OD POMYSŁU DO KABLOWNI

©

Udostępnij:

W styczniu 2008 r. minęło 12 lat od chwili powstania firmy,  a przychód ze sprzedaży na koniec grudnia 2007 przekroczył 120 mln zł. 

   Początki Zakładu datują się na okres sprzed 1996 r., kiedy to właściciel i pomysłodawca założenia firmy zajmował się handlem urządzeniami domofonowymi. Występujące na rynku braki kabli domofonowych skłoniły go do rozpoczęcia prób produkcyjnych na zakupionych używanych maszynach. Pierwsze lokalne sukcesy w produkcji i sprzedaży poddały pomysł na produkcję o większej skali. 1 stycznia 1996 r. zarejestrowano działalność gospodarczą  pod nazwą: Firma Produkcyjno-Handlowa Celina Bitner Zakład Pracy Chronionej.   Tak zaczęła się przygoda z produkcją i fascynacja właściciela maszynami kablowymi, choć w tym okresie nazwa firmy częściej kojarzona była z ziołami niż z kablami.

   Maszyny produkcyjne ustawiono w zakupionych od syndyka pomieszczeniach dawnego POM-u w Trzyciążu.  W miarę wypracowanych środków modernizowano hale i pomieszczenia biurowe, dając początek nowoczesnej i ciągle rosnącej fabryce.

   W latach 1997-2000 ciągle modernizowany zakład rozszerzał swoją produkcję od prostych kabli domofonowych i przeciwpożarowych (na który uzyskano pierwszy w historii polskiego kablownictwa certyfikat CNBOP w Józefowie) poprzez kable telekomunikacyjne i teleinformatyczne aż po wysoko przetworzone kable do sterowania i sygnalizacji, zasilania układów napędowych i przesyłu danych.

   Wraz z rozwojem asortymentu wprowadzano systemy zarządzania jakością, a w czerwcu 2000 r. firma uzyskała pierwszy certyfikat jakości ISO 9001:2000.

   Zwiększenie asortymentu produkowanych kabli pozwoliło na poszerzenie grona klientów. Umiejętnie inwestowane i wydatkowane środki pieniężne zaowocowały coraz pełniejszym parkiem maszynowym i zwiększoną powierzchnią produkcyjną . Umocnienie pozycji firmy jako producenta kabli spowodowało zmianę nazwy z produkcyjno-handlowej na Zakłady Kablowe Bitner Celina Bitner.

   Kolejne lata od 2000 do 2008 r. to dalszy szybki wzrost potencjału firmy, przychody ze sprzedaży rosnące z roku na rok 30-50%, wzrost zatrudnienia, wzrost powierzchni magazynowej i produkcyjnej oraz wzrost asortymentu w grupach kabli energetycznych, przewodów napowietrznych, aż po kable w izolacji gumowej dla potrzeb górnictwa i przemysłu. Inwestycje w latach 2003-2007 wspomagane były pozyskanymi funduszami unijnymi z programów PHARE oraz funduszy strukturalnych SPOWKP.

   Dziś Zakłady Kablowe Bitner  to nowoczesny zakład produkcyjny, którego potencjał obrazują następujące dane:

- 18 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni produkcyjnej

- nowoczesny park maszynowy (linie do izolowania, linie wytłaczarkowe, skręcarki, linie do produkcji kabli i przewodów w izolacji i powłoce gumowej, oplatarki, pełne wyposażenie metalowni do produkcji żył miedzianych i aluminiowych jedno i wielodrutowych oraz pasemek)

- doświadczona ponad 300-osobowa załoga

- doskonale wyposażone laboratorium

- tereny o powierzchni kilku hektarów

- doświadczona kadra w dziale technologicznym.

   Oferta firmy obejmuje 12 głównych grup asortymentowych kabli o zakresach napięć do 3,6/6 kV:

- kable energetyczne o żyłach miedzianych

- kable energetyczne i przewody napowietrzne o żyłach aluminiowych

- kable telekomunikacyjne stacyjne, miejscowe, zakończeniowe

- kable i przewody bezhalogenowe i ognioodporne (podtrzymujące funkcję podczas pożaru)

- kable do przesyłu danych koncentryczne, teleinformatyczne i symetryczne

- kable sygnalizacyjne i sterownicze

- przewody warsztatowe i mieszkaniowe- przewody „słaboprądowe" (domofonowe , p.pożarowe , głośnikowe)

- kable i przewody dla układów napędowych

- kable i przewody górnicze

- przewody instalacyjne

- kable i przewody specjalne (np. do monitoringu) o izolacji i powłokach z  różnych tworzyw, od termoplastycznych poprzez gumę silikonową aż po gumę wulkanizowaną.

   Przez ostatnie lata w Zakładach położono szczególny nacisk na rozwój i badania kabli bezhalogenowych ognioodpornych wraz z systemami prowadzenia. Dziś Polska Trasa Kablowa o wytrzymałości 90 minut jest powszechnie znana i stosowana. Ambicją i celem firmy jest rozwój i produkcja kabli wysoko przetworzonych technologicznie.

   Firmie przyświeca dewiza SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ. Oznacza ona rozwój i długofalową odpowiedzialność wobec pracowników, partnerów biznesowych, klientów i użytkowników wyrobów.

 

www.bitner.com.pl

Udostępnij:

DrukujAneta Głodowska
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również