O bezpiecznej obsłudze maszyn i urządzeń na targach ITM 2019

targi ITM 2019, konferencja © Raven Media

Udostępnij:

Konferencja poświęcona zmianom w prawie oraz zasadom dotyczącym bezpiecznej pracy z wykorzystaniem wózków jezdniowych, podnośników maszyn, zawiesi i innych tego typu jednostek zgromadziła pełną salę zainteresowanych w pierwszym dnia targów ITM 2019. Tematy omawiane były przez wykładowców z Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) i Państwowej Inspekcji Pracy,

Krzysztof Samson z UDT Poznań i Magdalena Dybizbańska z UDT CERT oddziału w Poznaniu zajęli się kwestią bezpieczeństwa przy pracach transportowych z wykorzystaniem wózków jezdniowych, podestów ruchomych, suwnic oraz żurawi w kontekście organizacji pracy i kwalifikacji operatorów. Kolejnym tematem były wymagania bezpieczeństwa przy pracach związanych z eksploatacją wózków jezdniowych – zaświadczenia kwalifikacyjne osób obsługujących wózki jezdniowe oraz obowiązki i odpowiedzialność pracodawców i operatorów (Krzysztof Samson i Tomasz Schmidt z PIP OIP Poznań).Ewa Grablewska z PIP OIP Poznań mówiła o dodatkowych kwalifikacjach przy obsłudze innych maszyn i urządzeń w przemyśle (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych). Ostatni temat to brak kwalifikacji i niewłaściwa organizacja pracy jako główne przyczyny wypadków przy pracy – omówiony przez Przemysława Jachalskiego z PIP OIP Poznań.

Jak podkreślał Krzysztof Samson, oprócz tradycyjnych, obwarowanych prawnymi wymaganiami zastosowań urządzeń dźwignicowych przepisy prawa pozwalają, pod pewnymi warunkami, na wykorzystywanie urządzeń podnośnikowych niezgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem. Warunki te wiążą się głównie z tworzeniem odpowiednich instrukcji bezpieczeństwa. Dotyczy to np. urządzeń podnośnikowych stosowanych do transportu osób czy wykorzystywanych w tym samym celu wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem. Także praca dźwigu w warunkach kolizyjnych (obecność wysokich drzew, linii energetycznych, innych pojazdów itp.) wymaga szczegółowej instrukcji bezpieczeństwa eksploatacji.

Krzysztof Samson zwracał również uwagę m.in. na zapisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, a konkretnie jego § 18, który wygasza niektóre wydane operatorom imienne zezwolenia do obsługi określonych wózków jezdniowych – najpóźniej z datą 31 grudnia 2021 r., niektóre zaś już z końcem 2019 r.Zaangażowanie zgromadzonych na konferencji przedstawicieli firm przemysłowych, zgłaszane wątpliwości i pytania oraz podawane przykłady z praktyki potwierdziły kluczowe znaczenie kwestii bezpieczeństwa w codziennej pracy i brak klarowności niektórych obowiązujących przepisów – i tych dotyczących wymagań względem pracowników obsługujących maszyny czy pojazdy, i tych odnoszących się do organizacji bezpiecznej przestrzeni pracy. Swoje wątpliwości uczestnicy mogli omówić z prelegentami podczas dyskusji kończącej wtorkową konferencję pn. „Kwalifikacje zawodowe filarem bezpieczeństwa”.

Udostępnij:

DrukujBarbara Blaczkowska
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również