Obniżona prognoza wzrostu PKB Polski w 2016 r.

© SXC

Udostępnij:

 

Udostępniony we wtorek 5 lipca 2016 r. raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego głosi, że polska gospodarka przechodzi okres silnego wzrostu, lecz pewne czynniki zewnętrzne, polityki oraz osłabienie instytucji mogą nieść zagrożenia.

Bezrobocie szybko zmalało, a gospodarka Polski funkcjonuje przy niemal pełnym wykorzystaniu potencjału produkcyjnego. Prognozowany wzrost w roku 2016 utrzyma dobre tempo, a w roku następnym przyśpieszy do 3,7 proc. w następstwie intensywnej konsumpcji, którą wsparł rządowy program świadczeń na dzieci. W perspektywie średniookresowej wzrost gospodarczy będzie umiarkowany - podano w komunikacie MFW.Pod koniec 2017 roku inflacja powinna zbliżyć się do poziomu, który Narodowy Bank Polski wyznaczył sobie jako cel; zwiększyły się jednak czynniki ryzyka - prognozuje raport.

Czynniki zewnętrzne to m.in. słaby wzrost gospodarczy w strefie euro połączony z dużym niepokojem na rynkach finansowych oraz spowolnienie gospodarek wschodzących, które może dotrzeć też do Polski.

Według MFW wewnętrzne czynniki ryzyka, takie jak "kontrowersyjne inicjatywy polityczne" mogą pogorszyć nastroje inwestorów i podkopać wzrost gospodarczy.

W perspektywie długofalowej czynnikiem ryzyka jest też szybko starzejąca się populacja.

"Deklarowane przez rząd priorytety polityczne koncentrują się na wspieraniu silnego i inkluzywnego wzrostu, ale niektóre niedawne inicjatywy osłabiły nastroje na rynku. Oczekuje się, że spełnienie obietnic wyborczych spowoduje wzrost deficytu budżetowego do 2,8 PKB w roku 2016 i do ponad 3 proc. w roku 2017" - czytamy w raporcie Fundusz.Według MFW polski sektor bankowy jest dobrze skapitalizowany, ale spada jego rentowność. Ponadto "propozycje przewalutowania kredytów denominowanych w obcych walutach na złotówki – o ile zostaną wprowadzone w życie - mogą zachwiać finansową stabilnością (sektora) i w jeszcze większym stopniu nadwerężyć zaufanie rynku" – podano w komunikacie.

Artykuł IV statutu MFW z 2011 roku wprowadza konieczność przeprowadzania corocznych przeglądów gospodarek krajów członkowskich Funduszu. Po przeglądzie MFW publikuje oświadczenie dotyczące bieżącej sytuacji gospodarczej kraju; przygotowuje też szczegółowy raport o stanie badanej gospodarki. W ramach przeglądów tych ocenia się też realizację zaleceń Funduszu.

Udostępnij:

DrukujMM
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również