Ministerstwo stawia na rozwój CSR

Janusz Piechociński © CC/Wikimedia/Piotr Drabik

Udostępnij:

MG wspiera rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu w ramach prac specjalnie powołanego do tego zespołu. 

Oznacza to m.in. udział w projektach, których celem jest stworzenie sprzyjających warunków do podejmowania zobowiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności.Wśród projektów na rzecz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu znajdują się m.in.: opracowywanie Planu Działania, będącego punktem wyjścia do Krajowego Planu Działania w obszarze CSR na lata 2015-2016, a także prowadzony w 2015 r. projekt Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050. Dokument ten zawiera 10 kluczowych wyzwań, w ramach których biznes powinien angażować się na rzecz wsparcia przemian społeczno-gospodarczych.

Resort gospodarki pracuje także nad dostosowaniem systemów kształcenia formalnego do nowych trendów związanych z zarządzaniem czynnikami nie tylko ekonomicznymi, ale także społecznymi i środowiskowymi. Wypracowuje również propozycje rozwiązań dotyczących edukacji w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i prowadzenia działań służących upowszechnianiu tej koncepcji.

Ponadto w maju 2015 r. zakończony został proces uzgadniania odnośnie resortu właściwego do przygotowania Krajowego Planu Wdrażania Wytycznych ONZ dot. Biznesu i Praw Człowieka. Ostatecznie koordynatorem przygotowania tego planu będzie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Udostępnij:

DrukujMM
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również