Perspektywy energetycznej współpracy Polski i Węgier

© Ministerstwo Energii

Udostępnij:

Możliwości rozwoju polsko-węgierskiej współpracy w obszarze energetyki w tym energetyki jądrowej to główne tematy spotkania wiceministrów w Ministerstwie Energii Andrzeja J. Piotrowskiego i Michała Kurtyki z sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju Narodowego Węgier, Andrasem Aradszkim.

Spotkanie było okazją do wymiany poglądów na temat możliwości rozwoju energetyki jądrowej w Polsce i na Węgrzech oraz kierunków rozwoju sektora energetycznego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. – Mimo różnic w podejściu technologicznym, doświadczenia Węgier są dla Polski istotnym punktem odniesienia w kształtowaniu polityki energetycznej w tym obszarze – powiedział wiceminister energii Andrzej J. Piotrowski. Dodał, że dla zwiększania bezpieczeństwa energetycznego Polski konieczne jest rozwijanie współpracy bilateralnej w regionie. – Wspólne inicjatywy energetyczne nie tylko Polski i Węgier, ale również Grupy Wyszehradzkiej, czy innych krajów naszego regionu to szansa na trwałe zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego – zaznaczył.W trakcie rozmowy dyskutowano również na temat budowy węgierskiej elektrowni jądrowej oraz postępowania, które Komisja Europejska prowadzi ws. finansowania projektu pod względem zgodności z zasadami pomocy publicznej UE. Strona polska wyraziła zrozumienie dla stanowiska strony węgierskiej. Mimo że troska UE o zachowanie standardów dotyczących udzielania pomocy publicznej jest zrozumiała, podzielamy opinię rządu węgierskiego, że co do zasady, podstawowym kryterium oceny inwestycji powinna być jej rentowność. Jeśli inwestycja jest atrakcyjna dla dowolnego rynkowego inwestora to angażowanie środków przez państwo nie jest pomocą publiczną.

Ponadto uczestnicy spotkania rozmawiali również o planach budowy gazociągu Nord Stream II. Strony zgodziły się, że realizacja tej inwestycji zmniejszy bezpieczeństwo energetyczne nie tylko regionu ale także całej Europy. Strona węgierska zwróciła uwagę, że projekt narusza również zasady unii energetycznej oraz zwiększa zależność UE od rosyjskiego gazu. Nawiązano także do wystosowanego przez Polskę wspólnie z Rumunią, Słowacją, Litwą, Łotwą i Estonią 27 listopada 2015 r. listu do Komisji Europejskiej, w którym sygnatariusze wyrazili swoje zaniepokojenie geopolitycznymi konsekwencjami ewentualnej realizacji projektu Nord Stream II.

Źródło: Ministerstwo Energii

Udostępnij:

Drukuj
MM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również