Nowe inwestycje kolejowe z unijnym wsparciem

© PKP Cargo

Udostępnij:

Wiceminister Witold Słowik wziął udział w uroczystym podpisaniu umów o dofinansowanie dla dwóch inwestycji realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

- To pierwsze nowe niefazowane projekty kolejowe, które otrzymają dofinansowane z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 – mówił wiceszef resortu.W spotkaniu, które odbyło się 25 lipca 2016 r. w Warszawie, uczestniczył także wiceminister infrastruktury i budownictwa Piotr Stomma oraz przedstawiciele CUPT i zarządu PKP PLK.

W nowej perspektywie unijnej pula środków przeznaczonych na inwestycje w sektorze transportu kolejowego w Programie Infrastruktura i Środowisko to ponad 5 mld euro.

- Podpisanie tych umów przyczynia się do znaczącego wzrostu kontraktacji w całym Programie Infrastruktura i Środowisko. Wartość unijnego dofinansowania w zawartych już w POIŚ umowach przekroczyła 19 mld zł, co stanowi ok. 17 proc. kontraktacji z funduszy UE dla tego programu – powiedział wiceminister Słowik.

Wcześniej ogółem w programie podpisano umowy o dofinansowanie dla 53 projektów, z unijnym wsparciem w wysokości ponad 16 mld zł, czyli ponad 14 proc. alokacji.

Jak podkreślił wiceminister Słowik wśród dotychczas podpisanych umów o dofinansowanie 9 dotyczy projektów kolejowych. Stanowią one jednak kontynuację prac rozpoczętych w ramach poprzedniej perspektywy i poddanych tzw. fazowaniu.- Te dwie podpisane dziś umowy o wartości ponad 4,6 mld zł, dotyczą nowych inwestycji i pozwolą istotne przyspieszyć realizację nowej perspektywy finansowej UE w sektorze transportu. Dofinansowanie UE do tych inwestycji przekracza 3 mld zł – podkreślił wiceminister Słowik.

Łącznie zatem w ramach V osi programu podpisanych jest 11 umów dla projektów kolejowych na łączną kwotę unijnego dofinansowania ponad 5,7 mld zł. Oznacza to, że poziom kontraktacji w V osi tzw. kolejowej wzrósł z około 13 proc. do blisko 28 proc. całej alokacji środków UE.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

Udostępnij:

DrukujMM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również