Nowy system ochrony środowiska

tworzywa sztuczne, recykling, konsumpcja, Pol-Eco System © Pol-Eco System

Udostępnij:

Tworzywa sztuczne są wszechobecne. Wielkość ich konsumpcji i niestety stosunkowo niski poziom recyklingu to ogromny problem naszych czasów. 

Unia Europejska postanowiła objąć restrykcjami 19 jednorazowych produktów, które stanowią ponad 50% odpadów plastikowych w środowisku morskim. Projekt nowej dyrektywy został już uzgodniony i Polska, podobnie jak inne kraje unijne, od 2021 r. będzie musiała zakazać wprowadzania na rynek wskazanych 10 jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych.Finansowe wspieranie recyklingu

Jak wiele państw unijnych, polski rząd stoi przed wyzwaniem, jakim jest zaprojektowanie nowego systemu, który doprowadzić ma do ograniczenia wytwarzania odpadów, lepszych efektów w ich zbiórce i recyklingu. System nie powinien też nadmiernie obciążać mieszkańców. Będzie to jeden z ważnych tematów poruszanych podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska Pol-Eco System, największego wydarzenia poświęconego ochronie środowiska i gospodarce komunalnej w tym regionie Europy. – Musimy przemodelować system, tak by plastik był traktowany jako wartościowe tworzywo, które należy po wykorzystaniu zebrać i poddać recyklingowi. Producenci opakowań i produktów w opakowaniach mają w wyraźny sposób finansować recykling. Z pomocą przychodzi tu europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych. Do 2030 r. wszystkie wprowadzone na rynek tworzywa sztuczne muszą być przydatne do recyklingu – mówi Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska.

Kluczem do sukcesu ma być rozszerzona odpowiedzialność producenta, którą gospodarka o obiegu zamkniętym wskazuje jako drogę kompleksową i racjonalną z punktu widzenia ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Zasada rozszerzonej odpowiedzialności producenta obejmuje cały cykl życia produktu – począwszy od prawidłowego zaprojektowania i dystrybucję, przez konsumpcję i ponowne użycie produktów, na prawidłowym zagospodarowaniu wytworzonych odpadów skończywszy.Zawiły proces wdrażania systemu kaucyjnego

Prawdopodobny jest system nakładający opłaty na producentów bądź system kaucyjny, który może być procesem wspierającym ROP. W Europie już dziś funkcjonują różnego rodzaju systemy kaucyjne i osiągany poziom zwrotu opakowań wynosi powyżej 90%. Jednak wdrożenie sprawnie działającego systemu kaucyjnego jest procesem skomplikowanym i kosztownym. To inwestycje nie tylko w nowoczesne maszyny, systemy rejestrujące oddane surowce i szkolenie personelu, ale także np. transport opakowań.

Wprowadzenie kaucji na butelki w dużym zakresie zmieni obecną gospodarkę odpadami komunalnymi i wymagać będzie współpracy oraz szerokiej akceptacji tego rozwiązania. Dlatego przed wprowadzeniem tego modelu niezbędne będzie podjęcie debaty, jakie optymalne rozwiązanie zastosować i czy może być inne. Ja nie widzę alternatywy do kaucji i raczej stawiam pytanie „jak” niż „czy” – mówi Konrad Nowakowski, prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań. Zagadnienia m.in. recyklingu, rozszerzonej odpowiedzialności producenta, a także systemu kaucyjnego będą omawiane podczas licznych konferencji i debat towarzyszących targom Pol-Eco System, organizowanym nieprzerwanie od 30 lat przez Międzynarodowe Targi Poznańskie. Będzie tu również możliwość wymiany doświadczeń z pierwszego okresu wdrażania zmienionej w ubiegłym roku ustawy o odpadach oraz dyskusji i konsultacji o dalszych proponowanych zmianach.

 Źródło: Pol-Eco System 

Udostępnij:

DrukujMM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również