Multimetry cyfrowe

© Fotolia

Udostępnij:

 

Nowoczesne przyrządy pomiarowe znacznie różnią się od urządzeń, które używane były jeszcze kilkanaście lat temu. Producenci zaczynają stosować w coraz szerszym zakresie ekrany dotykowe, które upraszczają obsługę. 

Nowymi rozwiązaniami są systemy bezprzewodowe pozwalające łączyć ze sobą rożne przyrządy, dzięki czemu można rozszerzać możliwości pomiarowe, łącząc mierniki w bardziej rozbudowane systemy. Bezprzewodowe przyrządy, pracując w grupie, bazują na elementach w postaci modułow pomiarowych. Do tego dochodzi jeszcze wspołpraca z urządzeniami mobilnymi, co dodatkowo zwiększa elastyczność systemu. Dzięki technologiom bezprzewodowym dane są przesyłane do komputera. Wyniki pomiarow mogą być wyświetlane za pomocą aplikacji mobilnych – w tym opartych na systemie Android – lub opracowywane przez dedykowane oprogramowanie komputerowe. Przydatne rozwiązanie stanowi możliwość wyodrębnienia sporadycznych zdarzeń lub rejestrowanie ewentualnych wahań sygnałow przy użyciu dziennika modułow. Nowe generacje ekranow dotykowych mają większe rozdzielczości, poprawiające czytelność interfejsu obsługi, są bardziej odporne na warunki środowiskowe, a wielodotyk zwiększa intuicyjność obsługi. Niektore modele wyposażono w opcję wideorozmowy, co umożliwia kontakt specjalisty pracującego w terenie z pozostałymi członkami zespołu pomiarowego.Kombajny pomiarowe
Dużym uznaniem użytkownikow cieszą się wielofunkcyjne przyrządy, bardzo często nazywane kombajnami pomiarowymi. Mierniki tego typu są niezastąpionym narzędziem podczas pomiarow odbiorowych instalacji elektrycznych.

Typowe urządzenie mierzy impedancję pętli zwarciowej, parametry wyłącznikow RCD, rezystancję izolacji i uziemienia oraz ciągłość połączeń ochronnych i wyrownawczych. W nowoczesnych miernikach instalacji elektrycznych uwzględnia się ergonomiczne i wytrzymałe obudowy. Standardowo można przeprowadzić automatyczny pomiar rezystancji izolacji przewodow lub kabli 3-, 4- lub 5-żyłowych, przy użyciu dodatkowej przystawki. Pomiar rzeczywistego czasu i prądu zadziałania wyłącznika RCD odbywa się przy jednorazowym uaktywnieniu rożnicowki. Typowe przyrządy pozwalają na pomiary rezystancji izolacji napięciem: 50, 100, 250, 500, 1000 lub 2500 V.

Interesujące rozwiązanie stanowi możliwość analizowania jakości zasilania. Mierzone są więc wszelkie anomalie napięciowe. Niektore modele rejestrują napięcia, prądy i związane z nimi harmoniczne, a także moc czynną i bierną. Dzięki funkcji Live Circuit użytkownik wie o obecności napięcia w obwodzie. Można mierzyć wskaźnik THD napięć i prądow dla wszystkich faz, a dzięki dodatkowym przystawkom odbywa się pomiar temperatury i wilgotności powietrza oraz natężenia oświetlenia.Mierniki cęgowe
Nowoczesne mierniki cęgowe pełnią rolę wielopomiarowych przyrządow. Na rynku pojawiły się urządzenia tego typu wyposażone w dodatkowy odbiornik, dzięki czemu wynik jest odczytywany w odległości nawet do 100 m od miejsca pomiaru. Niektore przyrządy odczytują wyniki z kilku odbiornikow. Uzyskane dane można przesłać do komputera za pomocą portu USB.

Użyteczną funkcją jest THD%-F, czyli natychmiastowa ocena zawartości harmonicznych w mierzonych przebiegach napięciowych i prądowych. Jest ona definiowana jako stosunek sumarycznej, rzeczywistej wartości skutecznej wszystkich harmonicznych do rzeczywistej wartości skutecznej, odpowiadającej częstotliwości podstawowej.

Niektore modele miernikow cęgowych zaprojektowano z myślą o serwisowaniu urządzeń i maszyn elektrycznych, zwłaszcza w przemyśle. Stąd też przydają się modele przyrządow o niewielkich rozmiarach.

Na uwagę zasługują swobodne, otwarte cęgi, ktore są połączone z przyrządem za pomocą elastycznego przewodu. Dla bezpieczeństwa miernika przewidziano ochronę przed przeciążeniem, wynoszącą np. 600 VDC/ ACrms podczas pomiaru ACV oraz 720 VDC/ACrms przy użyciu cęgow. Za pomocą cęgow można przeprowadzić rownież pomiar częstotliwości. Interesujące rozwiązanie stanowi podwojny wyświetlacz zapewniający czytelność danych. Jednocześnie wyświetlone zostają częstotliwość oraz wartość zmierzonego napięcia lub prądu. Istotną rolę odgrywa pomiar rzeczywistej wartości skutecznej (TrueRMS) oraz możliwość szybkiego przejścia do pomiaru częstotliwości podczas analizy wartości prądu lub napięcia. Przydaje się także pomiar napięcia o niskiej impedancji wejścia.

