Ochrona indywidualna o podwyższonym standardzie

© Honeywall

Udostępnij:

Oprócz częstych zmian przepisów i potrzeby utrzymania konkurencyjności osoby zarządzające bezpieczeństwem muszą dziś stawić czoła nowym wyzwaniom związanym z migracjami pracowniczymi, starzeniem się personeluoraz wzrostem znaczenia kwestii zdrowia i samopoczucia pracowników. Pomocne w tym mogą okazać się najnowsze rozwiązania z zakresu ochrony indywidualnej, które coraz częściej zapewniają nie tylko bezpieczeństwo, ale i większy komfort pracy.

Według drugiej Europejskiej Ankiety Przedsiębiorstw na temat Nowych i Powstających Zagrożeń (ang. European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks – ESENER- 2) przeprowadzonej w 2014 r. na grupie prawie 50 tysięcy firm z 36 krajów świata (w tym 28 krajów członkowskich UE) największy wpływ na sektor bezpieczeństwa i higieny pracy wywiera dziś pięć głównych czynników.Pierwsze miejsce wśród nich zajęło dążenie do wypełniania obowiązków prawnych (85% ankietowanych). Na kolejnych pozycjach znalazła się chęć sprostania oczekiwaniom pracowników lub ich przedstawicieli (79%), dążenie do uniknięcia kar nakładanych przez inspekcje pracy (78%), dbałość o reputację organizacji (76%) oraz utrzymanie lub zwiększenie produktywności (64%).

Kluczem do osiągnięcia sukcesu we wszystkich tych dziedzinach jest zapobieganie wypadkom przy pracy przez wdrożenie skutecznych środków ostrożności oraz praktyk roboczych. Stąd też kierownicy ds. bezpieczeństwa dążą dziś do stałego zwiększania nakładów na inwestycje w nowe, innowacyjne rozwiązania z zakresu środków ochrony indywidualnej (ŚOI), a same ŚOI podlegają daleko idącym modyfikacjom ukierunkowanym na równoległą poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. W dużym uogólnieniu zmiany te można pogrupować w trzy główne kategorie wyznaczające dominujące trendy na rynku środków ochrony indywidualnej.

TREND 1: ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI BEZPIECZEŃSTWA

Zgodność z obowiązującymi wymogami prawnymi stanowi niewątpliwie kluczowy czynnik sukcesu ramowych programów bezpieczeństwa funkcjonujących w danym przedsiębiorstwie. Każde pogwałcenie owych wymogów – niezależnie od tego, czy trwa sekundę, czy całą zmianę – narusza bowiem bezpieczeństwo pracowników, a tym samym naraża na szwank ich zdrowie, życie i dobre samopoczucie.

Dlatego też ograniczanie liczby zagrożeń przez zapewnienie zgodności wewnętrznych procedur z przepisami BHP powinno stać się priorytetem i motorem działań osób zarządzających bezpieczeństwem w ramach firmy. Jednocześnie jednak ograniczenia czasowe ich stanowiska wymuszają na nich poszukiwanie rozwiązań, które pozwoliłyby jak najszybciej i jak najskuteczniej osiągnąć ten cel. Coraz bardziej kluczowa staje się zatem zdolność do wizualnego potwierdzenia zgodności ŚOI z określonymi wymogami.

Aby szybko i łatwo ocenić ową zgodność, warto posłużyć się przejrzystym systemem kolorystycznym lub numerycznym (albo połączeniem tych dwóch rozwiązań) wbudowanym w tkaninę. Na rynku są już dostępne szelki bezpieczeństwa ze zmiennokolorystycznymi wskaźnikami upadku osadzonymi w szwach, które informująo tym, że pracownik był narażony na upadek i nie należy ich już stosować ponownie. Inne tego typu rozwiązania obejmują rękawice ochronne o określonych numerach i kodzie kolorystycznym odpowiadającym poziomom odporności na przecięcie zgodne z normą EN388 oraz rękawice o różnych kolorach wewnątrz i na zewnątrz pozwalające określić, czy ochronna powłoka wierzchnia rękawicy nie została naruszona.TREND 2: TECHNOLOGIA MATERIAŁÓW

Równolegle do systemów identyfikacji wizualnej wbudowanych w materiał rozwija się również segment zajmujący się opracowywaniem nowych, bardziej wydajnych materiałów ochronnych zapewniających wysoką jakość i poziom bezpieczeństwa przy jednoczesnej poprawie trwałości i wygody. Najnowsze rozwiązania tworzone przez producentów cechują się zarówno lepszą wydajnością mechaniczną, chemiczną i termiczną, jak i większą elastycznością i przewiewnością pozytywnie wpływającą na komfort użytkowania, a tym samym i produktywność pracownika.

