Oto kierunek transformacji energetycznej

©

Udostępnij:

Szanse i zagrożenia przed jakimi staje sektor energii, a także możliwe kierunki rozwoju polityki energetycznej w Polsce oraz UE to główne tematy konferencji "Polityka energetyczna UE - filary i perspektywa rozwoju" w której 25 kwietnia 2016 r. udział wziął wiceminister energii Michał Kurtyka.

Podsekretarz stanu w ME odniósł się do dyskusji toczącej się wokół przyszłości polityki energetycznej na forum UE i modeli obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich. Podkreślił, że Ministerstwo Energii poszukując efektywnych rozwiązań w tym obszarze z uwagą odnosi się do doświadczeń naszych europejskich partnerów. – Trudno dziś mówić o uniwersalnej ścieżce prowadzącej do osiągnięcia unijnych celów klimatycznych w ramach zobowiązań krajowych, która byłaby wspólna dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej – podkreślił.Zwrócił uwagę, że punktem wyjścia do dyskusji na ten temat powinno być określenie warunków brzegowych proponowanych zmian. - Powinny one uwzględniać zarówno polską strukturę wytwarzania energii, stan techniczny krajowego systemu przesyłowego, uwarunkowania geograficzne i geopolityczne jak również stan dojrzałości rozwoju technologii i ograniczenia techniczne – ocenił.

Wiceminister Kurtyka dodał również, że w Ministerstwie Energii trwają prace nad polityką energetyczną do 2050 roku. Jej istotnym elementem mają być m.in. innowacje w sektorze energetycznym. - Musimy łączyć wysoką sprawność, elastyczność, parametry środowiskowe z realnym efektem gospodarczym: produkcją energii, zwłaszcza w kogeneracji, obniżeniem niskiej emisji, zwłaszcza w małych miejscowościach – powiedział. - Ważne będą również alternatywne możliwości wykorzystania węgla, np. poprzez zgazowanie - dodał. Zaznaczył, że istotne w tym kontekście jest również wzmocnienie otoczenia regulacyjnego sektora energii.

Źródło: Ministerstwo Energii

Udostępnij:

Drukuj
MM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również