O bezpieczeństwie przemysłowym na Safety Automation

Siemens, Safety Automation 2017 © Siemens

Udostępnij:

Blisko 120 osób uczestniczyło w konferencji Safety Automation, która odbyła się w dniach 12-13.12.2017 w Kielcach. Partnerem merytorycznym wydarzenia było Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Przemysłowego Klub Paragraf 34, a partnerem technologicznym wydarzenia była firma Siemens.

Konferencja otwarta została przez Wiesława Monkiewicza z firmy Siemens, który w swoim wystąpieniu nawiązał do najszybszego od 6 lat wzrostu rynku dostarczanych przemysłowi maszyn oraz zwrócił uwagę na szczególne miejsce Polski w tym trendzie.Polski przemysł w ostatnim czasie odnotował jeden z najwyższych wzrostów na świecie, zarówno biorąc pod uwagę zarówno urządzenia elektryczne jak i mechaniczne – mówi Wiesław Monkiewicz z firmy Siemens, gospodarz konferencji. – Przyczyn tak dynamicznego wzrostu można upatrywać w przyspieszeniu gospodarczym, oraz w trwającej czwartej rewolucji przemysłowej, która z technologicznego punktu widzenia jest prawdziwym przełomem. Bardzo ważnym aspektem tej zmiany jest to, aby technologiczny postęp niósł ze sobą nowoczesne działania, zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa w nowym środowisku, w którym człowiek i maszyna muszą znajdować się w bezpośredniej bliskości – dodaje Monkiewicz.

Uczestnicy wydarzenia bardzo wysoko ocenili merytoryczny poziom konferencji. Za najciekawsze wystąpienie uznana została prelekcja Marka Kamińskiego z Urzędu Dozoru Technicznego, poświęcona praktycznemu stosowaniu Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE. W wystąpieniu zaprezentowane zostały standardy bezpieczeństwa uregulowane Dyrektywą Maszynową, przedstawiono także zadania prowadzące do spełnienia wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dla maszyn wprowadzanych do obrotu po raz pierwszy na terenie Unii Europejskiej.

Duże zainteresowanie uczestników wzbudził również referat Marka Trajdosa, prezesa Klubu Paragraf 34, poświęcony zapobieganiu niespodziewanemu uruchomieniu maszyn. W referacie zaprezentowane zostały normy prawne dotyczące tego zagadnienia oraz kompleksowa analiza możliwych przyczyn. W wystąpieniu największy nacisk położono na sposoby zapobiegania nieplanowanemu uruchomieniu, spowodowanemu zarówno błędem operatora jak i uszkodzeniem układu sterowania bezpieczeństwem.

Za bardzo dobre uczestnicy uznali również wystąpienie Radosława Goneta z firmy EcoMS Consulting, w którym zaprezentowane zostały planowane zmiany z zakresu bezpieczeństwa maszyn, zawarte w projekcie nowelizacji Kodeksu pracy oraz konsekwencje prawne, jakie wniosą one do sfery bezpieczeństwa technicznego.

Niezwykle cenne dla konferencji jest merytoryczne zaangażowanie instytucji państwowych, które w swoją misję wpisane mają czuwanie nad bezpieczeństwem przemysłowym – mówi Cezary Mychlewicz z firmy Siemens. – Prelekcje wygłoszone przez ekspertów z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Urzędu Dozoru Technicznego oraz Państwowej Inspekcji Pracy zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników konferencji.Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Urzędu Dozoru Technicznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Partnerami konferencji były firmy Automatech, Baumer, Cert Partner oraz Stoltronic.

Źródło: Safety Automation

Udostępnij:

DrukujMM
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również