Korzyści takie oferują m.in. szelki bezpieczeństwa produkowane z wysoce elastycznych i wodoodpornych materiałów, np. taśm elastycznych DuraFlex. Materiał nie nasiąka wodą i nie staje się ciężki pod wpływem wilgoci, zapewniając tym samym użytkownikowi większą wygodę i swobodę ruchu. Włókna techniczne oraz poliamidowe i nitrylowe powłoki zapewniają z kolei wyższy poziom ochrony dłoni i ramion przed zagrożeniami mechanicznymi, zdecydowanie przodując pod tym względem nad tradycyjnymi materiałami, takimi jak skóra.

TREND 3: ŚWIADOMOŚĆ BEZPIECZEŃSTWA

Aby jednak nowoczesne środki ochrony indywidualnej mogły spełniać swoje funkcje, konieczna jest ich akceptacja przez pracowników. Stąd też najważniejszym wyzwaniem stojącym dziś przed kierownikami ds. bezpieczeństwa jest budowanie i wzmacnianie fizycznego i emocjonalnego związku personelu z bezpiecznym środowiskiem pracy.

Na poziomie praktycznym zadanie to sprowadza się do usprawniania dostępu z ŚOI w ten sposób, aby pracownicy mogli szybko i łatwo skorzystać z nich w kluczowych momentach pracy. Zakładanie ich powinno być instynktowne, a same środki ochrony indywidualnej muszą być łatwe w użyciu, wygodne i kompatybilne z innymi rodzajami ŚOI, tak by można je było swobodnie łączyć ze sobą bez utrudniania wykonywanej pracy. Równie istotną kwestią jest zapewnienie niezmąconego kontaktu z otoczeniem: korzystanie z indywidualnych zabezpieczeń nie może prowadzić do izolacji pracownika w środowisku pracy. Będzie bowiem wówczas zawsze odbierane jako zło konieczne i wykluczane w sytuacjach wymagających ciągłej komunikacji ze współpracownikami.

W sukurs kierownikom ds. bezpieczeństwa przychodzi najnowsza technologia, która oferuje m.in. możliwość indywidualnego dostosowania sprzętu do potrzeb użytkownika oraz łączy bezpieczeństwo i funkcjonalność w sposób najbardziej optymalny dla jej użytkowników. Przykładem mogą tu być okulary ochronne z możliwością dostosowania długości mocowania i kąta soczewek do kształtu głowy oraz wyboru soczewek z różnymi powłokami technicznymi w zależności od rodzaju zagrożeń. Nowe soczewki są też odporne na zarysowania i parowanie, zapewniając maksymalną wygodę użytkowania.

Z kolei najnowsze produkty z zakresu ochrony słuchu zapobiegają uszkodzeniom słuchu spowodowanym hałasem (ang. Noise Induced Hearing Loss – NIHL), nie ograniczając przy tym swobody komunikacji. Dzięki wykorzystaniu bionicznych technologii słuchowych (w tym dozymetrii wewnątrzusznej) zapewniają inteligentną ochronę słuchu, która zatrzymuje ciągły, przerywany lub impulsowy hałas, odtwarzając jednocześnie naturalne dźwięki przy wykorzystaniu szybkiego procesora cyfrowego, a tym samym zapewniając łatwą komunikację z innymi członkami załogi. Co więcej, na rynku dostępne są też nauszniki umożliwiające użytkownikowi słuchanie muzyki czy radia podczas pracy.

Autor artykułu jest menedżerem ds. ogólnych produktów ochronnych w firmie Honeywell Industrial Safety, www.honeywellsafety.com.

Udostępnij:

DrukujOlivier Touchais
TOP w kategoriiChcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również