Optymalizacja magazynowania i przetwarzania arkuszy blach

Firma Baumalog wdrożyła system automatyzujący przetwarzanie arkuszy blach u czołowego polskiego producenta urządzeń grzewczych. Ciągły wzrost produkcji wymagał bowiem wysokiego poziomu specjalizacji i stworzenia nowoczesnego parku maszynowego.

Aby sprostać rosnącej liczbie zamówień, firma stanęła przed koniecznością zoptymalizowania procesu obróbki oraz przepływu i magazynowania arkuszy blach o wymiarze maksymalnym 3 × 1,5 m używanych w procesach produkcyjnych. Postanowiono wdrożyć system automatyzujący obsługę trzech wycinarek laserowych jednocześnie. Warunkiem postawionym wykonawcy było dostarczenie automatycznego magazynu blach wraz z systemem załadunku laserów i odbioru wyciętych detali oraz oprogramowania do realizacji zleceń i zarządzania produkcją. W przeszłości załadunek wycinarek realizowany był za pomocą żurawi, a arkusze blach składowane były na regałach statycznych oraz transportowane przy udziale wózków widłowych, co przy zwiększonej liczbie zleceń powodowało wiele problemów i obniżało efektywność procesu produkcyjnego.

Zaprojektowanie i wdrożenie nowego systemu powierzono firmie Baumalog, która specjalizuje się w automatyzacji procesów magazynowych i produkcyjnych związanych z obróbką blach i profili. Z uwagi na niestandardowe założenia ważne było, aby dostawca precyzyjnie dostosował system do wymagań klienta. Dzięki kompleksowemu charakterowi świadczonych usług obejmujących konstruowanie, wytwarzanie i wdrażanie systemów magazynowych oraz środków automatyki i oprogramowania spółka Baumalog była w stanie sprostać temu zadaniu

Kompleksowe rozwiązanie

SmartFlow System wdrożony przez Baumalog składa się z kilku elementów. Pierwszym ogniwem jest automatyczny magazyn blach TransferTower składający się ze 108 ruchomych półek o całkowitej ładowności 324 tony. Kolejnym elementem jest tor przebiegający nad stołami wycinarek laserowych, po którym poruszają się dwa moduły – załadunkowy, odpowiadający za transport arkuszy z regału automatycznego na stoły trzech wycinarek laserowych, oraz rozładunkowy, pobierający wycięte elementy ze stołów. Moduły działają niezależnie od siebie i są w stanie sprawnie dostarczać i odbierać materiał z trzech wycinarek laserowych.

Baumalog, systemy magazynowe

Niektóre składowane materiały, jak np. blachy aluminiowe, są oddzielone od siebie papierowymi przekładkami w celu uniknięcia porysowania powierzchni. Przed pobraniem arkusza przez układ przyssawek modułu załadunkowego specjalny system usuwa papierową przekładkę i odkłada ją do pojemnika. Ponadto moduł załadunkowy wyposażony jest w system separacji i oddzielania arkuszy blach oraz system pomiaru grubości arkusza blachy.

Moduł rozładunkowy składa się z dwuczęściowych ruchomych wideł, które pobierają materiał ze stołu wycinarki i przenoszą go do systemu transportu wyciętych detali, który dostarcza go bezpośrednio do operatora lub na półki regału magazynowego.

Załadunek nowych arkuszy do magazynu automatycznego odbywa się za pośrednictwem stacji załadunkowo-rozładunkowej wyposażonej w wagę pozwalającą kontrolować poprawność dostaw oraz w hydrauliczny depaletyzator umożliwiający składowanie arkuszy na półkach bez palet. Stacja działa niezależnie od reszty systemu, co pozwala na dostawy nowych arkuszy bez ingerencji w proces cięcia laserowego i transportu materiału do wycinarek. 

Integracja

System magazynowania i przetwarzania blach SmartFlow współpracuje z trzema wycinarkami laserowymi firmy Durma. Dostarczone przez Baumalog oprogramowanie sterujące zintegrowane jest z systemem ERP, systemem sterującym trzema wycinarkami laserowymi oraz programem CAD/CAM Metalix. System umożliwia sprawne planowanie i optymalizowanie procesu produkcji. Zlecenia wydawane przez planistów produkcji są przypisywane wraz z określonym priorytetem do konkretnej wycinarki laserowej. Operator obsługujący wycinarki laserowe nie ma możliwości pobrania artykułu poza zleceniami, co pozwala do minimum zredukować liczbę pomyłek.

Baumalog magazyn

Dostarczony przez Baumalog system i oprogramowanie sterujące pozwoliły zautomatyzować proces przepływu arkuszy blach oraz znacząco usprawnić proces produkcyjny: w ciągu pierwszych 3 miesięcy zostało wykonanych 25 000 cykli załadunkowo-rozładunkowych wycinarek laserowych.

Źródło: Baumalog


MM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.