PGE Ventures współpracuje ze środowiskami akademickimi

PGE Ventures, uczelnie © PGE Ventures

Udostępnij:

PGE Ventures nawiązało współpracę ze Stowarzyszeniem Studentów BEST Politechniki Warszawskiej oraz Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Przedmiotem współpracy z Politechniką Warszawską była organizacja drugiej z cyklu konferencji BEST Engineering Meeting, w której PGE Ventures wystąpiło w roli partnera głównego.

25 maja 2018 r. w gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej odbyła się druga z cyklu konferencja BEST Engineering Meeting. Wydarzenie miało na celu przybliżenie studentom specyfiki polskiego ekosystemu start-upowego poprzez konfrontację trzech środowisk: korporacji, start-upów oraz uczelni wyższych.

Wydarzenie zostało podzielone na trzy części: teoretyczną, praktyczną oraz networking. Po oficjalnej inauguracji odbyła się prelekcja PGE Ventures, podczas której przedstawiono kluczowe założenia działalności funduszu i przybliżono studentom przebieg procesu inwestycyjnego, któremu poddany zostaje każdy projekt zgłaszany do PGE Ventures. Następnie odbyła się seria wystąpień start-upów, które podzieliły się ze studentami doświadczeniem w zakresie wprowadzania swoich innowacyjnych pomysłów na rynek. W ramach wydarzenia odbyły się również warsztaty oraz debata, podczas której zaproszeni prelegenci dyskutowali na tematy związane ze środowiskiem start-upowym. Rozmawiano między innymi o źródłach finansowania start-upów oraz współpracy młodych przedsiębiorców z dużymi korporacjami. Zwieńczeniem wydarzenia był networking, który zapewnił możliwość nawiązania relacji biznesowych pomiędzy uczestnikami konferencji, a prelegentami.


Przedmiotem współpracy PGE Ventures ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie jest z kolei cykl warsztatów organizowanych przez fundusz dla studentów SGH. Warsztaty pt. „Zbuduj dobry start-up z PGE Ventures”, zaplanowane na 15 i 29 maja oraz 5 czerwca 2018 r., podzielone są odpowiednio na trzy bloki tematyczne: „Rynek Venture Capital w pigułce”, „Proces transakcyjny na co dzień” oraz „Jak wycenić start-up?”. Podczas spotkań ze studentami, eksperci PGE Ventures przedstawiają m.in. problematykę funkcjonowania rynku start-upowego w Polsce i na świecie, dostępne programy wspierania innowacji oraz zagadnienia praktyczne związane z procesem wyceny start-upów. Warsztaty dla studentów SGH są okazją do aktywnej dyskusji nad kształtem rynku start-upów w Polsce. Studenci mają możliwość poznania tego rynku z punktu widzenia inwestora, natomiast PGE Ventures może poznać problemy z jakimi borykają się młodzi przedsiębiorcy startujący ze swoim biznesem. Zrozumienie tych problemów jest dla zespołu PGE Ventures kwestią kluczową w doskonaleniu swojej oferty współpracy ze start-upami i środowiskiem akademickim.

Fundusz PGE Ventures jest aktywny w szerokim środowisku akademickim. Uczelnie wyższe są dla funduszu zarówno źródłem interesujących projektów inwestycyjnych, jak i bazą do nawiązania przyszłych relacji biznesowych. Młodzież akademicka to grupa o szczególnym znaczeniu w tym procesie, jednocześnie często potrzebująca wsparcia dużych partnerów w rozwoju swojego biznesu. PGE Ventures chce zapewnić takie wielopoziomowe wsparcie i zaprosić do współpracy wszystkich młodych przedsiębiorców, których projekty inwestycyjne wpisują się w kryteria funduszu.

Druga konferencja BEST Engineerging Meeting była szansą dla młodych studentów i początkujących przedsiębiorców do zdobycia wiedzy na temat rynku start-upów i otoczenia biznesowego rzeczywistych projektów. Cieszymy się, że PGE Ventures był partnerem głównym konferencji. Jesteśmy zadowoleni z efektów współpracy ze Stowarzyszeniem Studentów BEST Politechniki Warszawskiej w ramach tego wydarzenia. Współpraca z organizacjami akademickimi stanowi dla nas bardzo ważny element budowania naszej obecności w świecie nauki. Jesteśmy gotowi wspierać innowacyjne projekty, a uczelnie wyższe są dziś doskonałym źródłem wiedzy i inspiracji do tworzenia własnych przedsiębiorstw przez młodych ludzi – mówi Piotr Czak, prezes PGE Ventures.


TOP w kategorii
Poprzez projekt BEST Engineering Meeting dążymy do spełniania misji naszego Stowarzyszenia – developing students. Uważamy, że wydarzenie to jest świetnym źródłem inspiracji dla studentów Politechniki Warszawskiej. Są oni nie tylko zainteresowani zmianami na rynku technologicznym, ale także chcą w tych zmianach uczestniczyć, między innymi poprzez zakładanie start-upów. Cieszymy się, że wspólnie z PGE Ventures mogliśmy przekazać im cenne informacje na temat rynku start-upowego – mówi Ida Gwóźdź, współorganizator BEST Engineering Meeting.

Źródło: PGE

Udostępnij:

Drukuj

MMChcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również