Nowe biuro Mitsubishi Hitachi Power Systems w Warszawie

Mitsubishi Hitachi Projekt System © MHPS

Udostępnij:

Mitsubishi Hitachi Power Systems otworzyło nowe biuro w Warszawie, co stanowi ważny etap we wzmacnianiu relacji z lokalnymi klientami. Nowy oddział skupi w jednym miejscu wszystkie funkcje korporacyjne MHPS, stawiając sobie za cel rozwój firmy na skalę krajową, optymalizację obsługi i zwiększenie wskaźników satysfakcji klientów.

W uroczystości otwarcia udział wzięli przedstawiciele polskiego Ministerstwa Energii oraz Ambasador Japonii w Polsce, Shigeo Matsutomi, a także zaproszeni przedstawiciele sektora energetycznego. Obecni byli również prezes i dyrektor generalny MHPS, Kenji Ando, wiceprezes spółki, Yasuo Fujitani, oraz dyrektor generalny MHPS Europe GmbH, Rainer Kiechl.- Polska jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków pod względem budowy obiektów energetycznych. Mając na uwadze nasze know-how oraz pozycję lidera w dziedzinie technologii, liczymy na udział w rozwoju tego rynku jako partner dla naszych klientów i interesariuszy z Polski - mówi Rainer Kiechl, dyrektor generalny MHPS Europe GmbH. - Jestem przekonany, że grupa Mitsubishi Hitachi Power Systems posiada najlepsze umiejętności i odpowiednie doświadczenie, aby sprostać temu zadaniu.

Polska znajduje się w światowej czołówce pod względem zasobów węgla, a ok. 90% energii elektrycznej w tym kraju wytwarzane jest w elektrowniach opalanych węglem. Polski rząd zamierza ożywić krajowy przemysł węglowy i wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne kraju. Podjęto działania w celu racjonalizacji kopalń węgla kamiennego i popularyzacji obiektów wykorzystujących węgiel podbitumiczny i brunatny (stanowiących główne składniki zasobów węgla w Polsce), jednocześnie promując technologię AQCS (systemy kontroli jakości powietrza).

Oferta MHPS obejmuje własne wysokowydajne technologie wytwarzania energii wykorzystujące różne rodzaje węgla. Przedsiębiorstwo posiada wieloletnie doświadczenie w budowie obiektów energetycznych w Polsce. Obecnie realizuje zamówienie na dostawę wyposażenia dla opalanego węglem bitumicznym Bloku 11 (o mocy 1075 MW) Elektrowni w Kozienicach. Rozpoczęcie eksploatacji nowego bloku planowane jest na grudzień br. W 2016 r. MHPS ukończyło budowę nowoczesnej instalacji odazotowania spalin dla Bloków 1 i 2 w Elektrowni Kozienice.Przedsiębiorstwo otrzymało również zamówienie na dostawę wyposażenia opalanego węglem brunatnym Bloku 11 w Elektrowni w Turowie, której operatorem jest Polska Grupa Energetyczna. Budowa nowego bloku trwa, a rozpoczęcie eksploatacji planowane jest na rok 2020.

Źródło: MHPS

Udostępnij:

DrukujMM
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również