Nowa seria separatorów optycznych dla przemysłu węglowego i mineralnego

Preview
12.10.2009
Reklama
Reklama

Firma Comex Polska oferuje nowoczesne urządzenia do separacji optycznej. Urządzenia te znajdują zastosowanie przede wszystkim w przemyśle węglowym i mineralnym.

Proces separacji oparty jest na rozpoznawaniu różnic we własnościach fizycznych rozdzielanego materiału, takich jak:
- kolor,
- struktura geometryczna,
- struktura barw,
- gęstość,
- przewodnictwo cieplne,
- właściwości magnetyczne.
Nowa seria separatorów optycznych typu OSX bazuje na nowoczesnej platformie programowania, umożliwiającej szybkie wprowadzanie modyfikacji podczas użytkowania bez potrzeby skomplikowanych zmian w algorytmach obliczeniowych.
W warunkach przemysłowych często wymagany jest system wielostopniowej separacji. Firma Comex dostarcza również zintegrowane wielostopniowe separatory optyczne, w których można uzyskać kilka frakcji materiału o różnych stopniach czystości i własnościach fizycznych.

Reklama

Korzyści

Ogólnie separatory optyczne firmy Comex dają następujące korzyści w warunkach przemysłowych:
1.Obniżenie kosztów produkcji. Po odseparowaniu odpadów we wczesnym stadium przeróbki mechanicznej możliwe jest skrócenie i uproszczenie dalszego procesu przeróbki lub ogólne podniesienie poziomu produkcji. W obydwu wypadkach następuje zdecydowane obniżenie kosztów inwestycyjnych i kosztów produkcji w przeliczeniu na jednostkę masy. Dalsze możliwe zyski polegają na obniżeniu kosztów transportu poprzez wyeliminowanie niepotrzebnego materiału we wczesnym stadium produkcji.
2.Podniesienie jakości. W większości przypadków separatory optyczne stosowane są do podniesienia czystości końcowego produktu. Często możliwe jest wydzielenie wielu frakcji o różnym stopniu czystości, co umożliwia lepsze dopasowanie się do wymagań rynkowych.
3.Lepszy stopień uzysku. Separacja optyczna umożliwia odzyskanie często cennego materiału, który w procesie produkcji został utracony we frakcji odpadów.
4.Możliwości recyklingu. Generalnie separatory optyczne można zastosować do wszelakich procesów, w których wymagane jest wydzielenie różnych frakcji w oparciu o własności materiału. Otwiera to nowe możliwości zastosowań w dziedzinie recyklingu i ochrony środowiska.


Działanie

Zasada działania oparta jest na rozpoznawaniu cząstek materiału poprzez system kamer i odrzucaniu określonych frakcji za pomocą dysz ze sprężonym powietrzem lub mechanicznych łopatek (w wypadku dużych cząstek, powyżej 60 mm). Schemat separatora przedstawiony jest na załączonym rysunku. Materiał wsadowy kierowany jest na podajnik wibracyjny, którego zadaniem jest równomierne rozprowadzenie separowanego materiału na całej szerokości separatora. Następnie materiał podawany jest grawitacyjnie na przenośnik taśmowy, który ustala bieg cząstek w dalszej części separatora. Przy wylocie przenośnika taśmowego następuje analiza obrazu i natychmiastowa obróbka elektroniczna w układzie obliczeniowym, której wynikiem jest decyzja odrzucenia określonych cząstek. Poniżej tego obszaru znajduje się układ odrzucania, który składa się z systemu dysz ze sprężonym powietrzem (przeznaczony do materiału o rozmiarze cząstek do 60 mm) lub układu łopatek mechanicznych (gdy rozmiar cząstek wynosi powyżej 60 mm). Po separacji materiał odrzucony wpada do osobnego wylotu, pod którym umieszczony jest taśmociąg. Podobny taśmociąg, służący do przenoszenia frakcji czystej, umieszczony jest obok. Granica 60 mm, stosowana do podziału na system dysz lub łopatek, jest zależna od materiału, który poddajemy separacji. W przypadku materiałów o niskiej gęstości, takich jak np. węgiel kamienny, granica ta może zostać przesunięta w górę, do 100 mm.

Reklama


OSX

Separatory optyczne OSX dostarczane są dla różnych poziomów nadawy. Najmniejsze urządzenia mogą separować materiał z przepustowością około 5-10 t/h, a największe nawet do 200-250 t/h. Przepustowość urządzeń separujących jest bardzo zależna od wielkości ziarna separowanego materiału.

Lepsze od innych

Najważniejsze cechy wyróżniające separatory firmy Comex wśród innych tego typu urządzeń to:
- możliwość uzyskania bardzo wysokiego stopnia czystości, do 99,9%,
- duża rozpiętość poziomu nadawy,
- duża rozpiętość składu ziarnowego separowanego materiału, bez konieczności wstępnego przesiewania,
- możliwość separacji materiału o dużym zawilgoceniu,
- możliwość rozpoznawania bardzo drobnych różnic we własnościach fizycznych separowanego materiału, takich jak kolor, stopień szarości, kształt, struktura itp.
Urządzenia separujące firmy Comex zostały z powodzeniem przetestowane i zastosowane do separacji szkła, diamentów, metali i produktów mineralnych.

Reklama

O Autorze

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama