Oprogramowanie PC-DMIS 2018 R1 na HxGN LIVE 2018

Hexagon, oprogramowanie PC-DMIS 2018 R1 © Hexagon

Udostępnij:

Konferencja HxGN LIVE 2018 była doskonałą okazją m.in. do zapoznania się z nową wersją oprogramowania PC-DMIS 2018 R1. Podczas czterodniowej konferencji w Las Vegas odbyły się liczne szkolenia i sesje z liderami odpowiedzialnymi za to oprogramowanie.

W bieżącym roku Hexagon Manufacturing Intelligence planuje wprowadzić na rynek dwie główne wersje oprogramowania PC-DMIS z aktualizacją Service Pack. PC-DMIS 2018 R1 jest pierwszą z nich.PC-DMIS 2018 R1 umożliwia użytkownikom konwersję funkcji AutoFeatures na punkty bądź szybkie zastosowanie punktów pomiarowych dla nowej funkcji funkcji Constructions and Dimensions (Konstrukcje i Wymiary) - opcje te dostępne są dla funkcji AutoFeatures Plane, Circle oraz Cylinder (Płaszczyzna, Koło, Walec). Poprzez konwersję każdego punktu pomiarowego na punt wektorowy może zostać zastosowana funkcja Optimize Path (Optymalizuj Ścieżkę), aby zwiększyć porządek pomiaru punktu, zmniejszając liczbę wymian końcówek sond i ogółem czas pomiarów. Nowe wspomaganie dla funkcji Q-DAS Traces ułatwia analizę danych PC-DMIS. Nowa funkcja kontroli QuickSet pozwala użytkownikom na wybór zarówno opcji QuickFeature, jak i GD&T, dodatkowo modyfikując strategie pomiarowe.

Zwiększona szybkość pomiarów funkcji QuickFeature pozwala użytkownikom na tworzenie wielu okręgów i walców jedynie jednym kliknięciem myszki, co świetnie sprawdza się w przypadku wzorów otworów na śruby lub, gdy powierzchnie zawierają wiele cech tej samej wielkości i kształtu. Najnowsza wersja oprogramowania wprowadza także udoskonaloną funkcję Flush and Gap AutoFeature (Szczelina i Płaskość) do kontroli chmury punktów. Ta udoskonalona funkcja jeszcze szybciej dokonuje wyselekcjonowania automatycznego pomiaru cech geometrycznych (AutoFeatures) szczeliny i płaskości (flush and gap) z istniejącej chmury punktów obiektu, co szczególnie pomocne jest podczas kontroli spoin łączących blachy.

Również interfejs został udoskonalony - teraz oferuje podgląd CAD i LIVE z programu PC-DMIS i możliwość tworzenia listy odtwarzania obejmującą jedną lub więcej procedur pomiarowych do powtarzania określoną liczę razy.Wśród innych zasługujących na uwagę udoskonaleń warto wymienić chociażby nowy CAD Rotation Widget (Widget Obrotu CAD) do regulowania wielkości obrotu CAD jednym kliknięciem myszki, udoskonaloną obsługę monitora 4K, udoskonaloną obsługę QuickFeature, wdrożenie Datakit 2017.3, aktualizację interfejsu użytkownika, a także poprawę obsługi trackera.

Źródło: Hexagon

Udostępnij:

DrukujMM
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również