24. – Wystarczy zrobić fakturze zdjęcie aparatem w smartfonie i wprowadzić dokument do systemu – przekonuje. Wszystko zajmuje kilka minut,
a sprawdzić wpłatę można w kilkanaście sekund. Jest to funkcja szczególnie przydatna małym i średnim przedsiębiorstwom, które nie mają rozbudowanej struktury kadrowej, a czasami nawet zewnętrznego księgowego. Wystawiona faktura może od razu trafić do faktora, dzięki czemu przedsiębiorca szybciej otrzyma pieniądze.

– Kluczem do mobilnego dostępu do usług są prostota i niezawodność – przekonuje Paweł Biliński, kierownik projektu w Lizard Media odpowiedzialny za interfejs Idea Faktor 24. –Stronę mobilną stworzono w oparciu o metodykę RWD (Responsive Web Design), co oznacza, że może z niej korzystać każdy klient na dowolnej przeglądarce i dowolnym urządzeniu mobilnym. Aby zapewnić niezawodność systemu, w laboratorium testowym przeprowadziliśmy testy na najpopularniejszych modelach urządzeń mobilnychtłumaczy Paweł Biliński. Jak wynika z analizy dostępu do strony Idea Faktor 24, większość szefów małych firm używa do tego celu smarfona, ale coraz częściej jest to również tablet, a nawet telewizor. Mobilny dostęp zapewnia ergonomię i łatwość obsługi na wszystkich tego typu urządzeniach.

Ze statystyk ruchu w Idea Faktor 24 wynika, że w pierwszych tygodniach po wdrożeniu platformy 3,2 proc. obecnych klientów faktoringowych zaczęło korzystać z niej poprzez urządzenia mobilne – 69 proc. za pomocą smartfona, 31 proc. używając tabletu.

 

Faktoring z przyjaznym interfejsem
Wielu osobom wydaje się, że faktoring jest usługą skomplikowaną, którą powinni zajmować się wyłącznie księgowi. Idea Money przed wprowadzeniem na rynek Idea Faktor 24 wykonała szereg testów, które pozwoliły stworzyć przyjazny i prosty w obsłudze interfejs. Na 40-minutowe spotkania zaproszono przedstawicieli różnych przedsiębiorstw oraz grup zawodowych, m.in. księgowych oraz właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych. Wyniki testów były jednoznaczne – końcowym użytkownikom zależało przede wszystkim na prostocie obsługi i możliwie najmniejszej liczbie kliknięć. Zwracali także uwagę na to, by ikonki były duże i intuicyjne, a proces wprowadzania danych ergonomiczny. Testerzy, którzy korzystali wcześniej z usług innej firmy, byli zdania, że platforma faktoringowa Idea Faktor 24 jest prostsza w obsłudze niż inne tego typu. Testy wykonano na komputerze stacjonarnym oraz urządzeniach mobilnych wyposażonych w najpopularniejsze systemy operacyjne (Android, iOS, Windows Phone).

Wśród klientów, którzy korzystają z usługi faktoringu Idea Faktor 24, znajdują się zarówno duże spółki akcyjne związane z np. z produkcją oprogramowania i handlem zagranicznym, jak i jednoosobowe działalności świadczące usługi remontowe czy doradcze. O różnorodności firm korzystających z takich usług świadczą limity faktoringowe, czyli maksymalna kwota zaangażowania faktora w finansowanie przedsiębiorcy. – W Idea Faktor 24 przyznawane limity zaczynają się już od 5 tysięcy złotych – mówi Monika Woźniak.

 

Produkt na czas kryzysu
Usługi ściągania należności w imieniu firmy i regulowanie bieżących płatności okazują się dobrym rozwiązaniem w dobie kryzysu, gdy kontrahenci zwlekają z płatnościami, a firmy muszą mieć stały dopływ środków na pilne wydatki. Dostęp mobilny do faktoringu ma pomóc przede wszystkim drobnym przedsiębiorcom, którzy najczęściej sami zajmują się przygotowaniem faktur i finansami w swojej firmie. Okazuje się bowiem, że aby utrzymać płynność finansową, nie wystarczy mieć zlecenia, klientów
i wykonywać dla nich prace, trzeba jeszcze w odpowiednim czasie mieć pieniądze na koncie.

 

www.ideamoney.pl/ideafaktor24/

Udostępnij:

DrukujMM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również