PKB i inflacja w latach 2014 i 2015

©

Udostępnij:

W tym i przyszłym roku polska gospodarka będzie się rozwijać w tempie 3,6%, a w 2016 r. PKB urośnie o 3,5% - wynika z raportu NBP. Bank centralny prognozuje, że w tym roku inflacja wyniesie 0,2%, a w przyszłym 1,4%.

Z lipcowego raportu o inflacji NBP wynika, że w krótkim okresie ceny dóbr i usług będą się zmieniały bardzo umiarkowanie. Dopiero w 2016 r. inflacja ma sięgnąć 2,3%. - W dłuższym horyzoncie inflacja CPI będzie wzrastać, jakkolwiek pozostanie na umiarkowanym poziomie, kształtując się w całym horyzoncie projekcji poniżej celu inflacyjnego NBP - napisano w projekcji NBP.Cechy strukturalne polskiej gospodarki wskazują na występowanie w niej wszystkich tradycyjnych kanałów mechanizmu transmisji polityki pieniężnej, jakkolwiek w okresie stosowania przez NBP strategii bezpośredniego celu inflacyjnego zmieniało się relatywne znaczenie poszczególnych kanałów. Największą zmianą w ostatnich latach było zmniejszenie się wpływu kursu walutowego na inflację i tempo wzrostu gospodarczego - napisano w analizie.

Autorzy raportu wskazują, że komponentem najsilniej obniżającym wzrost cen konsumenta w krótkim horyzoncie projekcji będą ceny żywności. Mają one spadać do I kw. 2015 r. - Spadek cen żywności wynika z pozytywnego wpływu na zbiory owoców i warzyw w Polsce (i w południowej Europie) wyjątkowo krótkiej i ciepłej zimy. Od kwietnia br., po wprowadzeniu przez Rosję embarga na import mięsa wieprzowego na skutek wykrycia choroby ASF w Polsce, zwiększona podaż występuje również na rynku mięsa - napisano.

Inflacja cen żywności ma wzrosnąć do 3,0% w 2016 r., będzie to jednak na poziom niższy od wieloletniej średniej. Analitycy zaznaczają, że niska presja inflacyjna w krótkim okresie jest również spowodowana spadkiem cen energii.- Krajowe ceny energii obniżyły się w 2013 r. o 1,5%, co jest najniższą notowaną dynamiką cen dla tej kategorii, od kiedy dostępne są porównywalne dane, czyli od lat 90-tych. W bieżącym roku średnia dynamika cen energii będzie nadal ujemna i wyniesie -0,4%. Przyczynia się do tego korzystna zmiana taryf w ubiegłym i bieżącym roku dla energii elektrycznej i gazu ziemnego dla gospodarstw domowych, a także obniżające się ceny ropy naftowej na rynkach światowych - podano w dokumencie banku centralnego.

NBP przewiduje też, że struktura dynamiki PKB w najbliższych latach będzie zrównoważona, zakończy się natomiast poprawa salda handlowego.

Udostępnij:

DrukujMM Magazyn Przemysłowy Online

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również