Oto najnowsze dane o handlu zagranicznym

©

Udostępnij:

Według wstępnych danych GUS, po trzech kwartałach tego roku, nasz kraj notował niewielki wzrost eksportu towarów z Polski o 1,2 proc. (do blisko 134,9  mld euro) oraz spadek importu o 0,6 proc. (do 130,7 mld euro).

Nadwyżka wymiany wyniosła ponad 4,1 mld euro, czyli poziom o ok. 2,5 mld euro wyższy niż przed rokiem. Powyższe wyniki wpisują się w ogólnoświatową tendencję spowolnienia tempa wzrostu obrotów towarowych, co w decydującej mierze jest konsekwencją ogólnego spowolnienia wzrostu gospodarki światowej (wg październikowych danych MFW, do 3,1 proc. w 2016), wyhamowania w ujęciu globalnym inwestycji, popytu oraz procesu liberalizacji handlu. Biorąc pod uwagę strukturę geograficzną polskiego eksportu w okresie styczeń-wrzesień br. notowano spowolnienie wywozu do krajów rozwiniętych (wzrost o 2 proc., do 116,6 mld euro) oraz utrzymanie spadkowej tendencji w sprzedaży na rynki słabiej rozwinięte (o 3,4 proc., do 18,2 mld euro).Eksport do Unii Europejskiej wzrósł o 1,5 proc. (do ok. 107,6 mld euro), w tym 2-krotnie szybciej do krajów spoza strefy euro (o 2,4 proc.), niż do państw eurolandu. Wzrost eksportu odnotowano do osiemnastu państw członkowskich UE, w tym w przypadku aż siedemnastu z nich był on szybszy niż w skali ogólnej. Wśród ważniejszych unijnych rynków najszybciej zwiększyła się sprzedaż do: Słowenii (o 10,3 proc.), Rumunii (o 9,7 proc.), Bułgarii (o 8,2 proc.), Finlandii (o 7,5 proc.), Portugalii (o 7,3 proc.), a także Chorwacji oraz Szwecji (o 6,8 proc.). Utrzymująca się tendencja do szybszego niż w skali ogólnej wzrostu eksportu do UE, przełożyła się na umocnienie jej udziału w naszym łącznym eksporcie, do 79,8 proc. po dziewięciu miesiącach 2016 r.

Zdecydowanie szybciej niż przeciętnie wzrósł eksport do pozaunijnych rynków rozwiniętych, tj. o 7,7 proc., do ponad 9 mld euro, a ich udział w łącznym polskim wywozie zwiększył się o 0,4 pkt. proc. do 6,7 proc. Było to rezultatem dynamicznego zwiększenia polskiej sprzedaży m.in. do: Kanady (o 12,5 proc.), Stanów Zjednoczonych (o 12,4 proc.), Szwajcarii (o 9,4 proc.), Japonii (o 9 proc.) oraz do słabiej dotychczas wykorzystywanych rynków, tj. Islandii (o 45,5 proc.) i Izraela (o 28,8 proc.).

W przypadku eksportu na rynki WNP, po dwóch latach głębokich spadków, w okresie styczeń-wrzesień br. odnotowano jego wzrost o 1,9 proc. (do ok. 7,5 mld euro), w tym na Ukrainę o 11,6 proc. oraz na Białoruś o 2,6 proc. Wzrost sprzedaży odnotowano również na rynek rosyjski, gdzie eksport wyniósł ponad 3,8 mld euro, a zatem był wyższy o 0,3 proc. niż przed rokiem.Niekorzystnie po trzech kwartałach 2016 r. kształtował się eksport do pozostałych rynków słabiej rozwiniętych i rozwijających się (poza WNP), tj. zmniejszył się o 6,8 proc. (do ok. 10,7 mld euro). O takim wyniku zadecydował spadek wywozu m.in. do: Chin (o 5,4 proc.), Turcji (o 6,5 proc.), ZEA (o 19,4 proc.) i Meksyku (o 24 proc.). Nie skompensował tego wzrost eksportu m.in. do Indii (o 30 proc.), Republiki Korei (o 21 proc.), Serbii (o 11,5 proc.) oraz Hongkongu (o 10,4 proc.).W przekroju towarowym kontynuowany był trend dynamicznego wzrostu eksportu wyrobów przemysłu lekkiego (o 12,2 proc.). Szybciej niż przeciętnie również wzrósł wywóz wyrobów: ceramicznych (o 8 proc.), przemysłu drzewno-papierniczego (o 4,7 proc.), przemysłu chemicznego (o 4,5 proc.) oraz dominujących w polskiej wymianie z zagranicą, wyrobów elektromaszynowych (o 1,7 proc.).

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

Udostępnij:

DrukujMM
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również