Ogromna strata Jastrzębskiej Spółki Węglowej

©

Udostępnij:

Niestety pomimo znaczącego spadku jednostkowego gotówkowego kosztu wydobycia węgla, głównie na skutek spadku cen i odpisu aktualizującego majątek, wynik netto Grupy Kapitałowej za I półrocze 2015 wyniósł minus 623,5 mln złotych.

Pierwsza połowa 2015 roku nie przyniosła przełomu na światowym rynku węgla koksowego, jego notowania ponownie się obniżyły, niższe niż w poprzednich okresach były również ceny koksu. Odpowiedzią JSW na niesprzyjające warunki rynkowe była dalsza redukcja kosztów jednostkowych, co stało się możliwe dzięki rosnącej produkcji oraz działaniom oszczędnościowym.W pierwszym półroczu kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej wyprodukowały 7,77 mln ton węgla, w tym 5,47 mln ton węgla koksowego i 2,3 mln ton węgla do celów energetycznych. Plan na cały 2015 rok zakłada wyprodukowanie 16,4 mln ton węgla. Rok wcześniej kopalnie należące do JSW wydobyły 13,9 mln ton węgla, z tym że kopalnia Knurów – Szczygłowice dołączyła do spółki dopiero 1 sierpnia. Jednak z drugiej strony w I kwartale tego roku nastąpiła ponad 2-tygodniowa przerwa w wydobyciu węgla spowodowana strajkiem.

Relatywnie wysoka produkcja pierwszego półrocza wraz z konsekwentnie wdrażanymi oszczędnościami spowodowały, że jednostkowy gotówkowy koszt wydobycia węgla był aż o 16,3 procent niższy niż w analogicznym okresie rok wcześniej i wyniósł 325 złotych na tonę. W drugim kwartale br. wyniósł on 306 złotych na tonę.

Średnia cena sprzedaży podstawowego produktu JSW, czyli węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych spadła w pierwszym półroczu w ujęciu rocznym o 5,8 proc. do 401,21 złotego. Jednak większy, między innymi na skutek przejęcia kopalni Knurów-Szczygłowice, wolumen wydobytego i sprzedanego węgla spowodował, że przychody Grupy JSW wzrosły w okresie styczeń-czerwiec br. o prawie 12 procent do 3,502 mld złotych.

Zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) za pierwsze półrocze wyniósł 15,0 mln złotych wobec 196 mln złotych rok wcześniej. Był on jednak obciążony głównie przez dokonany odpis z tytułu utraty wartości kopalni Krupiński w wysokości 211,2 mln złotych. Oczyszczona EBITDA za pierwszą połowę 2015 roku wzrosła do 329,4 mln złotych w porównaniu do 171 mln złotych rok wcześniej.

GK JSW dążąc do zabezpieczenia płynności finansowej oprócz ograniczania kosztów dokonała ograniczenia nakładów inwestycyjnych, koncentrując się na produkcji węgla koksującego. Nakłady inwestycyjne spadły w pierwszym półroczu w ujęciu rok do roku o ponad 28 procent, zamykając się kwotą 553,1 mln złotych. Utrzymano nakłady głównie na te projekty, które mają bezpośredni wpływ na zwiększenie produkcji węgla koksowego.- Naszym nadrzędnym celem w sytuacji niezwykle niekorzystnych warunków rynkowych jest trwałe obniżanie kosztów i koncentracja na najbardziej rozwojowych obszarach działalności, a więc wydobyciu węgla koksowego. Niska baza kosztowa daje szansę skorzystania z każdego nawet niewielkiego odreagowania cen na rynku węgla koksowego – komentuje wyniki Robert Kozłowski, zastępca prezesa JSW ds. Ekonomicznych.

Źródło: JSW

Udostępnij:

DrukujMM
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również