Ocena biznesowa pierwszym krokiem do transformacji cyfrowej

©

Udostępnij:

Kluczem do długoterminowego sukcesu przedsiębiorstwa są innowacje. Aby móc szybko reagować na wyzwania rynkowe, procesy i modele rozwoju produktów powinny zostać ucyfrowione, a to może się udać tylko pod warunkiem wprowadzenia właściwej strategii.

Pomocą w znalezieniu odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób transformacja cyfrowa może przekształcić działalność przedsiębiorstwa, jest ocena biznesowa – kompleksowa analiza wszystkich procesów zachodzących w firmie. 

Badanie "Przedsiębiorstwa przemysłowe na drodze do biznesu opartego na danych", przeprowadzone przez IDC na zlecenie Dassault Systèmes, analizuje postęp w zakresie cyfryzacji przedsiębiorstw produkcyjnych w Niemczech i Szwajcarii. Ogółem zostało przebadanych ponad 200 firm pod kątem stanu ich wysiłków na rzecz cyfryzacji oraz konkretnych potrzeb biznesowych. Z badania wynika, że większość firm zdaje sobie sprawę ze znaczenia oceny biznesowej (ang. Business Assessments), czyli kompleksowej analizy istniejących struktur, jako pierwszego kroku w cyfrowej transformacji. 36% badanych podmiotów stwierdziło, że przeprowadziło już ocenę biznesową w ramach procesu cyfryzacji. 32% respondentów przeprowadza taką analizę obecnie, a kolejne 17% planuje jej przeprowadzenie. Ponad dwie trzecie firm oczekuje, że ocena biznesowa będzie źródłem informacji o mocnych i słabych stronach ich procesów i działań IT. Prawie 60% ma również nadzieję, że będzie w stanie sformułować konkretne zalecenia dotyczące dalszych działań. 

Dla wykorzystania potencjału cyfrowego rozwoju produktów kluczową rolę odgrywa współpraca poszczególnych pionów firmy w oparciu o spójny model danych. Tutaj autorzy badania widzą potrzebę nadrobienia zaległości. O ile 59% badanych uznało znaczenie jednolitej bazy danych, o tyle mniej niż jedna czwarta ocenianych przedsiębiorstw przemysłowych wdrożyła współpracę cyfrową w kilku działach.

Za pomocą metodologii Value Engagement można przeprowadzić transformację cyfrową krok po kroku – od zdefiniowania celów biznesowych i KPI, poprzez wyznaczenie pól działania i niezbędnego wsparcia informatycznego, aż do wdrożenia. Pierwszym krokiem w tym procesie jest w ramach oceny biznesowej kompleksowa analiza sytuacji wyjściowej. Daje ona firmom decydującą przewagę nad konkurencją, tworząc możliwość opracowania własnej, indywidualnej strategii transformacji. 


TOP w kategorii


#Zarządzanie przedsiębiorstwem

innowacje transformacja cyfrowa cyfryzacja produkcji


Wydarzenia
Nasz patronat
Najbliższe wydarzenia
03-06.11.2020
Targi
Modernlog

03-05.11.2020
Targi
Warsaw Industry Week

03-06.11.2020
Targi
ITM Industry Europe


Centralnym elementem wdrożenia jest platforma cyfrowa. Z badania wynika, że 85% ankietowanych firm jest już zaangażowanych w tworzenie takiej platformy informatycznej. Prawie połowa przedsiębiorstw przemysłowych platformę już wprowadziła, a 35% planuje to zrobić w ciągu najbliższych 24 miesięcy. Platforma cyfrowa stanowi również pomost pomiędzy wewnętrznym i zewnętrznym łańcuchem wartości rozwoju produktów i umożliwia firmom ciągłe dostosowywanie produktów do potrzeb klienta, nawet po zrealizowaniu sprzedaży.

Źródło: Dassault Systèmes

Udostępnij:

Drukuj

MMChcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również