Nowa perspektywa funduszy europejskich na lata 2014-2020

©

Udostępnij:

W latach 2014-2020 Ministerstwo Gospodarki będzie realizowało zadania m.in. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), który zastąpił Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG). Celem obu programów jest rozwój innowacyjności gospodarki oraz wzrost konkurencyjności polskich produktów na rynku międzynarodowym.

Następcą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka będzie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, który w szczególności koncentruje się na rozwoju współpracy w ramach konsorcjów naukowych oraz jednostek naukowych i przedsiębiorstw. Projekty w obszarze współpracy nauki z biznesem zostaną wzmocnione m.in. poprzez współfinansowanie MŚP wydatków związanych z zakupem proinnowacyjnych usług świadczonych przez akredytowane instytucje otoczenia biznesu.Przykładami działań w ramach POIR, nadzorowanych przez Ministra Gospodarki, są m.in. centra badawczo-rozwojowe, kredyt na innowacje technologiczne, fundusz gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw, wsparcie przedsiębiorstw przez fundusze typu venture capital, sieci aniołów biznesu, pomoc w rozwoju otwartych innowacji oraz ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw.

W ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” POIR, 12 branż polskiej gospodarki zostanie objętych wsparciem finansowym. Wśród wybranych przez MG sektorów znalazły się: sprzęt medyczny, maszyny i urządzenia (m.in. maszyny dla górnictwa, rolnictwa, budownictwa), kosmetyki, IT/ICT, biotechnologia i farmaceutyka, moda polska (odzież, wyroby jubilerskie, design), budowa i wykańczanie budowli (m. in. budownictwo, stolarka okienna i drzwiowa), jachty i łodzie, meble, polskie specjalności żywnościowe, sektor usług prozdrowotnych oraz części samochodowe i lotnicze.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Udostępnij:

Drukuj
MM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również