Minister wyłoni 10 branż, które mają promować polską gospodarkę za granicą

Janusz Piechociński © CC/Wikimedia/Piotr Drabik

Udostępnij:

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności polskiej gospodarki m.in. dzięki upowszechnieniu na rynkach międzynarodowych naszych marek produktowych.

Ministerstwo Gospodarki w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój realizuje projekt pt. Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe. Do końca września 2015 r. wyłonionych zostanie 10 branż na wybranych rynkach.Budowanie na arenie międzynarodowej wizerunku Polski obejmie wieloletnią i kompleksową promocję branż wyłonionych w ramach obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Działania realizowane są z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach. Głównymi elementami projektu Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe będzie realizacja branżowych i ogólnych programów promocji. Przedstawiony zostanie potencjał produktowy i usługowy polskich przedsiębiorców wyłonionych w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Do końca września 2015 r. Ministerstwo Gospodarki we współpracy z instytucjami otoczenia biznesu dokona wyboru 10 branż na wybranych rynkach. Kolejny krok to współpraca ze środowiskami gospodarczymi i branżowymi w celu budowy koncepcji promocji poszczególnych sektorów objętych programami. Elementem uzupełniającym będzie promocja Marki Polskiej Gospodarki zarówno w kraju jak i za granicą.

Za działania dotyczące wdrażania projektu Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe oraz koordynację na poziomie centralnym i regionalnym, odpowiada Minister Gospodarki. Odbyły się spotkania z przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki i Urzędów Marszałkowskich, na których omówiono założenia współpracy.

Wsparciem przy realizacji zadań w ramach Programu będzie także tworzony obecnie Portal Promocji Eksportu. Dzięki temu w jednym miejscu zebrane zostaną informacje o umiędzynarodowieniu polskiej gospodarki. Ponadto portal zapewni spójną komunikację instytucji odpowiedzialnych za promocję polskiej gospodarki.Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Udostępnij:

DrukujMM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również