Outsourcing impulsem do rozwoju firm

Preview
Reklama
Reklama

 

Oddanie części działań firmy w outsourcing prowadzi do uporządkowania jej wewnętrznej struktury. W ten sposób organizacja odnosi korzyści nie tylko z optymalizacji wydzielonego procesu, ale także z dokładnej analizy biznesu, co pozwala zbudować strategię dalszego jej rozwoju.

Outsourcing wpisał się na stałe w krajobraz polskiej gospodarki, firmy korzystają od dawna z tego rodzaju usług. – Najpopularniejszym i najdynamiczniej rozwijającym się u nas obszarem outsourcingu jest BPO, czyli outsourcing procesów biznesowych. W tym obszarze nasz kraj ma sporo do powiedzenia. Według raportu Cushman&Wakefield z 2015 r. „Where in the World? Business Process Outsourcing (BPO) & Shared Service Location Index” Polska znajduje się na wysokiej, 18 pozycji wśród najlepszych na świecie miejsc dla usług outsourcingowych. Już teraz trafia tu prawie 40% inwestycji realizowanych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – wyjaśnia Ewa Piotrowska, dyrektor sprzedaży Impel Business Solutions.

Polski sektor usług biznesowych wciąż się rozwija. Według raportu przygotowanego przez Fundacja Pro Progressio na koniec 2015 r. w Polsce działało 700 firm BPO/SSC zatrudniających ok. 170 tys. pracowników. Najczęściej oddawano w outsourcing: usługi finansowe (księgowość kadry i płace), Call Contact Center, usługi HR (leasing pracowniczy i rekrutacja). Coraz większą popularność zyskuje też archiwizacja dokumentów. Pro Progressio zaznacza, że sektor outsourcingu nie ogranicza się jednak tylko do segmentu BPO i prostych funkcji biznesowych. Co roku definiowane są nowe obszary, w których część działalności operacyjnej można oddać w ręce podmiotów zewnętrznych. Część z usług pozostaje niszowa, inne nabierają bardzo szybkiego tempa rozwoju.

Reklama

Outsourcing jest popularny
Z badań firmy Seendico wykonanych w 2016 r. wynika, że aż 93% respondentów przyznało, że korzysta z outsourcingu, a co pięćdziesiąta firma planuje skorzystać z outsourcingu w przyszłości. Ponad 64% przedsiębiorstw decyduje się na outsourcing w celu skoncentrowania się na podstawowej działalności. Kolejnym powodem takiej decyzji jest poszukiwanie umiejętności i zasobów niedostępnych w firmie, prawie jedna trzecia respondentów uważa, że outsourcing pozwala ograniczyć ryzyko prowadzonej działalności dzięki częściowemu przerzuceniu go na dostawcę usług.

Niebagatelną rolę w korzystaniu z usług outsourcingu odgrywają kwestie finansowe – głównie uzyskane oszczędności lub ewentualnie zapobieżenie wzrostowi kosztów procesów w organizacji. Ponad 60% przedsiębiorstw zaznaczyło, że uzyskiwany zakres oszczędności znajdował się w przedziale od 0 do 10%, a w prawie co szóstej firmie outsourcing porównywalny jest kosztowo do procesów wykonywanych w ramach organizacji. Jest również znaczny odsetek firm, gdzie uzyskiwane oszczędności są na poziomie 10-30%.

Również badania Harvard Business Review potwierdza charakter korzyści, jakie respondenci czerpią z outsourcingu. Zaczynają się one od optymalizacji kosztowej (64%), a kończą na dostępie do fachowej wiedzy (71%), dlatego przedsiębiorcy wpisują współpracę z dostawcami usług w strategie zarządzania firm i rozwój biznesu (51% wskazań). W praktyce oznacza to, że aktywnie szukają kolejnych obszarów, aby przekazać je na zewnątrz (41%). Te 40% badanych firm, poszukując aktywnie nowych obszarów, które można byłoby powierzyć zewnętrznemu dostawcy, ma świadomość, że poprawna analiza opłacalności outsourcingu to duże wyzwanie (60% wskazań).

Reklama

Outsourcing, czyli porządki w firmie
Przekazanie w outsourcing procesów biznesowych to poważna decyzja, więc wyprzedzać ją musi dokładna analiza korzyści i ewentualnych zagrożeń oraz porównanie kosztów, jakie należałoby wydać we własnym zakresie procesów z szacowanymi kosztami usługodawców. Kolejnym krokiem po wnikliwym audycie jest identyfikacja i skatalogowanie usług wraz ze sposobem ich dostarczania, co sprawia, że łatwiejsze jest oddanie ich w outsourcing, jako osobnego (acz niezbędnego do istnienia organizacji) procesu. Outsourcing może się stać motorem rozwoju dla firmy kupującej taką usługę. Doskonale ujął to Marek Matejun z Katedry Zarządzania na Politechnice Łódzkiej w swojej pracy "Pośrednie korzyści rozwojowe wynikające z outsourcingu rachunkowości i doradztwa podatkowego dla firm z sektora MŚP".

Pośrednie efekty outsourcingu jakie może uzyskać przedsiębiorstwo są wielorakie. Jest to m.in.:

  • upowszechnienie myślenia i działania ekonomicznego w firmie, w tym skupienie uwagi na kosztach usług i analizie ekonomicznej, gdy pojawi się możliwość innego sposobu ich realizacji (53%),
  • uświadomienie potrzeby zmian i ulepszeń w całej organizacji (51% wskazań),
  • ożywienie aktywności rynkowej przedsiębiorstwa, dzięki przekształceniu statycznych obszarów funkcjonalnych w dynamiczne działy, których sukcesy zachęcają do konkurencji wewnątrz firmy i są źródłem satysfakcji zaangażowanej załogi (27%),
  • stymulowanie zmian w kulturze organizacyjnej i kreatywności pracowników (10%),
  • wsparcie dla innych inicjatyw biznesowych, takich jak wdrażanie technologii informacyjnych, modelowanie procesów biznesowych, reengineering, a także outsourcing w innych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa (5%).

 

60% ankietowanych przedsiębiorców stwierdziło również, że rozwój najważniejszej dziedziny działalności po oddaniu w ręce outsourcera procesów nie związanych bezpośrednio z core business, umożliwił im zwiększenie przychodów.
Outsourcing ma ogromny potencjał. Dzięki niemu organizacja może stać się bardziej elastyczna, bardziej konkurencyjna i efektywniejsza finansowo. Jednak, aby te cele osiągnąć trzeba proces ten planować z rozwagą, nie spieszyć się i wybierać dostawców o ofercie najbardziej dostosowanej do potrzeb i oczekiwań.

źródło: Impel Business Solutions

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama