Oto najnowszy raport o rozwoju energii odnawialnej w Polsce

źródło: SXC © SXC

Udostępnij:

Właśnie zakończyło się IV spotkanie grupy roboczej ds. OZE i efektywności energetycznej wokół Perspektywy Rozwoju Energii Odnawialnej REmap 2030.

Spotkanie stanowiło inaugurację raportu REmap 2030 Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Polsce przygotowanego przez Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej (IRENA) we współpracy z polskimi ekspertami i innymi zainteresowanymi osobami. REMap 2030 to zestaw map drogowych w zakresie energetyki odnawialnej dla poszczególnych krajów. Pokazuje w jaki sposób poszczególne kraje mogą zwiększyć wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w swoich krajach, przyczyniając się w ten sposób do podwojenia udziału odnawialnych źródeł energii w globalnym miksie energetycznym do około 36% do 2030 roku.Zarówno raport REMap 2030 jak i prezentacje ze wszystkich spotkań grupy roboczej ds. OZE i efektywności energetycznej dostępne są na stronach Platformy Zrównoważona Energia w zakładce sektor rynkowy/statystyki i broszury informacyjne.Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Udostępnij:

DrukujMM
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również