Materiały pod lupą

© MM

Udostępnij:

W trzecim dniu targów ITM (8 czerwca) Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP) zaprosił uczestników na spotkania pn. „Innowacje w badaniach materiałów”.

Wyjątkowość spotkania podkreślał fakt, że IMP obchodzi w tym roku jubileusz 90-lecia istnienia, jak więc zauważono podczas otwarcia konferencji, choćby ze względu na tę imponującą liczbę instytut ma swoje umocowanie w przemyśle, swoje zalety, choć także – jak każda instytucja – swoje słabe strony.Jako pierwszy wystąpił dr inż. Paweł Marchlewski, przedstawiając opracowane przez siebie w ramach prac IMP innowacyjne metody badania prototypowych konstrukcji przestrzennych (ażurowych), które pracują w warunkach cyklicznych odkształceń. Dobrym przykładem takiego elementu jest wykorzystywany w medycynie stent, który podczas badań poddano próbom zmęczeniowym. Przedstawione metody badań, polegające m.in. na wymuszaniu pojawiania się wad materiałowych w badanej próbce, można wykorzystywać również do analizy np. kompozytów lub polimerów (te jednak wymagają bardzo dużej liczby cykli powtórzeń).

Drugi wykład, wygłoszony przez dr hab. inż. Krystynę Pietrzak, poświęcony był bardziej tradycyjnym metodom – kombinatorycznej oraz zmodyfikowanej próbie niskocyklowej w badaniach materiałowych.

W kolejnych wystąpieniach omówiono tematy:

  • DSI – alternatywna metoda w badaniu materiałów rzadkich, taśm, powłok, kompozytów i struktur kostnych (dr inż. Anna Makuch)
  • Nowe materiały kompozytowe polimer-grafen – właściwości i perspektywy zastosowań (dr inż. Anna Makuch)
  • Jak efektywnie łączyć biznes i naukę na europejską skalę? (Sebastian Rynkiewicz, Krajowy Klaster Kluczowy)
  • Metoda prądów wirowych jako element kontroli jakości łusek mosiężnych (mgr inż. Sylwester Jończyk)
  • Technologia nakładania metali metodą tamponową (dr inż. Katarzyna Szmigielska)
  • Mikrometalografia cienkich warstw dyfuzyjnych i powłok PVD ujawnianych na zgładach sferycznych (dr inż. Marek Betiuk)

Udostępnij:

Drukuj
Barbara Blaczkowska
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również