Najnowocześniejszy kocioł w polskiej energetyce przemysłowej

©

Udostępnij:

Firma Rafako S.A. Poinformowała o bududowie najnowocześniejszego kotła parowego dla PKN Orlen.

Najnowocześniejszy ze względu na zastosowane rozwiązania techniczne, ale przede wszystkim urządzenia ochrony środowiska, które nigdy dotąd w Polsce nie były stosowane dla tego rodzaju kotłów - podkreśla Wiesław Różacki, prezes zarządu i dyrektor generalny Rafako. Chodzi o instalację katalitycznego odazotowania spalin (SCR) i elektrofiltr. Będzie to pierwsza instalacja SCR w polskiej energetyce i pierwszy elektrofiltr oczyszczający spaliny z kotła gazowo-olejowego w Polsce.Inwestycja budowy kotła OOG-420 dla PKN Orlen w Płocku realizowana jest przez Rafako S.A. w systemie „pod klucz". - Cały proces inwestycji jest w naszych rękach. Nie tylko projektujemy kocioł, wytwarzamy i montujemy kompletny obiekt, ale pozyskujemy również wszelkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i zatwierdzenia organów administracji państwowej. W ręce inwestora oddajemy kompleksowy, gotowy do pracy obiekt. Obecnie wykonujemy główny fundament kotła, do którego wmurowano kamień węgielny - informuje przedstawiciel Rafako.Kontrakt wartości około 200 milionów zł na budowę w systemie „pod klucz" kotła parowego o mocy 420 t/h w Zakładzie Produkcyjnym PKN Orlen w Płocku podpisano 3 marca 2008 roku. Budowany kocioł jest kotłem jedno-ciągowym, walczakowym z cyrkulacją naturalną w parowniku. Przewidziany jest do spalania gudronu niskosiarkowego, oleju HVGO, oleju napędowego ciężkiego i gazu ziemnego GZ50 lub ich mieszaniny. Ze względu na wymaganą przepisami emisję tlenków azotu i pyłu kocioł zostanie wyposażony w palniki niskoemisyjne, instalację katalitycznej redukcji emisji tlenków azotu (pierwsza realizowana w Polsce) oraz elektrofiltr (pierwszy w Polsce zabudowany przy kotle opalanym olejem i gazem).
Realizacja ma się zakończyć w czerwcu 2012 r.

Udostępnij:

DrukujAneta Głodowska
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również