Najnowsza wersja Simcenter 3D

Siemens, Simcenter 3D © Siemens

Udostępnij:

Siemens przedstawia najnowszą edycję swojego flagowego środowiska Simcenter 3D przeznaczonego dla wielodyscyplinarnej inżynierii wspomaganej komputerowo (CAE), wraz z nowymi kompleksowymi rozwiązaniami obejmującymi wiele dyscyplin symulacyjnych. 

Simcenter 3D to niezależna i zaawansowana aplikacja CAE dla analityków i ekspertów branżowych, która działa na danych z każdego źródła CAD. Dzięki temu, że jest zbudowana na platformie Siemens NXTM, płynnie współpracuje także z NX CAD. Simcenter 3D stanowi część pakietu rozwiązań symulacyjnych i testowych, oferowanego przez firmę Siemens pod nazwą SimcenterTM. Pakiet ten, posiadający więcej udoskonaleń niż którakolwiek poprzednia edycja, ma zrewolucjonizować sposób, w który inżynierowie zajmujący się symulacją mogą pomóc w określaniu kierunku rozwoju projektowania w branży motoryzacyjnej, lotniczej lub maszyn przemysłowych.To najnowsze wydanie zapewnia rozwiązania, które optymalizują topologię i płynnie współpracują z technologią Convergent Modeling umożliwiając realizację kompleksowych procesów w zakresie projektowania generatywnego. Rozwiązania te pozwalają na dokładniejsze modelowanie ruchu oraz wydajniejsze symulacje akustyki i dynamiki konstrukcyjnej. Simcenter 3D zapewnia teraz rozszerzone wsparcie dla nieliniowych rozwiązań zastosowania ogólnego opartych na nieliniowym solwerze wielokrokowym NX Nastran oraz zaawansowanej analizie kompozytów na bazie oprogramowania LMS Samtech Samcef.

Najnowsza wersja zawiera także szereg udoskonaleń poprawiających procesy przemysłowe w wielu branżach przemysłu, modelowanie połączeń w dużych złożeniach oraz dokładność symulacji elastycznych rur i przewodów.

- Najnowsza wersja Simcenter 3D zapewnia innowacyjne możliwości optymalizacji topologii stosowanej w kontekście projektowania generatywnego, a także łączy wyjątkowe hybrydowe technologie testowania/analizy, które poszerzają zdolność modelowania i symulowania dynamiki systemu dla złożonych aplikacji, takich jak hałas i wibracje o wysokiej częstotliwości - powiedział Donald Tolle, dyrektor ds. praktyki w dziale Simulation-Driven Systems Development w firmie CIMdata. - Są to udoskonalenia produktu, dzięki którym Simcenter 3D nadal pozostanie solidnym, skalowalnym i wielodyscyplinarnym środowiskiem CAE dla specjalistów od symulacji i analizy.

Współpracując płynnie z NX CAD oraz technologią modelowania konwergentnego (ang.: Convergent Modeling), Simcenter 3D oferuje rozwiązania z zakresu projektowania generatywnego dla projektantów i zaawansowanych analityków. Po raz pierwszy możliwe jest bezpośrednie wykorzystanie wyników procesu optymalizacji topologii w procesie projektowania, bez konieczności odtwarzania geometrii. Ponadto inżynierowie mogą teraz pracować bezpośrednio na danych skanowanych lub o zoptymalizowanym kształcie, aby przeprowadzać znacznie bardziej szczegółowe symulacje i zagwarantować dobre parametry.

Modelowanie hybrydowe, stanowiące nową cechę tego wydania, pozwala analitykom na włączenie danych testowych do ich modeli symulacyjnych w celu uzyskania lepszej dokładności w ramach symulacji. Pozostałe ulepszenia obejmują wsparcie dla pod-mechanizmów modelowania w obrębie zespołów ruchu, szybszy czas obliczeń dla kontaktu analitycznego w modelach ruchu oraz lepszą wydajność symulacji akustyki wewnętrznej i zewnętrznej.Symulacja nieliniowa w Simcenter 3D została znacznie rozszerzona poprzez wprowadzenie udoskonaleń w NX Nastran oraz możliwości integracyjne oferowane przez solwer LMS Samcef. W uzupełnieniu do istniejących już obecnie szerokich możliwości symulowania nieliniowych zachowań termomechanicznych w turbomaszynach, Simcenter 3D oferuje teraz rozszerzony zakres wsparcia symulacji nieliniowej ogólnego zastosowania z większą liczbą elementów, większą solidnością i algorytmami dla wielokrokowej symulacji nieliniowej, umożliwiającymi uzyskanie wyższego poziomu realizmu i krótszych czasów osiągania rozwiązań. Dodatkowo, wsparcie symulacji utwardzania kompozytów umożliwia teraz przewidywanie naprężeń szczątkowych i efektów sprężystości.

Kilka udoskonaleń dotyczy specyficznych procesów przemysłowych. Inżynierowie zajmujący się symulacjami w firmach z branży motoryzacyjnej, lotniczej i maszynowej odnoszą korzyści dzięki integracji łączenia wsparcia połączeń uniwersalnych, co pozwala efektywnie budować duże modele systemowe z wieloma połączeniami i tworzyć rozwiązania obliczeniowe na bazie wielu solwerów. Simcenter 3D wykorzystuje także solwer LMS Samcef do symulacji elastycznych rur i przewodów, które są powszechnie używane w różnych branżach przemysłu.

Źródło: Siemens

Udostępnij:

DrukujMM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również