Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji - relacja z konferencji i debaty eksperckiej w Lublinie

© Axon Media Group

Udostępnij:

W Lublinie odbyła się IV edycja konferencji z cyklu „Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w produkcji” zorganizowanej przez firmę Axon Media Group. W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli firm produkcyjnych z regionu Lubelszczyzny i Podkarpacia, aby wymienić się doświadczeniami na temat najnowszych rozwiązań i możliwości w obszarze szeroko pojętego Utrzymania Ruchu.Tematyka konferencji obejmowała m.in.:

  • usługi Facility Management - analiza i optymalizacja zużycia takich mediów, jak energia elektryczna i cieplna, gaz, woda, sprężone powietrze,
  • diagnostykę ultradźwiękową w utrzymaniu ruchu - wykrywanie nieszczelności w instalacjach sprzężonego powietrza, kontrolę smarowania i stanu łożysk, częstotliwość wzorcowania przyrządów pomiarowych;
    wykorzystanie zjawiska termowizji - obszary i opłacalność stosowania kamer, kryteria pomiaru, rodzaje urządzeń,
  • optymalizację instalacji w celu redukcji czasu przestojów,
  • wykorzystanie technologii ultradźwiękowej w inspekcji stanu łożysk i innych urządzeń mechanicznych oraz elektrycznych pod kątem wyładowań niezupełnych, w detekcji wycieków sprężonych gazów,
  • rozwiązania modułowe w przemyśle - systemy profili aluminiowych,
  • optymalizację przemysłowej instalacji elektrycznej - dobór przewodów elektrycznych do aplikacji, usuwanie nieszczelności w połączeniach, osłona mechaniczna tras kablowych,
  • diagnostykę maszyn - drganiową, temperaturową, olejową.

Wśród wniosków z konferencji na pierwszy plan wysuwa się problem powszechnego w Polsce podejścia do zakupu nowych urządzeń: rzadko uwzględnia się ich opłacalność, biorąc pod uwagę czas eksploatacji. W dalszym ciągu ważnym kryterium jest cena.

Posumowaniem konferencji była bardzo ciekawa dyskusja z udziałem ekspertów, w której aktywnie uczestniczyli również słuchacze. Dyskusję moderował ekspert ds. utrzymania ruchu Pan Andrzej Kulik, dysponujący doświadczeniem zdobytym w krajach arabskich oraz w Republice Południowej Afryki. Tematem przewodnim debaty były dobre praktyki w obszarze utrzymania ruchu. Na czym powinno się opierać efektywne utrzymanie ruchu? Na celach zbliżających do eliminacji prac UR (zgodnie z amerykańskimi badaniami – zmniejszenie UR do 50%) i zmiany taktyki – prewencyjne UR zwiększyć z 25% do 30%, a predykcyjne z 10% do 40%, zmniejszając koszty utrzymania działu. Służby UR najczęściej działają relacyjnie, czyli wtedy, kiedy coś się dzieje. Lepiej więc zapobiegać, niż leczyć.

Aktywny głos w dyskusji zabrał Andrzej Skrzypkowski, który stwierdził, że w Skandynawii również badano tendencje na najbliższych 5 lat i zauważono przesunięcie akcentów na predykcyjne UR. Drugie zjawisko, jakie tam występuje to wymiana pokoleniowa. Z działów UR odchodzi na emeryturę sporo ekspertów (w konsekwencji tracona jest bezcenna wiedza), a wchodzi młody narybek bez doświadczenia. Dlatego nowe rozwiązania zawierają sprzęt z możliwościami jak najwcześniejszego wykrywania zagrożeń, czyli akcent kładziony jest na predykcyjne UR. Inny głos w tej dyskusji: najlepiej przeanalizować swój własny park maszynowy i korzyści płynące z inwestycji, bo nie zawsze predykcja okaże się najlepsza.

Dużym zainteresowaniem cieszył się temat outsourcingu UR. Jedni podkreślali jego zalety (nie ma ludzi, którzy potrafią zrobić wszystko, lepiej skupić się na „core business”), inni wskazywali grożące zasadzki (niektóre zakłady oddają się w niewolę firmie zewnętrznej). Konkluzja z tej dyskusji była jednoznaczna: outsourcing tak, ale w rozsądnych granicach.

Tuż po debacie eksperckiej odbyły się jeszcze warsztaty fakultatywne, na których zgromadzeni słuchacze poznawali wpływ parametrów ustawianych w kamerze termowizyjnej na wartość odczytywanej temperatury.

Prezentowana w ramach konferencji tematyka wpisuje się w aktualne trendy wdrażania strategii utrzymania ruchu bazujących na predykcji i niezawodności. Eksperci cieszyli się z możliwości nawiązywania nowych kontaktów biznesowych, ceniąc duże zainteresowanie i fachowość rozmówców. Uczestnicy za to podkreślali potrzebę organizowania tego typu spotkań.

Kolejna konferencja z zakresu Niezawodności i Utrzymania Ruchu w produkcji odbędzie się już
11 maja w Legnicy na Dolnym Śląsku. Rejestracja na to wydarzenie jest już możliwa poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: http://www.axonmedia.pl/konferencje/rejestracja/niezawodnosc_i_utrzymanie_ruchu_w_produkcji_legnica/

MM Magazyn Przemysłowy jest patronem medialnym konferencji.

Udostępnij:

Drukuj
MM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również