Nanotechnologia spoiw mineralnych

© CentrumPR

Udostępnij:

Nanotechnologia jest wciąż młodą dziedziną nauki, zwłaszcza w obszarze badań inżynierii materiałów budowlanych. Jednak żadna z dziedzin nie jest tak spektakularna i zaskakująca jak właśnie technologia produkcji przedmiotów na poziomie najmniejszych cząstek materii.

Produkty oparte o ten rodzaj technologii mają wiele unikatowych cech fizykochemicznych. Materiały takie mogą w znacznym stopniu rozwiązać aktualne problemy budownictwa, zmienić wymagania i organizację procesu budowlanego.Na początku ubiegłego stulecia Ernest Mach stwierdził, iż atomy są jedynie wytworem ludzkiej wyobraźni. Niewiele później, bo 29 grudnia 1959 roku, noblista Richard Feynman w swoim wystąpieniu „There is plenty of room at the bottom” wskazał, iż możliwe są działania na poziomie molekularnym i tym samym na nowo rozpoczęto dyskusje o nanotechnologiach. Dziś dowodem na rozwój tej nauki i innowacyjności jest wprowadzane przez Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych na rynek nanospoiwo ClayFill.

- ClayFill jest alternatywą na rynku spoiw na wyższym poziomie w sensie ekologicznym i z lepszą ceną. Nanospoiwo to nowa propozycja w zakresie hydrotechniki, zabezpieczenia wysypisk odpadów i górnictwa podziemnego. Na rynku może zastąpić cementy, żywice z uwagi na fakt, iż jest całkowicie bezpieczny dla środowiska – mówi Grażyna Janik, właścicielka Przedsiębiorstwa Robót Geologiczno-Wiertniczych z Sosnowca.

W czasie konferencji w Parku Przemysłowo-Technologicznym Revita PARK przybyli słuchacze mieli okazję naocznie przekonać się o właściwościach innowacyjnej mieszanki mineralnej ClayFill oraz o unikatowych cechach fizykochemicznych produktu.

Revita Park jest miejscem gdzie spotykają się nowoczesne technologie i innowacje w rewitalizacji. Jednym z takich przykładów jest główny bohater spotkania nanospoiwo ClayFill – mówi Liliana Bielas – Kostyra, manager Parku Przemysłowo-Technologicznego Revita PARK.

Jedną z unikatowych cech mieszkanki mineralnej jest jej wysoka ekologiczność.

- Podstawową cechą materiału jest zerowy odciek w trakcie wiązania w ciało stałe, co skutkuje brakiem oddziaływania na środowisko naturalne. Nie powoduje to również zmiany PH wód gruntowych, do których produkt jest iniekowany. Materiał zbudowany jest z naturalnych składników, co jak wykazują badania, pozwala na zachowanie właściwości produktu w stanie niezmiennym nawet przez kilkanaście lat – dodaje Grażyna Janik.

Produkt uzyskał również Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny, co pozwala na zastosowanie nanospoiwa w każdym środowisku, w tym również w otoczeniu ujęć wody pitnej.

Prelegenci konferencji starali się również udzielić odpowiedzi na pytanie: czy nanospoiwo może zastąpić cement, lub tez całkowicie wyprzeć go z rynku?

- Cement jest materiałem wykorzystywanym przy tworzeniu konstrukcji. Natomiast nanospoiwo ma inny zakres zastosowania. Służy do modyfikacji gruntów w zakresie polepszenia parametrów geotechnicznych, przeciwfiltracyjnych. Posiada ono szerokie zastosowanie w budowlach hydrotechnicznych, może być wykorzystywany do głębokich wykopów budowlanych – podsumowuje Roman Kuś, , właściciel Przedsiębiorstwa Robót Geologiczno-Wiertniczych z Sosnowca.

Spoiwo powstaje w nowoczesnym Zakładzie Spoiw Mineralnych w Polsce. Zakład zlokalizowany jest w Koniecpolu na terenie byłej cementowni. Jak podkreślali prowadzący prezentację o zakładzie - Robert Tomaszewski i Tomasz Kopeć, to pierwsze takie miejsce, gdzie powstaje nanospoiwo. Aktualnie jest tylko jeden taki zakład, który produkuje mieszkankę zarówno na potrzeby polskich projektów budowlanych, jak i zagranicznych.

- Budowa filii Zakładu Spoiw Mineralnych jest naszym kolejnym marzeniem. Realizujemy inwestycje w różnych częściach kraju i chcielibyśmy, aby miejsca produkcji spoiwa nie były znacznie oddalone – komentują właściciele PRGW.W części pokazowej konferencji uczestnicy mogli w praktyce przekonać się o właściwościach spoiwa. W wodnym teście, w przeciwieństwie do cementu i innych spoiw, nanospoiwo nie zmieniło swoich właściwości. Nadal pozostało ciałem stałym, nie uległo rozproszeniu, ani rozpuszczeniu. Czy zatem zachowuje się ono tak samo w innych warunkach np. kwasach, zanieczyszczonych glebach?

- Badania naukowe przeprowadzone w ramach projektu badawczego w grudniu 2015 roku wykazały, że spoiwo w sposób doskonały wiąże grunty skażone ropopochodnymi, metalami ciężkimi i ściekami. Odpowiadając na pytanie, nie jest to materiał, który testowano na zbiornikach z kwasem lub zasadami. Do tego typu celów są specjalnie tworzone zbiorniki. Należy jednak podkreślić, iż podstawowym składnikiem nanospoiwa są minerały zbudowane z pakietowych krzemianów, odpornych na działanie kwasów i zasad. W przypadku zapotrzebowania w tym zakresie zostaną jednak przeprowadzone testy – mówi właściciel PRGW.

A co z drobinami, które unoszą się na wodzie? - Zdjęcie wykonane w trakcie konferencji z owymi drobinami unoszącymi się na wodzie nie odzwierciedla w sposób dokładny rzeczywistości. Materiał nie oddziałuje chemicznie na wodę. W naturalnych warunkach nie wydzielają się drobiny, które unoszą się na wodzie. W czasie pokazu spoiwo wprowadzane było „ręcznie” do zwykłej zlewki – podkreśla Grażyna Janik.

Źródło: CentrumPR

Udostępnij:

DrukujMM
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również