Multimetry cyfrowe

© Fotolia

Udostępnij:

 

Nowoczesne przyrządy pomiarowe znacznie różnią się od urządzeń, które używane były jeszcze kilkanaście lat temu. Producenci zaczynają stosować w coraz szerszym zakresie ekrany dotykowe, które upraszczają obsługę. 

Nowymi rozwiązaniami są systemy bezprzewodowe pozwalające łączyć ze sobą rożne przyrządy, dzięki czemu można rozszerzać możliwości pomiarowe, łącząc mierniki w bardziej rozbudowane systemy. Bezprzewodowe przyrządy, pracując w grupie, bazują na elementach w postaci modułów pomiarowych. Do tego dochodzi jeszcze współpraca z urządzeniami mobilnymi, co dodatkowo zwiększa elastyczność systemu. Dzięki technologiom bezprzewodowym dane są przesyłane do komputera. Wyniki pomiarów mogą być wyświetlane za pomocą aplikacji mobilnych – w tym opartych na systemie Android – lub opracowywane przez dedykowane oprogramowanie komputerowe. Przydatne rozwiązanie stanowi możliwość wyodrębnienia sporadycznych zdarzeń lub rejestrowanie ewentualnych wahań sygnałów przy użyciu dziennika modułów. Nowe generacje ekranów dotykowych mają większe rozdzielczości, poprawiające czytelność interfejsu obsługi, są bardziej odporne na warunki środowiskowe, a wielodotyk zwiększa intuicyjność obsługi. Niektore modele wyposażono w opcję wideorozmowy, co umożliwia kontakt specjalisty pracującego w terenie z pozostałymi członkami zespołu pomiarowego.Kombajny pomiarowe
Dużym uznaniem użytkowników cieszą się wielofunkcyjne przyrządy, bardzo często nazywane kombajnami pomiarowymi. Mierniki tego typu są niezastąpionym narzędziem podczas pomiarów odbiorowych instalacji elektrycznych. Typowe urządzenie mierzy impedancję pętli zwarciowej, parametry wyłączników RCD, rezystancję izolacji i uziemienia oraz ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych. W nowoczesnych miernikach instalacji elektrycznych uwzględnia się ergonomiczne i wytrzymałe obudowy. Standardowo można przeprowadzić automatyczny pomiar rezystancji izolacji przewodów lub kabli 3-, 4- lub 5-żyłowych, przy użyciu dodatkowej przystawki. Pomiar rzeczywistego czasu i prądu zadziałania wyłącznika RCD odbywa się przy jednorazowym uaktywnieniu różnicowki.

Typowe przyrządy pozwalają na pomiary rezystancji izolacji napięciem: 50, 100, 250, 500, 1000 lub 2500 V.

Interesujące rozwiązanie stanowi możliwość analizowania jakości zasilania. Mierzone są więc wszelkie anomalie napięciowe. Niektóre modele rejestrują napięcia, prądy i związane z nimi harmoniczne, a także moc czynną i bierną. Dzięki funkcji Live Circuit użytkownik wie o obecności napięcia w obwodzie. Można mierzyć wskaźnik THD napięć i prądów dla wszystkich faz, a dzięki dodatkowym przystawkom odbywa się pomiar temperatury i wilgotności powietrza oraz natężenia oświetlenia.Mierniki cęgowe
Nowoczesne mierniki cęgowe pełnią rolę wielopomiarowych przyrządów. Na rynku pojawiły się urządzenia tego typu wyposażone w dodatkowy odbiornik, dzięki czemu wynik jest odczytywany w odległości nawet do 100 m od miejsca pomiaru. Niektóre przyrządy odczytują wyniki z kilku odbiorników. Uzyskane dane można przesłać do komputera za pomocą portu USB.

Użyteczną funkcją jest THD%-F, czyli natychmiastowa ocena zawartości harmonicznych w mierzonych przebiegach napięciowych i prądowych. Jest ona definiowana jako stosunek sumarycznej, rzeczywistej wartości skutecznej wszystkich harmonicznych do rzeczywistej wartości skutecznej, odpowiadającej częstotliwości podstawowej.

Niektóre modele mierników cęgowych zaprojektowano z myślą o serwisowaniu urządzeń i maszyn elektrycznych, zwłaszcza w przemyśle. Stąd też przydają się modele przyrządów o niewielkich rozmiarach. Na uwagę zasługują swobodne, otwarte cęgi, które są połączone z przyrządem za pomocą elastycznego przewodu. Dla bezpieczeństwa miernika przewidziano ochronę przed przeciążeniem, wynoszącą np. 600 VDC/ ACrms podczas pomiaru ACV oraz 720 VDC/ACrms przy użyciu cęgów. Za pomocą cęgów można przeprowadzić również pomiar częstotliwości.