Warto zwrocić uwagę na mierniki z cęgami zbudowanymi w oparciu o cewkę Rogowskiego. Jest ona elementem sztywnych cęgow pomiarowych. W niektorych urządzeniach przewidziano cęgi o grubości wynoszącej zaledwie 10 mm, dzięki czemu można łatwo wykonać pomiary w szafach sterowniczych i w tablicach rozdzielczych oraz w innych miejscach o ograniczonej przestrzeni. Cęgi o zmniejszonych rozmiarach sprawdzają się także przy diagnozowaniu usterek w urządzeniach elektrycznych, gdzie połączenia bazują na kablach zespolonych w wiązki. Oczywiście za pomocą miernikow cęgowych jest możliwy pomiar mocy i wspołczynnika PF. Analizie poddaje się charakter obciążenia.

Niektore mierniki cęgowe mierzą rezystancję uziemienia bez rozłączania systemu uziemiającego z możliwością wykonania testu wstępnego. Z kolei w warunkach przemysłowych przydaje się filtrowanie szumow. Wynikom pomiarow jest przypisany czas ich wykonania. Niejednokrotnie przewiduje się możliwość pomiaru prądu upływu TRMS od 0,5 mA rms do 35 A rms oraz rezystancji uziemienia od 0,05 Ω do 1500 Ω.

Dzięki eliptycznemu kształtowi szczęk zyskuje się dostęp do przewodow i płaskownikow uziemiających o szerokości do 50 mm. Spektrum zastosowania miernikow cęgowych jest bardzo szerokie. Pomiary rezystancji uziemienia przeprowadza się bowiem w budynkach, na słupach linii energetycznych, a także na masztach nadajnikow RF. Mierniki tego typu niejednokrotnie są używane w procesach związanych z kontrolą i weryfikacją ochrony systemow piorunochronowych i dowolnych instalacji, gdzie może być generowany prąd w pętli.

W nowoczesnych miernikach cęgowych – rownież tych, ktore są przeznaczone do pomiaru rezystancji uziemienia – w dużej mierze stawia się na odpowiednią konstrukcję cęgow. Stąd niejednokrotnie uwzględnia się płaskie powierzchnie w miejscu otwierania, a więc nie gromadzą się w nich zabrudzenia. Szczęki mają pewne zazębienie. W niektorych modelach przewidziano funkcję pomiaru prądu True RMS. O przekroczeniu granic prądu użytkownik jest informowany za pomocą sygnału dźwiękowego.

Bezprzewodowo
Wiele przyrządow pomiarowych bazuje na bezprzewodowej technologii wymiany danych, a poszczegolne przyrządy wspołpracują ze sobą. Istotną cechą systemow pomiarowych tego typu jest zdalne przeprowadzanie pomiarow z zachowaniem jednoczesności i rejestracji wynikow. Na przykład bezprzewodowy multimetr jest w stanie wyświetlić wynik pomiaru oraz odczytać go z trzech innych bezprzewodowych modułow. Z kolei kamery termowizyjne zapisują w sposob bezprzewodowy do pięciu pomiarow, pokazując je w obrazie. Pomiary są rejestrowane z odległości do 20 m. Przykładowo bezprzewodowy moduł napięcia prądu przemiennego stanowi część zespołu bezprzewodowych przyrządow pomiarowych. Urządzenie jest w stanie przeprowadzić pomiar wartości napięcia prądu przemiennego do 2500 A z dokładnością 3% i możliwością zapisu do 65 tys. odczytow. Moduł taki umieszczany jest w punkcie testowym, a odczyt odbywa się z odległości do 20 m za pomocą multimetru bezprzewodowego. Jest rownież możliwe zastosowanie osobnego narzędzia pomiarowego lub połączenie z innymi modułami bezprzewodowymi. Tym sposobem można przeprowadzić wiele pomiarow. Niejednokrotnie zastosowanie znajduje aplikacja oparta na pobieraniu odczytow z modułow, ktore znajdują się w zamkniętych skrzynkach elektrycznych. Zestawy odczytow w postaci wartości: min./maks./średn. zaopatrzone są w znaczniki czasowe przy zastosowaniu adaptera do komputera.

Technologie bezprzewodowej wymiany danych bardzo często znajdują zastosowanie w diagnostyce przemysłowej, bowiem moduły pomiarowe mogą być umieszczane w miejscach niebezpiecznych dla człowieka.

Udostępnij:

DrukujDamian Żabicki
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również