Interesujące rozwiązanie stanowi podwójny wyświetlacz zapewniający czytelność danych. Jednocześnie wyświetlone zostają częstotliwość oraz wartość zmierzonego napięcia lub prądu. Istotną rolę odgrywa pomiar rzeczywistej wartości skutecznej (TrueRMS) oraz możliwość szybkiego przejścia do pomiaru częstotliwości podczas analizy wartości prądu lub napięcia. Przydaje się także pomiar napięcia o niskiej impedancji wejścia.

Warto zwrócić uwagę na mierniki z cęgami zbudowanymi w oparciu o cewkę Rogowskiego. Jest ona elementem sztywnych cęgów pomiarowych. W niektórych urządzeniach przewidziano cęgi o grubości wynoszącej zaledwie 10 mm, dzięki czemu można łatwo wykonać pomiary w szafach sterowniczych i w tablicach rozdzielczych oraz w innych miejscach o ograniczonej przestrzeni. Cęgi o zmniejszonych rozmiarach sprawdzają się także przy diagnozowaniu usterek w urządzeniach elektrycznych, gdzie połączenia bazują na kablach zespolonych w wiązki. Oczywiście za pomocą mierników cęgowych jest możliwy pomiar mocy i współczynnika PF. Analizie poddaje się charakter obciążenia.

Niektóre mierniki cęgowe mierzą rezystancję uziemienia bez rozłączania systemu uziemiającego z możliwością wykonania testu wstępnego. Z kolei w warunkach przemysłowych przydaje się filtrowanie szumów. Wynikom pomiarów jest przypisany czas ich wykonania. Niejednokrotnie przewiduje się możliwość pomiaru prądu upływu TRMS od 0,5 mA rms do 35 A rms oraz rezystancji uziemienia od 0,05 Ω do 1500 Ω.

Dzięki eliptycznemu kształtowi szczęk zyskuje się dostęp do przewodów i płaskowników uziemiających o szerokości do 50 mm. Spektrum zastosowania mierników cęgowych jest bardzo szerokie. Pomiary rezystancji uziemienia przeprowadza się bowiem w budynkach, na słupach linii energetycznych, a także na masztach nadajników RF. Mierniki tego typu niejednokrotnie są używane w procesach związanych z kontrolą i weryfikacją ochrony systemów piorunochronowych i dowolnych instalacji, gdzie może być generowany prąd w pętli.

W nowoczesnych miernikach cęgowych – również tych, które są przeznaczone do pomiaru rezystancji uziemienia – w dużej mierze stawia się na odpowiednią konstrukcję cęgów. Stąd niejednokrotnie uwzględnia się płaskie powierzchnie w miejscu otwierania, a więc nie gromadzą się w nich zabrudzenia. Szczęki mają pewne zazębienie. W niektórych modelach przewidziano funkcję pomiaru prądu True RMS. O przekroczeniu granic prądu użytkownik jest informowany za pomocą sygnału dźwiękowego.

Bezprzewodowo
Wiele przyrządów pomiarowych bazuje na bezprzewodowej technologii wymiany danych, a poszczególne przyrządy współpracują ze sobą. Istotną cechą systemów pomiarowych tego typu jest zdalne przeprowadzanie pomiarów z zachowaniem jednoczesności i rejestracji wyników. Na przykład bezprzewodowy multimetr jest w stanie wyświetlić wynik pomiaru oraz odczytać go z trzech innych bezprzewodowych modułów. Z kolei kamery termowizyjne zapisują w sposób bezprzewodowy do pięciu pomiarów, pokazując je w obrazie. Pomiary są rejestrowane z odległości do 20 m. Przykładowo bezprzewodowy moduł napięcia prądu przemiennego stanowi część zespołu bezprzewodowych przyrządów pomiarowych. Urządzenie jest w stanie przeprowadzić pomiar wartości napięcia prądu przemiennego do 2500 A z dokładnością 3% i możliwością zapisu do 65 tys. odczytów. Moduł taki umieszczany jest w punkcie testowym, a odczyt odbywa się z odległości do 20 m za pomocą multimetru bezprzewodowego. Jest również możliwe zastosowanie osobnego narzędzia pomiarowego lub połączenie z innymi modułami bezprzewodowymi. Tym sposobem można przeprowadzić wiele pomiarów. Niejednokrotnie zastosowanie znajduje aplikacja oparta na pobieraniu odczytów z modułów, które znajdują się w zamkniętych skrzynkach elektrycznych. Zestawy odczytów w postaci wartości: min./maks./średn. zaopatrzone są w znaczniki czasowe przy zastosowaniu adaptera do komputera.

Technologie bezprzewodowej wymiany danych bardzo często znajdują zastosowanie w diagnostyce przemysłowej, bowiem moduły pomiarowe mogą być umieszczane w miejscach niebezpiecznych dla człowieka.

Udostępnij:

DrukujDamian Żabicki
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również